چطور پادشاه زندگی مان باشیم؟ این 10 ویژگی را باید داشته باشید

0

چطور پادشاه زندگی مان باشیم؟
این 10 ویژگی را باید داشته باشید

 

اگر شما فرمانروا و پادشاه زندگیتان نباشید، دیگران فرمانروای زندگی شما خواهند بود.
در بین مردمانی که تاریخ ساز بودند و همیشه در یادها ماندند تا افرادی که در زندگیشان به موفقیت های رسیدند همه این 10 ویژگی را مشترکا بین خود ایجاد کردند و پرورش دادند. از دکتر موفقی که بیماران برای ویزیتش حاضرند نوبت های سالیانه بگیرند تا مدیران شرکت ها موفق و فرماندهان 4 ستاره جنگ.

بعضی مردم تصور میکنند این ویژگی ها پس از کسب موفقیت در این افراد ایجاد شده. یعنی آنها ابتدا موفق شدند و به اهدافشان رسیدند سپس این ویژگی ها در آنها ساخته شد؛ اما دقیقا خلاف این تصور عام است. این افراد دانسته یا نادانسته این ویژگی های شخصیتی را در خود پرورش داده اند تا توانسته اند به چنین دستآوردهایی برسند.

تحقیقات در زندگی افراد مشهور و سرشناس، مصاحبه ها و کتاب های متعدد در مورد افراد موفق در دهه های مختلف به خوبی این 10 ویژگی مشترک پادشاه سازی که در این افراد وجود دارد را ثابت میکند.

اگر در مسیر موفقیت زندگی میخواهید حرکت کنید، باید شما نیز ابتدا خود را به مقام پادشاهی زندگیتان برسانید تا بتوانید خودتان برای خودتان فرمان صادر کنید، واگر نه (حتما) دیگران این کار را برای شما خواهند کرد.

 

چطور تبدیل به فردی تاریخ ساز شویم؟ این 10 ویژگی را باید داشته باشید : 

1. هدف-جویی
افراد موفق که نامشان در تاریخ ثبت شده و یا زندگی فوق العاده موفقی دارند معتقد بودند موفقیت –شان در خدمت اهداف-شان است. زمانی که از آنها پرسیده میشود چه چیزی در این مسیر به آنها انگیزه ادامه مسیر را میدهد ،آنها از بهبود کیفیت زندگی دیگران صحبت میکنند.

اما افراد متوسط که موفقیت های محدود و متوسطی کسب میکنند معتقدند موفقیت-شان در بدست آوردن اهدافشان است… و زمانی که از آنها سوال میشود انگیزه آنها برای ادامه مسیر چیست، پاسخی که میدهند کاملا در مورد ارضای نیازهای شخصیِ خودشان است.


مشاهده کامل این محتوا فقط برای اعضای ویژه پروژه سوخت جت امکانپذیر است

اعضای ویژه چه مزایای فوق العاده ای دریافت میکنند؟
اشتراک ویژه تان را در 5 ثانیه تهیه یا تمدید کنید

 

مقالات قبلی که منتشر شدند : مقالات بیشتر از این نویسنده

دیدگاه تان را ارسال کنید