راز های کسب و کار موفق : شماره 1

0

بعضی وقت یک مشتری فقط با دیدن یک نشانه در کسب و کار شما مشتری دائم شما میشود. گاه شعر مورد علاقه اش باشد, متن افسونگری باشد یا یک پیام تشکر با لبخند فروشنده تان.

** قوانین داخلی رستوران دریایی Hyman در شهر چارلستون ایالت کارولینا که به عنوان رستوران شماره یک شهر برگزیده شده :

قانون شماره 1 : همیشه حق با مشتری است.
قانون شماره 2 : وقتی مردد بودید به قانون شماره 1 رجوع کنید.

مقالات قبلی که منتشر شدند : مقالات بیشتر از این نویسنده

دیدگاه تان را ارسال کنید