پیام مخفی در لوگو 40 برند برتر دنیا (قسمت دوم)

پیام مخفی در لوگو 40 برند برتر دنیا تمام برندهای برتر دنیا پیغامی در لوگویشان مخفی میکنند... این نشانه ها و پیغام های مخفی شده در لوگو و برندها، معمولا یا نشان دهنده ریشه برند، شهر برند، فکر موسس و بنیانگذار برند و یا پیغامی که میخواهد به…