چطور میتوانید هر روز تحول زندگی تان را تجربه کنید (و از تغییرات لذت ببرید؟)

0

آن شهر باشکوهِ رُم و سازه های عظیم اش، یک شبه ساخته نشدند…
این مثالی است که هروقت یک نفر نزد مربی انگیزشی میرود تا توصیه ای به او بکند تا یک روزه زندگی اش تغییر کند میگویند.

موفقیت چیزی بیشتر از تحول زندگی یک شبه است.
حتی شکست هم یک شبه نیست؛ به قول بیل گیتس «اگر شما شاهد مشکلی در کسب و کارتان شدید، دیگر خیلی دیر است…» زیرا باید خیلی قبل تر آنرا دیده بودید و برای پیشگیری آن برنامه ریزی کرده بودید.

قبلا راجع به اثرِ آن در مقاله «چهار سوار آخرالزمان که می آیند تا روابط تان را نابود کنند» خواندید روابطی که داریم هم بر این اصل استوار است؛ اگر نزد بهترین روانشناس ها هم بروید و از آنها بپرسید چرا دوست شما بعد از شوخی آخر شما با شما قهر کرده، درحالی که این شوخی را همیشه با همدیگر داشتید به شما خواهد گفت که رنجش دوست شما نه به خاطر شوخی آخر بلکه با شوخی های پی در پی و رنجش به آسانه تحمل اش رسیده و با شوخی آخر شما فوران کرده اند.

در اصول کهن شرق دور هم تحقیق کنید، خواهید دید شما را تشویق کرده اند تا همیشه تغییرات مثبت و پی در پی داشته باشید تا موفق شوید.

فلسفه موفقیت شرکت تویوتا ژاپن نیز بر این اصل استوار است که آنرا «کایزن» می نامند و شرح آن بدین صورت است «بهبودِ مستمر» جالب نیست؟

تغییر، با تغییرات کوچک چند حسن دارد :

  • سخت نیست خیلی راحت میتوانید انجامش دهید
  • قابل پیگیری است میتوانید پیشرفت آنرا اندازه گیری کنید
  • همیشه درحال بهبود است جایی متوقف نمیشود و میتواند ادامه دار باشد
  • هدف بزرگتری از تغییرات کوچک دارید نخوردن غذای چرب هدف شما نیست، بلکه یک بدن خوب هدف شماست

شما دستآوردهایی بیش از آنچه فکر میکنید میتوانید با تغییرات مثبت اما کوچک ولی پیوسته داشته باشید. ولی چطور؟ از کجا این تغییرات را شروع کنید؟

ما برای شما تمام کارهایی که لازم است تا هر روز تحول را در زندگی تان احساس کنید در این مقاله آماده کرده ایم.

 

دکتر ویکتور فرانکل
دکتر ویکتور فرانکل

 

آنچه در ادامه میخوانید، تغییراتی بسیار کوچک و انجام شدنی هستند.
کافیست روزانه آنها را انجام دهید. این کارها آنقدر راحت و قابل اجرا هستند که به نظرتان کار مهمی نمی آیند، اما باید انجامش دهید.

وقتی آنها را در طول روز انجام دادید احساس خواهید کرد که امروز تان مانند دیروز نیست و بهبود مستمر را برای پیشرفت زندگی تان احساس خواهید کرد :


مشاهده کامل این محتوا فقط برای اعضای ویژه پروژه سوخت جت امکانپذیر است

اعضای ویژه چه مزایای فوق العاده ای دریافت میکنند؟
اشتراک ویژه تان را در 5 ثانیه تهیه یا تمدید کنید

در همین زمینه، نوشته های زیر را هم بخوانید :

مقالات قبلی که منتشر شدند : مقالات بیشتر از این نویسنده

دیدگاه تان را ارسال کنید