درباره ما

هدف 12CEO  کمک به جوانان برای راه اندازی و توسعه کسب و کارشان و ساخت یک بنیان فکری کارآفرینی است؛ همین.

برای ارتباط مستقیم با مستر اَدمین : [email protected]

برای همکاری با ما : [email protected]

برای تماس با پشتیبانی ،رفع و پیگیری پروژه سوخت جت : [email protected]