ذهن ما چگونه است؟

0

ما فقط از 3% ظرفیت مغزمان استفاده میکنیم. اینیشتین فیزیکدان مشهور فقط از 8% ظرفیت مغزش استفاده میکرده.

” ما هیچگاه نتوانستیم ذهن را به خوبی بشناسیم و به همین علت است که وسوسه میشویم با جدیدترین فناوری موجود مقایسه اش کنیم تا به درک بهتری از آن برسیم.
شرینگتون عصب شناس برجسته بریتانیایی, ذهن را مانند سیستم تلگراف تصور میکرده یا فروید ذهن را با سیستم های هیدرولیکی یا الکترومغناطیسی مقایسه میکرده؛ لایبنیز ریاضیدان اسطوره ای ذهن را به یک چرخ آسیاب تشیه کرده و من شنیده ام یونانیان باستان تصور میکردند ذهن مانند یک منجنیق کار میکند.

در حال حاضر استعاره ما از ذهن قطعا یک کامپیوتر دیجیتالی است. ” __جان سیرل


40% تخفیف برنزی به مدت محدود


دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**

آخرین فرصت تخفیف 40% دوره صوتی شاه‌کلید