این تنها میانبر دنیای موفقیت را یادبگیرید و آنرا به هیچکس نگویید

انسان ذاتاً موجودی عجول است؛ در این اصل شکی نیست. این امر به‌گونه‌ای است که حتی در کتاب مقدس ما مسلمانان نیز به آن اشاره شده است؛ این‌که انسان را موجودی عجول آفریده‌اند ! به این‌همه عجله و فرمول سریع رسیدن به هر چیزی و آموزش‌های 21 روزه و…

به احتمال 90% درحال حاضر شما در این مرحله از زندگی گیر کردید

سال‌ها پیش ساده‌ترین فرمول موفقیت را آنتونی رابينز مطرح کرد؛ این فرمول ساده که در واقع یک فرمول چهار مرحله‌ای بود، بی‌بروبرگرد جواب می‌داد : در ابتدا بدان که چه می‌خواهی دست به اقدام بزن تا به آن برسی از نتایج به‌دست‌آمده بازخورد بگیر تا…