مرور رده

پروژه سوخت جت

قدرتمندترین استراتژی مذاکره برای پیروزی نهایی در مذاکرات این ها هستند

شما بدون داشتن استراتژی نمیتوانید وارد مذاکره شوید و پیروز بیرون بیایید؛ شما نیاز به استراتژی مذاکره دارید که ما قدرتمندترین استراتژی مذاکره را...

چطور موفقیت یک نفر را میتوان پیش بینی کرد؟ (راهنمایی : هیچ ربطی به IQ ندارد !)

چطور میتوانید بفهمید در آینده موفق میشوید یا خیر؟ آیا میشود موفقیت را پیش بینی کرد؟ یک راهنمایی : موفقیت شما هیچ ربطی به IQ شما ندارد، تعجب کردید؟ بخوانید..