پنج رفتار مناسب فروشنده نابغه

0

پنج رفتار مناسب فروشنده :
۱
فروشندگان معمولی می‌گویند: «نمی دانم».
فروشنده نابغه می‌گویند: «متشکرم، پرسش خوبی است. اجازه بدهید پاسخ آن را برای شما پیدا کنم.»
۲
فروشندگان معمولی می‌گویند: «جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی شود.»
فروشندهنابغه می‌گویند: «اجازه بدهید ببینیم اگر مطابق میل شما نیست، چطور می‌توانیم رضایت شما را جلب کنیم.»
۳
فروشندگان معمولی می‌گویند: «خونسرد باشید.»
فروشندهنابغه می‌گویند: «من از شما عذرخواهی می‌کنم.»
۴
فروشندگان معمولی می‌گویند: «این که تمام شده؛ چرا این یکی را نمی‌برید؟»
فروشندهنابغه می‌گویند: «شاید از این جنس هنوز در انبار داشته باشیم، اجازه بدهید نگاهی بکنم. اگر نبود، پیشنهادهای دیگری هم برایتان دارم.»
۵
فروشندگان معمولی می‌گویند: «ساعت کار ما تمام شده.»
فروشنده نابغه می‌گویند: «تعطیلی فروشگاه ساعت … و شروع به کار آن ساعت… است. آیا کاری هست که بتوانم خیلی سریع برای شما انجام بدهم؟


40% تخفیف برنزی به مدت محدود


دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**

آخرین فرصت تخفیف 40% دوره صوتی شاه‌کلید