راز های کسب و کار موفق : شماره 3

0

کسب و کارتان برای موفقیت نیاز به یک داستان دارد؛ یک داستان تعریف کنید…

” مردم به اطلاعات اضافی نیاز ندارند. چشمان آنها مملو از اطلاعات است. آنها به ایمان نیاز دارند؛ ایمان به شما, ایمان به اهدافتان؛ ایمان به موفقیتتان و ایمان به داستانی که برایشان روایت میکنید. ”
__ آنت سیمونز

مقالات قبلی که منتشر شدند : مقالات بیشتر از این نویسنده

دیدگاه تان را ارسال کنید