0

استراتژی PO و PI :

Per Order : هر سفارشی که از طرف کانال تبلیغاتی مانند تلوزیون یا رادیو دریافت کردید پورسانتی به مبلغتان می پردازید.

Per Inquiry : هر تماسی که از طرف کانال تبلیغاتیتان دریافت میکنید مانند وبسایت یا تلوزیون یا … مبلغی را به مبلغتان پرداخت میکنید ,خواه موفق به فروش شوید خواه نشوید.


50% تخفیف نقره‌ای به مدت محدود


دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**