آنچه پس از 18 سال جستجوی موفقیت یافتم (قسمت پنجم – خوش لباس بودن)

حالا که بعد از هجده سال جستجوی موفقیت، بر می گردم و به راه طی شده نگاه می اندازم، متوجه می شوم که اشکالات اساسی ام کجاها بوده ؛ اشکالاتی که اصلا آن موقع به چشم نمی آمدند و اصلا به نظر من اشکال حساب نمی شدند، اما تاثیر عمیقی بر عدم موفقیتم…

آنچه پس از 18 سال جستجوی موفقیت یافتم (قسمت چهارم – غرور)

حالا که بعد از هجده سال جستجوی موفقیت، بر می گردم و به راه طی شده نگاه می اندازم، متوجه می شوم که اشکالات اساسی ام کجاها بوده ؛ اشکالاتی که اگر نبودند و اگر زودتر رفع شان کرده بودم، الان دستاوردهای فراوانی می داشتم... اشکالاتی مثل غرور واهی…

آنچه پس از 18 سال جستجوی موفقیت یافتم (قسمت سوم – تعلل)

اکنون که بعد از هجده سال جستجوی موفقیت، به عقب بر می گردم و مسیر آمده را خوب بررسی می کنم، می بینم که در کنار دیگر چیزهایی که باعث عدم موفقیت بزرگ من شده است، یک عامل بسیار بسیار بسیار مهم دیگر هم وجود دارد؛ آنقدر مهم که دوست دارم هزار بار…

آنچه پس از 18 سال جستجوی موفقیت یافتم (قسمت دوم – یادگیری)

چرا برای موفقیت شکست خوردم؟ یادگیری ام که تمام شد، موفقیت هایم نیز تمام شد حالا که پس از سال ها، به عقب بر می گردم و مسیر آمده را خوب برانداز می کنم، می توانم به راحتی علل شکست ها یا عدم داشتن دستاوردهای قابل توجه را آنالیز کنم؛ به روشنی هر…

آنچه پس از 18 سال جستجوی موفقیت یافتم (قسمت اول)

مسیر موفقیت همیشه در دست تعمیر است... پس : چرا این مقاله های دنباله دار را باید بخوانید؟ همه ما رهروان راه موفقیت هستیم. در این باره، دوست داریم هر تجربه و فرمولی را کشف و استفاده کنیم. اما مشکلی که در این میانه وجود دارد، این است که غالب…