راز های کسب و کار موفق : شماره 1

0

بعضی وقت یک مشتری فقط با دیدن یک نشانه در کسب و کار شما مشتری دائم شما میشود. گاه شعر مورد علاقه اش باشد, متن افسونگری باشد یا یک پیام تشکر با لبخند فروشنده تان.

** قوانین داخلی رستوران دریایی Hyman در شهر چارلستون ایالت کارولینا که به عنوان رستوران شماره یک شهر برگزیده شده :

قانون شماره 1 : همیشه حق با مشتری است.
قانون شماره 2 : وقتی مردد بودید به قانون شماره 1 رجوع کنید.

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**