15 عکسنوشته ای که معنای زندگی را واقعا به شما میگوید

1

معنای زندگی چیست که این چنین همه به جستجوی آن هستند؟
میگویند زندگی یک چشم بر هم زدن است؛ فیلسوفان میگویند زندگی آنقدر پیچیده است که فکر کردن راجع به آن خودش یک نوع زندگی است، اما کارآفرینان میگویند زندگی یعنی دنبال کردن رویا هایتان…

در ادامه 15 عکسنوشته، از سری عکسنوشته های مقاله های منتشر شده در وبسایت را میخوانید که قرار است معنای زندگی و مفهوم زندگی کردن واقعی را به شما بگویند.

نظر بزرگان راجع به معنای زندگی و زندگی کردن چیست؟
بخوانید

استیون پرسفیلد نلسون ماندلا 3 فینیز تیلور بارنام مادر ترزا 2 دکتر ویکتور فرانکل کنفسیوس استیو جابز 22 اندرو کارنگی وارن بافت 3 رندی پاش 6 کیم وو چونگ پائولو کوئلیو داگلاس ترامبل شیموس هینی آلفرد آدلر

در همین زمینه، بخوانید :

مقالات قبلی که منتشر شدند : مقالات بیشتر از این نویسنده

1 دیدگاه جالب

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**