11 حقه روانشناسی که رستوران ها استفاده میکنند تا بدون آنکه متوجه شوید راحت پول بیشتری خرج کنید

1

11 حقه روانشناسی که رستوران ها استفاده میکنند
تا شما بدون آنکه متوجه شوید راحت پول بیشتری خرج کنید

خیلی وقت است که رستوران رفتن و بیرون غذا خوردن تبدیل به فرهنگ جامعه امروزی ما شده است… حتی اگر خودمان متوجه نباشیم.

این نکته را خیلی قبل تر از من و شما، رستوران دار ها و صاحبان اغذیه فروشی ها درک کردند و بنابراین سعی کردند از این فرهنگ ما نهایت سود ممکن را ببرند.

به همین دلیل؛
بعضی ها بر روی کیفیت تمرکز کردند و فرمول ها غذای ارزان را پیدا کردند
بعضی ها هم بر روی منوی رستوران ها تمرکز کردند و از حقه های روانشناسی استفاده کردند

اما امروزه اکثر رستوران ها و فست فود ها (متاسفانه…) هر دو مورد را با همدیگر ترکیب کرده اند و بدون آنکه ما بدانیم، در حال کسب سود هستند.

در دنیای روانشناسی، روانشناسان تکنیک هایی را کشف کرده اند که بر روی حواس انسان تاثیرمیگذارد و باعث میشود تصمیم هایی بگیرد که به صورت منطقی نمیتواند آنرا توجیه کند، اما به هر حال اینکار را میکند !

و بعد
وقتی که از وضعیت موجود خارج میشود، متوجه میشود که تصمیمی که گرفته است، با ارزش ها، توقع ها و خواسته هایش هماهنگ نبوده و پشیمان میشود…

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد؛
زمانی که وارد رستورانی میشوید، در ظاهر همه چیز شما را تشویق میکند که بهترین غذا را سفارش دهید و گویا در آن لحظه مبلغ و کیفیت غذا هم برای شما در اولویت قرار نمیگیرند و وقتی غذا را میل میکنید و آنجا را ترک میکنید، آنوقت است که متعجب از تصمیمتان از خودتان میپرسید : “چرا همچین چیزی… در همچین جایی سفارش دادم؟”

پاسخ آن خیلی ساده است :
شما در واقع فریب یک سری حقه های روانشناسی فوق العاده مهندسی شده را خورده اید که حواس شما را چیزهایی غیرمهم جلب کرده اند و کاری کرده اند که شما به چیزهایی که مهم هستند توجه نکنید و تصمیمی بگیرید که آنها میخواهند بگیرید.

با توجه به اینکه استفاده از این حقه ها روز به روز در حال افزایش است، از این رو به عنوان یک کارآفرین و فرد هوشمند و موفق بهتر است از آنها آگاه باشید و بتوانید خیلی سریع آنها را کشف کنید.

شما اگر بتوانید به سرعت (پس از خواندن این مقاله) حقه های روانشناسی رستوران ها را کشف کنید، از آن پس دیگر فریب آنها را نمیخورید زیرا متوجه خواهید شد که آنها حقه هستند و در واقع حقیقت را بیان نمیکنند.

این مقاله به شما کمک خواهد کرد، از این پس :

  • هوشمندانه پول تان را در رستوران ها و فست فودها خرج کنید
  • تصمیم هایی بگیرید که خودتان میخواهید (نه، تصمیم هایی که صاحب رستوران میخواهد)

11 حقه روانشناسی که رستوران ها استفاده میکنند
تا شما بدون آنکه متوجه شوید راحت پول بیشتری خرج کنید :
شما در ادامه نتیجه تحقیقات دانشگاه روانشناسی Cornell  را میخوانید که به مدت 5 سال به بررسی بیش از 1000 رستوران برتر و پرفروش و خلاق است.


مشاهده کامل این محتوا فقط برای اعضای ویژه پروژه سوخت جت امکانپذیر است

اعضای ویژه چه مزایای فوق العاده ای دریافت میکنند؟
اشتراک ویژه تان را در 5 ثانیه تهیه یا تمدید کنید

 

مقالات قبلی که منتشر شدند : مقالات بیشتر از این نویسنده

1 دیدگاه جالب

دیدگاه تان را ارسال کنید