0

استراتژی PO و PI :

Per Order : هر سفارشی که از طرف کانال تبلیغاتی مانند تلوزیون یا رادیو دریافت کردید پورسانتی به مبلغتان می پردازید.

Per Inquiry : هر تماسی که از طرف کانال تبلیغاتیتان دریافت میکنید مانند وبسایت یا تلوزیون یا … مبلغی را به مبلغتان پرداخت میکنید ,خواه موفق به فروش شوید خواه نشوید.

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**