0

استراتژی PO و PI :

Per Order : هر سفارشی که از طرف کانال تبلیغاتی مانند تلوزیون یا رادیو دریافت کردید پورسانتی به مبلغتان می پردازید.

Per Inquiry : هر تماسی که از طرف کانال تبلیغاتیتان دریافت میکنید مانند وبسایت یا تلوزیون یا … مبلغی را به مبلغتان پرداخت میکنید ,خواه موفق به فروش شوید خواه نشوید.

مقالات قبلی که منتشر شدند : مقالات بیشتر از این نویسنده

دیدگاه تان را ارسال کنید