• info@12ceo.ir
 • ایران - تهران - دفتر سایت مدیر عامل

وبلاگ

مهریه چیست؟ | شرایط٬ قوانین – مراحل دریافت و پرداخت مهریه

 • مطالبه مهریه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
 • سوالات مهریه (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)
 • مراحل مطالبه مهریه توسط وکیل
 • مدارک لازم برای مطالبه مهریه

مهریه را می‏توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری می‏شود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و همچنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است.

مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله‏ای برای تأمین زندگی آینده اوست.

در مهریه عند الاستطاعه اگر زن تقاضای مهریه نماید ،این تکلیف بر عهده اوست که ثابت کند مرد از دارایی و اموال کافی جهت پرداخت مهریه برخوردار است و بر عکس مرد در اینجا نیازی ندارد که برای دادگاه دلیل بیاورد که قادر به پرداخت مهریه نمی باشد.

مطالبه مهریه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 1. مدت زمان مطالبه مهریه کمتر میباشد.
 2. نیازی به حضور زن در دادگاه نخواهد بود.
 3. در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند سریعا آن را توقیف کند.
 4. در صورتیکه مرد مهریه را پرداخت نکرد وکیل میتواند حکم جلب او را بگیرد.
 5. برای جلب کردن مرد نیازی به حضور زن نخواهد بود.

سوالات مهریه (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

 1. در چه صورتی زن میتواند 1000 سکه عندالاستطاعه را به عنوان مهریه مطالبه کند؟
  در صورتیکه زن از مرد اموالی را معرفی و توقیف کند قابل مطالبه است.
 2. آیا برای مطالبه مهریه عند المطالبه هم زن باید مال معرفی کند؟
  خیر مرد ملزم خواهد بود که مهریه عندالمطالبه را تحت هر شرایطی پرداخت کند.
 3. تحت چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟
  تحت هر شرایطی مهریه به زن تعلق میگیرد مگر در صورت بذل مهریه از طرف زن.
 4. آیا زن میتواند مهریه خود را درقبال طلاق توافقی بذل کند؟
  بله زن میتواند در ازای طلاق توافقی مهریه خود را بذل کند.
 5. زن از چه طریقی میتواند برای وصول مهریه اقدام کند؟
  زن میتواند از طریق توقیف اموال مرد از اجرای ثبت و یا تنظیم دادخواست از دادگاه برای مطالبه مهریه اقدام کند.
 6. در صورتیکه زن از عدم استطاعت مالی مرد اطلاع داشته باشد نمیتواند مهریه خود را بگیرد؟
  خیر زوجه در هر زمانی میتواند مهریه خود را مطالبه کند.
 7. آیا مرد باید مهریه زن را به صورت نقدی پرداخت کند؟
  در صورتیکه اعسار مرد پذیرفته شود به صورت اقساط پرداخت خواهد شد.
 8. آیا زن میتواند از پذیرش اعسار مرد امتناع کند؟
  خیر پذیرش اعسار مرد با دادگاه میباشد و زن در پذیرش آن صلاحیتی ندارد.
 9. در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد باید مهریه قبل از طلاق پرداخت شود؟
  خیر. مهریه میتواند به صورت اقساط بعد از طلاق نیز به زن پرداخت گردد و حتما نیازی به پرداخت قبل از طلاق نمیباشد.
 10. در صورتیکه رابطه نامشروع زن اثبات شود دیگر مرد ملزم به پرداخت مهریه نخواهد بود؟
  حتی در صورت اثبات رابطه نامشروع زن مهریه به ایشان تعلق میگرد.
 11. بعد از فوت زن مهریه ایشان از طرف وراث قابل مطالبه میباشد؟
  بله وراث زن مانند پدر و مادر ایشان میتوانند مهریه زن را از مرد مطالبه کنند.
 12. آیا زن میتواند به جای تعیین سکه در مهریه سه دانگ از ملکی را از مرد بگیرد؟
  بله در سند ازدواج میتوان قسمتی از ملک را به عنوان مهریه در نظر گرفت که بعد از ثبت نکاح باید به نام زن انتقال داده شود.
 13. اگر مرد خودرویی را به نام زن کرده باشد آیا زن مجددا میتواند مهریه خود را از مرد بگیرد؟
  بله حتی با وجود خرید خودرو برای مرد، زن میتواند مهریه خود را از مرد مطالبه کند.

مراحل مطالبه مهریه توسط وکیل

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمایید)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل باید مدارک خود را تکمیل و با خود همراه داشته باشید.
 3. در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل اعطا می شود.
 4. حضور وکیل در جلسات دادگاه و صدور حکم مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه.

مدارک لازم برای مطالبه مهریه

 1. اصل سند ازدواج
 2. اصل شناسنامه
 3. کپی کارت ملی

در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.

برچسب هامهریه

نحوه محاسبه و مقدار نفقه زن

 • تعلق گرفتن نفقه به زن وابسته به تمکین کامل زن است که به دو صورت مطرح می شود:
  • مطالبه نفقه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
  • سوالات نفقه (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)
  • مراحل مراجعه به وکیل برای مطالبه نفقه
  • مدارک لازم برای مطالبه نفقه توسط وکیل

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد میباشد.

 • مطالبه نفقه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
 • در صورت عدم پرداخت نفقه زن میتواند حکم جلب مرد را بگیرد؟
 • تا چند ماه نفقه پرداخت نشود زن حق طلاق خواهد داشت؟
 • در صورت عدم تمکین خاص و یا عام زن نفقه به او تعلق میگیرد؟
 • در صورتیکه زن بدون اجازه مرد از منزل خارج شود نفقه به او تعلق میگیرد؟
 • نفقه زن بر چه اساسی تعیین میشود؟
 • آیا زن میتواند در ازای دریافت نفقه اموال مرد را توقیف کند؟

نفقه در زمینه ازدواج دایم مطرح مى شود و در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر اینکه زن و مرد توافق کرده باشند.

در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود. (تمکین عام و تمکین خاص در قسمت پائین برای شما توضیح داده شده است.)

اینکه نفقه به زن پرداخت شده است یا خیر باید توسط مرد اثبات شود. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن است. اثبات نشوز (عدم تمکین) زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع شدن نفقه و اجازه ازدواج مجدد را برای مرد فراهم میکند.

تعلق گرفتن نفقه به زن وابسته به تمکین کامل زن است که به دو صورت مطرح می شود:

 1. تمکین خاص: داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد.
 2. تمکین عام: فرمانبرداری در امور کلی زندگی می باشد. که یکی از مصادیق آن اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند. مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

مطالبه نفقه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 1. مدت زمان مطالبه نفقه کمتر میباشد.
 2. نیازی به حضور زن در دادگاه نخواهد بود.
 3. در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند آنها را توقیف کند.
 4. در صورتیکه مرد نفقه را پرداخت نکرد وکیل میتواند حکم جلب او را بگیرد.
 5. برای جلب کردن مرد نیازی به حضور زن نخواهد بود.
 6. وکیل میتواند بعد از اثبات اینکه نفقه پرداخت نشده است طلاق زن را از مرد بگیرد.

سوالات نفقه (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

 1. در صورت عدم پرداخت نفقه زن میتواند حکم جلب مرد را بگیرد؟
  اگر شکایت کیفری ترک انفاق کرده باشد و مرد نفقه را پرداخت نکند زن میتواند حکم جلب ایشان را بگیرد.
 2. تا چند ماه نفقه پرداخت نشود زن حق طلاق خواهد داشت؟
  اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند زن حق طلاق خواهد داشت.
 3. در صورت عدم تمکین خاص و یا عام زن نفقه به او تعلق میگیرد؟
  در صورتیکه عدم تمکین زن توسط مرد اثبات شود دیگر نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت و ناشزه میباشد.
 4. در صورتیکه زن بدون اجازه مرد از منزل خارج شود نفقه به او تعلق میگیرد؟
  در صورتیکه به دلیل عدم پیروی از دستورات مرد ناشزه محسوب شود نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد.
 5. مرد میتواند برای پرداخت نفقه دادخواست اعسار بدهد؟
  بابت نفقه گذشته که محکوم شده است بله ولی اگر شکایت ترک انفاق شده باشد باید ماهیانه آن را پرداخت کند.
 6. نفقه زن بر چه اساسی تعیین میشود؟
  نفقه زن بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن و همچنین توانایی و درامد مالی مرد تعیین خواهد شد.
 7. نفقه زنی که دارای تحصیلات لیسانس است چقدر است؟
  میزان نفقه را نمیتوان به طور دقیق تعیین کرد و تعیین آن صرفا توسط قاضی میباشد.
 8. نفقه زن را چه کسی تعیین میکند؟
  نفقه زن بعد از بررسی شئونات اجتماعی و خانوادگی زن صرفا توسط قاضی تعیین میشود.
 9. آیا زن میتواند در ازای دریافت نفقه اموال مرد را توقیف کند؟
  در صورتیکه مرد به نفقه گذشته محکوم شده باشد زن میتواند از طریق دادگاه یکی از اموال ایشان را توقیف کند.
 10. عدم پرداخت نفقه چند ماه حبس برای مرد خواهد داشت؟
  در صورتیکه نفقه زن پرداخت نشود مرد جلب خواهد شد و به محض پرداخت نفقه مجددا آزاد میشود.
 11. آیا تعیین نفقه زن به توانایی مالی مرد بستگی دارد؟
  توانایی مالی مرد نیز در تعیین نفقه بی تاثیر نمیباشد و باید در میزان نفقه در نظر گرفته شود.
 12. آیا در دوران عقد نفقه به زن تعلق میگیرد؟
  بعد از انعقاد عقد نکاح نفقه به زن تعلق خواهد گرفت.
 13. در صورتیکه زن از مطالبه نفقه امتناع کرد مرد چه کاری انجام دهد؟
  مرد میتواند نفقه را به حساب ایشان واریز کند و یا آمادگی خود را از طریق شورای حل اختلاف مبنی بر پرداخت نفقه به ایشان اعلام نمایند.

مراحل مراجعه به وکیل برای مطالبه نفقه

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمایید)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل باید مدارک خود را تکمیل و با خود همراه داشته باشید.
 3. در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل داده می شود.
 4. حضور وکیل در جلسات دادگاه و در نهایت صدور حکم مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت نفقه.

مدارک لازم برای مطالبه نفقه توسط وکیل

 1. اصل سند ازدواج
 2. اصل شناسنامه
 3. کپی کارت ملی

در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.

نوشته های مشابه

 • – نفقه همسر : بررسی شرایط پرداخت نفقه و تعریف و مصادیق تمکین ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
 • – عدم پرداخت نفقه زن و مجازات عدم پرداخت نفقه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

برچسب هانفقه

نفقه چیست؟ نفقه زن و فرزند چقدر است؟

 • تعلق گرفتن نفقه به زن وابسته به تمکین کامل زن است که به دو صورت مطرح می شود:
 • مطالبه نفقه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
  • سوالات نفقه (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)
 • مراحل مراجعه به وکیل برای مطالبه نفقه
 • مدارک لازم برای مطالبه نفقه توسط وکیل

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد میباشد.

 • مطالبه نفقه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
 • در صورت عدم پرداخت نفقه زن میتواند حکم جلب مرد را بگیرد؟
 • تا چند ماه نفقه پرداخت نشود زن حق طلاق خواهد داشت؟
 • در صورت عدم تمکین خاص و یا عام زن نفقه به او تعلق میگیرد؟
 • در صورتیکه زن بدون اجازه مرد از منزل خارج شود نفقه به او تعلق میگیرد؟
 • نفقه زن بر چه اساسی تعیین میشود؟
 • آیا زن میتواند در ازای دریافت نفقه اموال مرد را توقیف کند؟

نفقه در زمینه ازدواج دایم مطرح مى شود و در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر اینکه زن و مرد توافق کرده باشند.

در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود. (تمکین عام و تمکین خاص در قسمت پائین برای شما توضیح داده شده است.)

اینکه نفقه به زن پرداخت شده است یا خیر باید توسط مرد اثبات شود. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن است. اثبات نشوز (عدم تمکین) زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع شدن نفقه و اجازه ازدواج مجدد را برای مرد فراهم میکند.

تعلق گرفتن نفقه به زن وابسته به تمکین کامل زن است که به دو صورت مطرح می شود:

 1. تمکین خاص: داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد.
 2. تمکین عام: فرمانبرداری در امور کلی زندگی می باشد. که یکی از مصادیق آن اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند. مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

مطالبه نفقه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 1. مدت زمان مطالبه نفقه کمتر میباشد.
 2. نیازی به حضور زن در دادگاه نخواهد بود.
 3. در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند آنها را توقیف کند.
 4. در صورتیکه مرد نفقه را پرداخت نکرد وکیل میتواند حکم جلب او را بگیرد.
 5. برای جلب کردن مرد نیازی به حضور زن نخواهد بود.
 6. وکیل میتواند بعد از اثبات اینکه نفقه پرداخت نشده است طلاق زن را از مرد بگیرد.

سوالات نفقه (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

 1. در صورت عدم پرداخت نفقه زن میتواند حکم جلب مرد را بگیرد؟
  اگر شکایت کیفری ترک انفاق کرده باشد و مرد نفقه را پرداخت نکند زن میتواند حکم جلب ایشان را بگیرد.
 2. تا چند ماه نفقه پرداخت نشود زن حق طلاق خواهد داشت؟
  اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند زن حق طلاق خواهد داشت.
 3. در صورت عدم تمکین خاص و یا عام زن نفقه به او تعلق میگیرد؟
  در صورتیکه عدم تمکین زن توسط مرد اثبات شود دیگر نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت و ناشزه میباشد.
 4. در صورتیکه زن بدون اجازه مرد از منزل خارج شود نفقه به او تعلق میگیرد؟
  در صورتیکه به دلیل عدم پیروی از دستورات مرد ناشزه محسوب شود نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد.
 5. مرد میتواند برای پرداخت نفقه دادخواست اعسار بدهد؟
  بابت نفقه گذشته که محکوم شده است بله ولی اگر شکایت ترک انفاق شده باشد باید ماهیانه آن را پرداخت کند.
 6. نفقه زن بر چه اساسی تعیین میشود؟
  نفقه زن بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن و همچنین توانایی و درامد مالی مرد تعیین خواهد شد.
 7. نفقه زنی که دارای تحصیلات لیسانس است چقدر است؟
  میزان نفقه را نمیتوان به طور دقیق تعیین کرد و تعیین آن صرفا توسط قاضی میباشد.
 8. نفقه زن را چه کسی تعیین میکند؟
  نفقه زن بعد از بررسی شئونات اجتماعی و خانوادگی زن صرفا توسط قاضی تعیین میشود.
 9. آیا زن میتواند در ازای دریافت نفقه اموال مرد را توقیف کند؟
  در صورتیکه مرد به نفقه گذشته محکوم شده باشد زن میتواند از طریق دادگاه یکی از اموال ایشان را توقیف کند.
 10. عدم پرداخت نفقه چند ماه حبس برای مرد خواهد داشت؟
  در صورتیکه نفقه زن پرداخت نشود مرد جلب خواهد شد و به محض پرداخت نفقه مجددا آزاد میشود.
 11. آیا تعیین نفقه زن به توانایی مالی مرد بستگی دارد؟
  توانایی مالی مرد نیز در تعیین نفقه بی تاثیر نمیباشد و باید در میزان نفقه در نظر گرفته شود.
 12. آیا در دوران عقد نفقه به زن تعلق میگیرد؟
  بعد از انعقاد عقد نکاح نفقه به زن تعلق خواهد گرفت.
 13. در صورتیکه زن از مطالبه نفقه امتناع کرد مرد چه کاری انجام دهد؟
  مرد میتواند نفقه را به حساب ایشان واریز کند و یا آمادگی خود را از طریق شورای حل اختلاف مبنی بر پرداخت نفقه به ایشان اعلام نمایند.

مراحل مراجعه به وکیل برای مطالبه نفقه

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمایید)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل باید مدارک خود را تکمیل و با خود همراه داشته باشید.
 3. در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل داده می شود.
 4. حضور وکیل در جلسات دادگاه و در نهایت صدور حکم مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت نفقه.

مدارک لازم برای مطالبه نفقه توسط وکیل

 1. اصل سند ازدواج
 2. اصل شناسنامه
 3. کپی کارت ملی

در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.

نوشته های مشابه

 • نفقه همسر : بررسی شرایط پرداخت نفقه و تعریف و مصادیق تمکین ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
 • عدم پرداخت نفقه زن و مجازات عدم پرداخت نفقه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

برچسب هانفقه نفقه فرزند

تنظیم دادخواست | تنظیم و ثبت دادخواست حقوقی

 • چه افرادی به دادخواست احتیاج دارد؟
  • بهره مندی از نمونه دادخواست های پایگاه خبری یاسا
  • دادخواست را چگونه تنظیم کنیم؟
  • مطالب تکمیلی تر در خصوص دادخواست:
 • انواع دادخواست
  • انواع دادخواست تامین دلیل
  • دادخواست تامین خواسته
  • مراحل دادخواست انحصار وراثت
  • دادخواست مهر و موم ترکه
  • اقدامات دادگاه تا مرحله صدور قرار مهر و موم ترکه
  • دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
  • دادخواست تحریر ترکه
  • دادخواست صدور حکم حجر
  • دادخواست تاخیر اجرای حکم
  • دادخواست صدور حکم به بطلان رای داور
   • دادخواست هزینه رفت وآمد به دادگاه و جبران خسارت حاصله از آن از جانب شاهدان

دادخواست در لغت به معنای تقاضا و عریضه است که ممکن است شفاهی و یا کتبی باشد و با آن حق و حقوقی مطالبه ‌شود، و در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای اطلاق می شود که در آن خواسته ای از مراجع قضایی تقاضا شود.

دادخواستی که رسیدگی به آن نیاز به صدور قرار یا حکم توسط دادگاه را داشته باشد، نیاز به تقدیم دادخواست دارد و بدون دادخواست قابل رسیدگی نیست، پس با توجه به این اصل دادخواست دستور موقت که قبل از طرح دعوی می توان مطرح نمود باید طی دادخواست صورت گیرد زیرا دستور موقت ماهیت قرار را دارد.

دادخواست، فرم مخصوص ندارد و می توان روی هرگونه کاغذ و یا دست نوشت یا ماشین تحریر آن را تنظیم کرد.

دادخواست معمولا در خصوص امور غیر ترافعی است. یعنی برای اموری که رسیدگی به آن در دادسرا به صورت انفرادی و غیر علنی می باشد دادخواست به دادگاه داده می شود. ولی دادخواست مختص دعاوی و امور ترافعی است. یعنی دادخواست برای حل و رفع یک مرافعه یا دعوا بوده و نیاز به وقوع اختلاف و منازعه دارد.

طبق رویه محاکم، دادخواست الزاما باید بر روی فرم های چاپی مخصوص نوشته شود ولی درباره دادخواست چنین الزامی نیست. دادخواست در واقع خواسته ای از دادگاه است که اصولا نیازی به رعایت تشریفات دادخواست را ندارد و نیازی به نوشتن آن روی فرم های چاپی مخصوص دادگاه ها نیست. به عبارتی می توان گفت هر دادخواستی نوعی دادخواست هم هست ولی عکس آن صادق نیست.

به طور کلی دادخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شود، برخی از آن ها حتما باید در برگ چاپی مخصوص نوشته شود و برای برخی دیگر چنین الزامی نیست. دسته دوم را به اصطلاح دادخواست گویند.

نوشته های مشابه

 • تنظیم دادخواست | تنظیم و ثبت دادخواست حقوقی ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
 • – دادخواست طلاق از طرف مرد طبق شرایط مقرر ماده 1133 قانون مدنی ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
تنظیم دادخواست
تنظیم دادخواست حقوقی توسط وکیل

چه افرادی به دادخواست احتیاج دارد؟

دادخواست به مفهوم خاصی که در قوانین حقوقی به کار رفته، تقاضایی است که شخص طبق آن انجام امر یا منع انجام امری را از مراجع قضایی تقاضا می‌کند. البته در این نوع دادخواست ها دعوایی مطرح نیست و شکل و قالب خاصی نیز ندارند.

دادخواست هایی که نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست ندارند، شامل موارد زیر است:

 1. دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت
 2. دادخواست تحریر ترکه
 3. دادخواست تعیین قیم
 4. دادخواست مهر و موم ترکه
 5. دادخواست تأمین دلیل
 6. دادخواست تأخیر اجرای حکم
 7. دادخواست تقسیم ترکه یا ارث
 8. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.

بهره مندی از نمونه دادخواست های پایگاه خبری یاسا

پایگاه خبری یاسا به منظور رفاه حال کاربران و مخاطبین خود تعدادی از نمونه دادخواست های نوشته شده در موضوعات مختلف را به‌ صورت کاملاً رایگان در دسترس قرار داده است. شما می‌توانید در میان این دادخواست ها، عنوان مورد نظر خود را جستجو و آن را پیدا کنید و یا برای نوشتن دادخواست مورد نظر خود از این نمونه ها ایده بگیرید. بهربرداری از نمونه دادخواست های پایگاه خبری یاسا کاملا رایگان بوده و نیاز به پرداخت هیچگونه مبلغی وجود ندارد. فقط کافی است دادخواست مورد نظر خود را پیدا کنید، بعد از آن وارد حساب کاربری خود شوید و یا در صورت فقدان حساب کاربری آن را ایجاد کنید، و پس از آن دادخواست مورد نظر خود را دریافت نمایید.

دادخواست را چگونه تنظیم کنیم؟

گاهی مواقع تنظیم یک دادخواست خوب، می‌تواند پیچیدگی های خاص خود را داشته باشد، در این حالت حتما توصیه می شود تنظیم دادخواست خود را به یک متخصص واگذار نمایید.

نمونه درخواست

مطالب تکمیلی تر در خصوص دادخواست:

به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون دادخواست نموده باشند.»

طبق این ماده، ارئه دادخواست اولین مرحله ای است که هرشخصی در مراجعه به محاکم قضایی با آن دعوای خود را طرح می کند. همانگونه که ذکر شد، دادخواست نوعی دادخواست است که در ادامه به آن می پردازیم اما نیازی به نوشتن و پر کردن فرم چاپی خاصی ندارد.

انواع دادخواست

بر اساس ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی اگر شخصی دارای حقی باشد و احتمال دهد که در آینده برای رسیدن به آن حق نتواند از دلایل و اسناد و مدارک موجود بهره‌مند شود،‌ می‌تواند از دادگاه دادخواست تامین دلیل کند.

گاهی ممکن است اشخاص برای حفظ بسیاری از اسناد و مدارکی که احتمال دارد بعدا بعنوان دلیل و مدرک در دادگاه ها یا طرح دعوای خود مورد استناد واقع شود دادخواست تامین دلیل کنند. مطمئنا می دانید دلیل چیزی است که اصحاب دعوی برای ثابت کردن دعوا یا دفاع از خودشان به آن استناد می‌کنند و تأمین دلیل به معنی حفظ دلایل موجود برای استفاده از آن‌ها در آینده است و دادگاه ها آن را در قالب قرار صادر می نمایند.

مرجع صالح برای ارائه این نوع دادخواست، شوراهای حل اختلاف محلی است که دلایل و امارات مورد دادخواست در حوزه آن قرار گرفته‌ و اگر در آن حوزه شورای حل اختلاف نباشد، رسیدگی به دادخواست با دادگاه های محلی است. برای ارائه دادخواست تامین درباره اموال غیر منقول، باید به شوراهای حل اختلاف محل وقوع ملک و برای سایر دادخواست ها به شورای محل اقامت خوانده مراجعه شود.

بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست تامین دلایل می تواند قبل از اقامه دعوا یا در حین رسیدگی انجام شود. دادخواست تامین دلایل می تواند کتبی یا شفاهی باشد. دادخواست تامین دلایل از سوی ذینفع به شکل یک دادخواست نوشته می شود.

‌شوراها با احراز فوری بودن موضوع، دادخواست را به یک کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط ارائه می دهند و پس از حضور مدیر دفتر شعبه مربوطه یا کارشناس مذکور در محل و صورت برداری از خواسته خواهان یا به عبارتی جلب نظر کارشناس‌، شورا صورتجلسه مربوطه را با ذکر نظر کارشناس تنظیم می‌کند.

تنظیم درخواست توسط وکیل
تنظیم دادخواست یا درخواست حقوقی توسط وکیل متخصص

انواع دادخواست تامین دلیل

در موارد مختلفی به تامین دلیل احتیاج است. مثلا اگر صاحب یک وسیله نقلیه، اتومبیلش خسارت دیده و می خواهد از خودرو خسارت‌ دیده خود هر چه زود‌تر استفاده کند و نمی‌خواهد منتظر سپری شدن تشریفات و مراحل دادرسی که وقت نسبتا طولانی را می‌طلبد بماند، می‌تواند با ارائه دادخواست تامین دلیل به مرجع قضایی و تقاضای اجرای آن، خسارت دقیق وارد ‌شده به وسیله خود را مشخص کند، و بعد از آن نسبت به تعمیر و بازسازی خودرو اقدام نماید و از آن استفاده کند و بعد از آن به استناد تامین دلیلی که انجام شده است، خسارت وارده به خود را از عامل زیان، مطالبه کند.

گاهی هم ممکن است که امکان از بین رفتن یا از دسترس خارج شدن دلایل و مدارک مورد نظر مدعی وجود داشته باشد، در نتیجه از طریق تامین دلیل می‌توان به سهولت این دلایل را حفظ کرد. برای مثال شخصی که می‌تواند در دادگاه شهادت بدهد و یا از امری مطلع و آگاه است، بخواهد از کشور خارج شود و یا به علت بیماری در آستانه فوت باشد و نتوان بعدها به او دسترسی پیدا کرد، دراین شرایط آسان ترین و مطمئن ترین راه اخذ تامین دلیل است.

دادخواست تامین خواسته

تامین در لغت به معنی قراردادن در امن و آسایش است. دادخواست تامین خواسته راهی برای جلوگیری از تضییع حق است. در این روش، خواهان عین خواسته خود، یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی بازداشت و از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند.

هر گاه که حقی از فردی ضایع شود، مدعی آن حق می‌تواند برای اجبار طرف مقابل به احقاق حق خود، اقدام به طرح دعوا کند. در همین رابطه و برای پیشگیری از تضییع بیشتر حقوق اشخاص در طول روند دادرسی و رسیدگی به پرونده، قانون این امکان را فراهم نموده که خواهان بتواند مال مشخص یا همان عین طلب خود و یا معادل آن را از اموال خوانده دعوا توقیف کند تا در نهایت اگر دادگاه به نفع او رای نهایی صادر کرد،‌ اموالی از خوانده برای احقاق حقوق او موجود باشد.

طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست تامین خواسته ممکن است قبل از اقامه دعوا یا بعد از آن صادر گردد. اصولا در هنگام دادرسی، چه در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدیدنظرخواهی، خواهان این امکان را خواهد داشت که دادخواست تأمین خواسته خود را به دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا،‌ تقدیم کند.
دادخواست قرار تأمین خواسته اگر قبل از اقامه دعوی و یا در جریان رسیدگی باشد باید به دادگاهی تقدیم شود که صالح به رسیدگی به اصل دعوی است.

برای صدور قرار تأمین خواسته از سوی دادگاه، ذینفعی مدعی باید ثابت شده و اهلیت هم داشته باشد. علاوه بر این، خواسته باید کاملا معین و قابل ارزیابی باشد، به عبارتی خواسته مبهم نباشد. برای مثال ممکن است برای جلوگیری از تضییع حقوق خواهان ملکی از اموال خوانده توقیف شود.

بعضا امکان دارد موعد یک طلب یا زمان تحویل مال معینی هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال همیشه وجود دارد که خوانده در آینده اقدامی کند که حقوق خواهان تضییع شود و در زمان سررسید پرداخت و یا تحویل آن مال، خواهان نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد. در این شرایط و طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی برای آنکه دادگاه بتواند قرار تامینی صادر کند ضروری است که دعوا مستند به سند رسمی باشد و خواسته در معرض تضییع و نابودی قرار داشته باشد.

مراحل درخواست

مراحل دادخواست انحصار وراثت

پس از فوت هر شخص، اموال او به صورت قهری به وراثش منتقل می‌شود. اگر وراث ‌بخواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن دخل و تصرف نمایند، در بدو امر باید دادخواست انحصار وراثت نمایند. به عبارتی باید مشخص گردد که اولا آیا آنها ورثه قطعی متوفی محسوب می شوند؟

و سهم الارث هرکدام از آن ها چه میزان از ماترکه متوفی است؟

در این حالت منحصر بودن آن ها و سهم‌الارث هر یک از آن ها در دادگاه مورد بررسی و اثبات قرار می گیرد. کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز همین است و بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و نحوه تقسیم ترکه به طور رسمی نمایان نمی‌شود.

اشخاص صالح برای ارائه دادخواست گواهی انحصار وراثت

ورثه شخص متوفی و افراد ذینفع اعم از هر فردی که منفعتی یا دینی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از شورای حل اختلاف، تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نماید.

اگر وراث یا افراد ذینفع متعدد باشند، نیازی نیست که همگی آن ها دادخواست انحصار وراثت نمایند و اقدام یک فرد از این افراد برای شروع فرآیند دادخواست گواهی انحصار وراثت کافی است.

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعاوی راجع به ترکه فرد متوفی اگر خواسته، دین و یا مربوط به وصیت های متوفی باشد، تا زمانی که اموال او تقسیم نشده، در دادگاهی باید اقامه ‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه فرد معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت فرد فوت شده در ایران، در حوزه آن دادگاه بوده است.»

هم اکنون مرجع صلاحیت داری که به انجام امور مربوط به انحصار وراثت می‌پردازد، شورای حل اختلاف است.
توصیه می کنیم برای تنظیم یک دادخواست صدور گواهی حصر وراثت خوب با مشاورین و وکلای متخصص پایگاه خبری یاسا مشورت نمایید.

دادخواست مهر و موم ترکه

اگر ترکه متوفی از جمله اموال عمومی باشد و فرد یا افرادی که آن اموال در نزد آنها امانت است بعد از اینکه مراتب را به رئیس حوزه قضائی اعلام نمودند، رئیس آن حوزه قضایی مراتب را جهت صدور قرار مهر و موم ترکه به دادگاه عمومی صلاحیت دار اعلام می کند.

اقدامات دادگاه تا مرحله صدور قرار مهر و موم ترکه

 • مطابق ماده 175 قانون امور حسبی، زمان مهر و موم را دادگاه به افرادی که ذینفع بداند اطلاع می دهد. البته این امر نباید موجب تاخیر در اجرای مهر و موم شود مثل اینکه افراد ذینفع در خارج از ایران اقامت داشته باشند یا اینکه محل اقامت آنها مشخص نباشد و یا اینکه در ترکه اموال منقولی مثل فرش، خودرو و… باشد که احتمال سرقت و دستبرد به آنها دور از ذهن نباشد.
 • اگر اطلاع به افراد ذینفع و احضار آنها موجبات تضییع و تفریط ترکه را به دنبال داشته باشد، دادگاه باید راسا بدون حضور این افراد و سایر اشخاص ذینفع مبادرت به مهر و موم ترکه نماید. چرا که علت و فلسفه اصلی مهر و موم، جلوگیری از حیف و میل شدن اموال است.
 • همانگونه که ذکر شد از آنجایی که مهر و موم ترکه برای حفاظت ازحقوق اشخاص ذینفع یا همان ورثه می باشد و طبیعت مهر و موم، احتیاجی به اطلاع تمامی اشخاص ذینفع ندارد، لذا به همین علت قانونگذار در مواد 172 و 173 قانون امور حسبی مقرر می دارد: چنانچه ورثه احتیاج به تعیین قیم و یا نصب امین داشته باشند، نصب امین و تعیین قیم را پس از مهر و موم لازم می داند، بنابراین چنانچه دادگاه تشخیص داد که مهر و موم فوریت دارد باید بلافاصله جلسه دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل داده و سپس مباردت به صدور قرار مهر و موم نماید.
 • جهت اجرایی نمودن دادخواست مهر و موم ترکه، دادرس مجری قرار مهر و موم، به محل از پیش تعیین شده رفته و اقدامات خود را که شامل اجرای عملیات مهر و موم و تنظیم صورت جلسه قرار مذکور می‌باشد انجام می دهد. همه این موارد با ارائه دادخواست مهر و موم ترکه به شوراهای حل اختلاف صورت می پذیرد.

توصیه می کنیم برای تنظیم یک دادخواست مهر و موم ترکه خوب با مشاورین و وکلای متخصص پایگاه خبری یاسا مشورت نمایید.

دادخواست خانواده - دادخواست تامین خواسته
تنظیم انواع دادخواست خانواده

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

بر اساس ماده 26 قانون حمایت از خانواده، در صورتی که طلاق از نوع طلاق توافقی، یا طلاق به دادخواست زوج باشد، دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید و اگر طلاق به دادخواست زوجه باشد، حسب مورد یا مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می نماید. در طلاق توافقی یا همان گواهی عدم امکان سازش زن و شوهر باید در مورد تمامی ارکان و جزییات و مسائل ناشی از زندگی مشترک زناشویی خود به توافق برسند و بعد از توافق به دادگاه صالح مراجعه نموده و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی نمایند.

دادخواست تحریر ترکه

از نظر اصطلاحِ حقوقی، دادخواست تحریر ترکه مجموعه اقداماتی است که طی آن دارایی و دیون متوفی مشخص می‌گردد و از اموال شخص فوت‌ شده محافظت به عمل می‌آید. به عبارت دیگر، صورت برداری دقیق از ترکه با توصیف اموال و ارزیابی آن و مشخص کردن مطالبات و بدهی‌ها که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر بازرگانی مربوط به متوفی یا اقرار بدهکاران ورثه، قطعی است.

انجام عملیات تحریر ترکه موجب می‌گردد که وراث متوفی بینش لازم را در تصمیم‌گیری خود پیدا کنند. طلبکاران هم با تحریر ترکه از چگونگی و اندازه وثیقه طلب خود اطلاع کافی پیدا خواهند کرد و موصی له نیز از تناسب میزان آن را با ارزش کل ماترک در زمان فوت موصی اطلاع کسب می نماید و سهم خود را از کل دارایی متوفی تا زمان پرداخت یا تصفیه‌ی آن تمییز می‌ دهد.

مطمئنا بهره گیری از تخصص کارشناسان و وکلای متخصص در پایگاه خبری یاسا خیال شما را در دادخواست تحریک ترکه بی نقص آسوده می نماید.

دادخواست صدور حکم حجر

شاید تا به حال، واژه « محجور » به گوشتان رسیده باشد، یا اینکه در خانواده خود شخص مسنی دارید که به گمانتان از هوشیاری کاملی برخوردار نیست، گاهی ممکن است، از طرف این فرد معامله ای انجام گرفته و شما برای ابطال آن معامله، در پی اثبات محجوریت ایشان هستید، گاها این اتفاق زمانی رخ می دهد که یکی از اطرافیان ( به عنوان مثال یکی از فرزندان ) با سوء استفاده از وضعیت عقلی فرد محجور ( مثلا پدر یا مادر خود )، معامله ای منعقد می نماید که خوشایند مابقی فرزندان آن فرد نیست، به عنوان مثال عقد صلحی با ایشان می بندد که هیچ مبلغی در آن پرداخت نمی شود و یا سند مالکیتی را انتقال می دهد که در قبال آن هیچ مبلغی یا پرداخت نشده و یا اگر پرداخت شده بسیار اندک است.

سوال اینجاست که آیا قراردادهایی از این قبیل، نافذ هستند و یا خیر

باید بدانیم در صورتی که شخص منتقل کننده یا همان محجور، در زمان انتقال مالکیت اسناد مذکور، از اهلیت کامل( یعنی عاقل و رشید باشد ) برخوردار باشد، تمام قراردادها از این منظر ( عدم محجوریت ) کاملا صحیح است، در غیر این صورت قراردادهای منعقده به دلیل عدم اهلیت، باطل و بلا اثرخواهد بود، مطابق ماده 212 قانون مدنی« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است».

انواع دادخواست

دادخواست تاخیر اجرای حکم

یکی از مبانی مهم حاکم بر اجرای آرای دادگاه‌ ها، دوام، تعقیب و استمرار عملیات اجرایی شدن حکم تا زمان اجرای کامل آن است، به صورتی که مفاد حکم دادگاه ها به نفع محکوم‌لهم اجرا و تحت اختیار او درآید. بنابراین اصولاً هیچگاه نباید اجرای حکمی را متوقف نمود و یا آن را به تأخیر انداخت، مگر اینکه به‌ طور استثنایی و در شرایطی خاص، یکی از جهات و دلایل قانونی، مجوز چنین تأخیری را به دایره اجرا حکم بدهد. دادخواست تأخیر دراجرای حکم گاهی منشأ ارادی دارد و به خواست و اراده هر یک از طرفین اجراییه محقق می شود.

در مواردی نیز اتخاذ برخی روش های شکایت از آرای دادگاه‌ ها، اسباب تأخیر اجرای حکم را فراهم می‌کند و گاهی نیز اسباب تأخیر به حکم قانونگذار این تاخیر را به همراه می‌آورد. آخرین مورد نیز دستور و قرار مرجع قضایی برای تأخیر اجرای حکم است که خود آن دارای اسباب قانونی دیگری است. دادخواست تأخیر در اجرای احکام فقط زمانی ممکن است رخ دهد که اجراییه صادرشده و اجرای حکم نیز آغازشده باشد ولی به طور کامل پایان نیافته باشد. ضمن آن که این تأخیر می‌تواند از زمان صدور حکم لازم‌الاجرا تا هنگام صدور اجراییه نیز واقع گردد.

دادخواست صدور حکم به بطلان رای داور

در خصوص اینکه آیا دادخواست ابطال رای داوری الزاما نیازی به تقدیم دادخواست دارد و یا به صرف دادخواست کافی است، مستفاد از برخی مفاد ق.آ.د.م از آن جایی که هدف قانونگذار، تشویق و ترغیب عموم مردم به ارجاع موضوع اختلافشان به داوری بوده و در این راستا نیز تسهیلات لازم از جمله عدم وجود قواعد و دست و پا گیر آیین دادرسی را از ابتدای دادخواست تعیین داور تا انتها و دادخواست ابطال رای برای اصحاب دعوا فراهم نموده است و با توجه به صراحت مواد 490 و 492 ق.آ.د.م صرف دادخواست جهت ابطال رای داوری را کافی دانسته و لزومی به تقدیم دادخواست نمی باشد؛

بنابراین چنانچه تقاضای مزبور در فرم دادخواست هم تنظیم شود، همچنان دادخواست تلقی و به هیچ وجه آثار دادخواست بر آن بار نمی شود.

دادخواست هزینه رفت وآمد به دادگاه و جبران خسارت حاصله از آن از جانب شاهدان

طرح و پیگیری هر گونه دادخواست یا شکایت در مراجع قضایی نیازمند پرداخت هزینه ای، با عنوان هزینه های دادرسی می باشد. در واقع هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری افراد باید وجوهی را پرداخت نمایند و در هر صورت، پرداخت هزینه بر عهده مدعی یا شاکی می باشد.

هزینه دادرسی، مبالغی است که بر اساس نوع دعوی و میزان خواسته مورد ادعای خواهان تعیین و توسط خواهان یا شاکی پرونده به صندوق دادگستری واریز می شود. در این میان هزینه ایاب و ذهاب شاهدان نیز به نوعی هزینه دادرسی محسوب می شود که بر عهده شاکی است.
در مجموع شاکی موظف به پرداخت هزینه های شکایت کیفری است. اما قوه قضاییه در مواردی که گواهان به تشخیص خود مقام قضایی احضار یا دعوت می شوند، هزینه ایاب و ذهاب آن ها را خود می پردازد.

نرخ تعرفه های هزینه دادرسی در ابتدای هر سال توسط وزارت دادگستری اعلام می گردد و افراد می توانند با مراجعه به درگاه های آن از تعرفه های قضایی مطلع شوند. اما با این حال سامانه قضایی کشور تمهیداتی اندیشیده است، تا افراد بتوانند به صورت آنلاین اقدام به محاسبه هزینه دادرسی خود نماید.

برچسب هادادخواست

تنظیم قرارداد | تنظیم و نگارش تخصصی قرارداد

 • روش‌های تنظیم یک قرارداد خوب
  • ضرورت تنظیم قرارداد خوب در روابط مالی افراد
  • چند نکته مهم و کاربردی در مورد قراردادها
 • معرفی انواع قراردادهای معین – قراردادهایی که در قانون از آن‌ها نام‌برده شده
  • ​قرارداد بیع
  • قرارداد اجاره
  • قرارداد مزارعه
  • قرارداد مساقات
  • قرارداد شرکت (مشارکت مدنی)
  • قرارداد قرض (قرض‌الحسنه)
  • قرارداد ضمانت
  • قرارداد حواله
  • قرارداد صلح
  • قرارداد مضاربه
  • قرارداد جعاله
  • قرارداد ودیعه
  • قرارداد عاریه
  • قرارداد وکالت
  • قرارداد هبه
  • قرارداد کفالت
  • قرارداد رهن
  • قرارداد وقف
  • دسته‌بندی و تقسیم‌بندی انواع قراردادها
  • قرارداد جائز چیست؟
  • چرا باید در تنظیم قرارداد از یک متخصص حقوقی کمک بگیریم؟

جدایی از اینکه قرارداد نویسی را یک علم بدانیم یا یک هنر، آن چه مشخص است این است که نوشتن قرارداد مستلزم رعایت کلیات و اصولی است که از آن به عنوان آیین نگارش قراردادها نام‌ برده می‌شود.

هر قرارداد شرایط خاص خود را دارد، اما اصول و کلیات آیین نگارش قراردادها برای هر قراردادی، همواره پابرجاست.

قطعا اولین و مهم‌ترین شرط اساسی ایجاد یک رابطه امن حقوقی صحیح بین دو طرف، تنظیم قرارداد توسط افراد متخصص هست. مشخصه یک قرارداد خوب، لزوما قیمت پایین آن نیست و بهای مناسب و نازل به تنهایی نمی‌تواند موفقیت انجام یک قرارداد را تضمین کند.

قراردادی خوب است که از شفافیت کافی برخوردار باشد و تا حد امکان شرایط و مسائل مختلف را پیش‌بینی کرده باشد.

روش‌های تنظیم یک قرارداد خوب

تنظیم یک قرارداد خوب از اهمیت فراوانی برخوردار است. چه بسیار قراردادهایی که به دلیل نقص دانش حقوقی متعاقدین در نحوه تنظیم آن، به بن‌بست‌های فراوانی رسیده است و طرفین را ناگزیر از مراجعه به محاکم قضایی، داوری و غیره نموده است.

یک قرارداد خوب و استاندارد و قراردادی که تحت نظر یک وکیل حرفه‌ای و یا فردی باتجربه طولانی تنظیم‌ شده است، فرصت تخلف و سوء استفاده و نقض عهد را از طرفین آن قرارداد می‌گیرد.

نوشته های مشابه

 • – قرارداد جعاله چیست و نکات مهم درباره ی تنظیم آن ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
 • معامله فضولی یعنی چه و تقسیم‌ بندی معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

برای بهره‌مندی از خدمات حقوقی پایگاه حقوقی یاسا در زمینه تنظیم قرارداد چند روش وجود دارد:

 • یکی اینکه پیش‌نویس قرارداد خود را از مخاطب گرفته و قبل از امضاء جهت مطالعه، بررسی و اظهارنظر و در صورت نیاز اصلاح آن به وکیل مورد انتخاب خود در پایگاه حقوقی یاسا مراجعه نمایید
 • یا سپردن کل جریان تنظیم قرارداد را به وکیل متخصص قراردادهای پایگاه حقوقی یاسا بسپارید و در نهایت در جلسه مذاکره و انعقاد قرارداد وکیل مورد اعتماد و متخصص خود را به همراه داشته باشید.

ضرورت تنظیم قرارداد خوب در روابط مالی افراد

ضرورت تنظیم قرارداد خوب در روابط مالی افراد

 • یک قرارداد خوب مهم‌ترین مدرک برای تنظیم روابط طرفین و تعیین خط‌ مشی‌ها و حدود و ثغور روابط دو طرف توافق است.
 • شکل تنظیم و انعقاد یک قرارداد خوب از اهمیت زیادی برخوردار است. چه بسیار قراردادهایی که به دلیل نقص دانش حقوقی و قراردادی لازم طرفین در نحوه تنظیم آن، یا مشاوره اشتباه، به بن‌بست‌های فراوانی رسیده است و طرفین را مجبور به مراجعه به محاکم قضایی یا مراجع داوری و صرف وقت و هزینه‌های سرسام‌آور نموده است.
 • قراردادها بسته به نوع و موضوع آن‌ها، از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار هستند. مباحث مهم قراردادها مثل شرایط فسخ، ضمانت اجراها و تضامین قراردادی، نحوه حل اختلاف، تعیین تعهدات هر یک از طرفین و … مباحثی نیستند که افراد به‌ صرف داشتن دانش عرفی، تجاری یا صنفی در حرفه و تجارت خود و بدون برخورداری از اطلاعات قراردادی و حقوقی لازم بتوانند از عهده تنظیم آن‌ها برآیند.
 • چه‌بسا، بسیاری از صاحبان حرف و مشاغل که با دانش صنفی خود قراردادهایی را تنظیم کرده‌اند که پس‌ از آن با سختی‌های فراوان در مرحله تفسیر، اجرا، حل اختلاف و … مواجه شده‌اند و بسیار خود را سرزنش نموده‌اند که چرا با بهره‌مندی از مشاور حقوقی یا وکیل قراردادی توانمند و با صرف هزینه‌ای به‌ مراتب کمتر از هزینه شکست قرارداد خود، از ضررهای بعدی جلوگیری ننموده‌اند.
 • لزوم مشاوره با وکیل و مشاور حقوقی کارکشته در امر تنظیم قراردادها، مصداق بارز جمله معروف “پیشگیری بهتر از درمان است” هست، چرا که شخص متخصص در تنظیم قراردادها، ریزه‌کاری‌ها و پیچیدگی‌های فنی و حقوقی را می‌بیند که یک شخص عادی یا حتی تاجر حرفه‌ای قادر به دیدن و پیش‌بینی آن نیست. لذا مبحث تنظیم قراردادها، بخشی بسیار تخصصی و پیچیده و پر از ظرافت و ریزه‌کاری است که نگارش یک قرارداد بهینه و مطلوب جز با بهره‌مندی از یک وکیل متخصص، امکان‌پذیر نیست.

برای مثال در مورد قراردادهای خرید ساختمان یا اجاره و غیره؛ مشاورین املاک همان‌گونه که در قوانین به‌وضوح حوزه فعالیت آن‌ها مشخص‌شده است، صرفا در حد واسطه‌ای هستند که طرفین قرارداد را به هم می‌رسانند و نقش رابط بین طرفین را ایفا می‌کنند و پس‌ از آن، کار آن‌ها خاتمه می‌یابد.

لذا این افراد هیچگاه از دانش حقوقی کافی جهت تنظیم یک قرارداد خوب و کم ریسک بهره‌مند نمی‌باشند و مراجعه به این افراد صرفا باید در حد شرح وظایف قانونی آن‌ها یعنی نقش دلالی این افراد باشد و نمی‌توانند مشاور یا متخصص حقوقی و قرارداد نویس خوبی باشند چرا که از ابزار، وسایل، مقدمات و دانش لازم در این خصوص برخوردار نیستند.

مطمئنا بهره‌گیری از تخصص کارشناسان و وکلای متخصص قراردادها در پایگاه خبری حقوقی یاسا خیال شما را در تنظیم قراردادی بی‌نقص و کم ریسک آسوده می‌نماید.

چند نکته مهم و کاربردی در مورد قراردادها

چند نکته مهم و کاربردی در مورد قراردادها

 • قانون‌گذار ایران به تبیعت از برخی کتب اسلامی، بسیاری از عقود را نام‌گذاری کرده و شرایط و احکام مخصوصی برای آن‌ها ذکر کرده است.
 • در صورتی‌ که عقدی منعقد شود و نامی بر آن گمارده نشود، مثلاً در بالای آن عبارت مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه یا هبه نامه یا وکالت‌نامه، نوشته نشود، عقد کاملا درست است و اگر شرایط هیچ‌یک از این قراردادها را نداشته باشد طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجراست پس نام دار بودن و داشتن اسم و داشتن عنوان شرط صحت قرارداد نیست و حتی اگر عقد در قالب یکی از عناوین مذکور در قانون مدنی قرار نگیرد مطابق عقد صلح و نیز مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجرا است به‌ شرط اینکه مخالف صریح قانون نباشد و با نظم عمومی نیز منافات نداشته باشد.
 • اگر عقد و قراردادی منعقد شود و نام هم برای آن گذاشته شود ولی شرایط قانونی آن عقد را نداشته باشد مثل‌ اینکه عنوان عقد، قرارداد اجاره باشد ولی مدت عقد ذکر نشده باشد، درست است که عقد را صحیح بدانیم (ماده 223 قانون مدنی) و نام‌گذاری طرفین را حمل بر مسامحه نماییم.
 • گاهی ممکن است نام قراردادی یک‌ چیز گذاشته شود و عناصر و ارکان مندرج در آن قرارداد با عقد دیگری مطابقت نماید. در این حالت محتوای قرارداد مهم است نه نام‌گذاری آن. (قاعده تبعیت عقد از قصد و نیز ماده 224 قانون مدنی).
 • کلیه عقود و قراردادها نسبت به‌ طرفین آن لازم‌الاجراست. یعنی طرفین آن بعد از امضاء، انشاء و انعقاد قرارداد ملزم به تبعیت از مفاد آن هستند، مگر اینکه انصراف یا عدول از آن عقود و تعهدات در قانون جایز دانسته شده باشد. اصطلاحا به دسته اول عقود لازم و به دسته دوم عقود جایز گفته می‌شود (ماده 219 قانون مدنی).
 • قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و برای صحیح بودن آن، صرفاً مکتوب بودن ضروری نیست. قرارداد شفاهی را از طریق شهادت شهود یا اقرار طرف و یا دلایل دیگر، می‌توان اثبات نمود.
 • قرارداد کتبی می‌تواند رسمی یا عادی باشد. قرارداد رسمی به قراردادی اطلاق می‌شود که طی یک سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم‌ شده باشد و غیر از آن کلیه قراردادها چه در بنگاه املاک منعقد شده باشند و حتی کد رهگیری داشته باشند، عادی هستند.

تنظیم، نگارش و انعقاد قرارداد مسئله‌ای کاملا فنی، تخصصی و پیچیده است و به همین جهت ضرورت دارد قبل از انعقاد یک قرارداد با یک وکیل متخصص قراردادها و یک وکیل باتجربه در خصوص احکام و شرایط انعقاد قرارداد مشورت نموده و ترجیحا در جلسه انعقاد قرارداد با یک وکیل دادگستری حاضر شوید. مشاوران و وکلای پایگاه حقوقی یاسا این امکان را برای مخاطبین خود فراهم خواهد آورد.

معرفی انواع قراردادهای معین

معرفی انواع قراردادهای معین – قراردادهایی که در قانون از آن‌ها نام‌برده شده

​قرارداد بیع

بیع عبارت است از تملیک عین به‌ عوض معلوم:

 • مبیع : (آن چه فروشنده قصد فروش آن را دارد) در بیع یک عین (عین، مالی است که معمولاً وجود مادی و محسوس دارد و به‌ طور مستقل مورد معامله قرار می‌گیرد) است نه منفعت (ثمره تدریجی از عین دیگر است) یا حق
 • عوض یا ثمن(آن چه خریدار در ازای خرید مبیع می‌پردازد) ضرورتی ندارد که عوض مقرر شده در بیع، پول باشد و این عوض می‌تواند کالا یا خدمات نیز باشد پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
 • شرایط ایجاد حق شفعه در بیع هرگاه مال غیرمنقول قابل‌ تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به‌ قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. مبنای حق شفعه، دفع شریک ناخواسته و قهری است.

قرارداد اجاره

اجاره عقدی است که به‌ موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر، اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند.

مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد، از وقت عقد محسوب می‌شود.

قرارداد مزارعه

مزارعه قراردادی است که به‌ موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معین به‌ طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. طرفی که زمین را برای مدت معینی برای امر زراعت در اختیار دیگری قرار می‌دهد را مزارع و عامل را زارع می‌گویند. لازم به ذکر است مدت مزارعه باید متناسب با زراعتی باشد که مقصود طرفین است، در غیر این صورت، مبطل عقد خواهد بود.

طبق رای دیوان عالی کشور؛ اگر کسی به سرپرستی و مباشرت اراضی و باغات دیگری تعیین و منصوب شود، در این صورت مباشر زارع محسوب نمی‌شود.

قرارداد مساقات

مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن (بوته‌هایی که ریشه ثابت دارد و در حکم درخت است) با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن. سقی به معنی آبیاری است ولی مساقات محدود به آبیاری نیست و تمام‌ کارهای لازم برای نگاهداری درختان را شامل می‌شود.

درخت موضوع مساقات باید مثمر باشد. منتها منظور از ثمره، آن حاصلی است که از درخت جدا می‌شود مثل برگ و گل و چای. البته همین‌که احتمال ایجاد ثمره تا پایان عقد وجود داشته باشد کافی است، اگرچه درواقع چنین نشود در مساقات نیز باید مدت، معین باشد.

قرارداد شرکت (مشارکت مدنی)

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو شاعه. شرکت عقدی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص به‌ منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر (همچون کارهایی که جنبه اخلاقی و اجتماعی دارند که در اصطلاح حقوقی به چنین اتحادی انجمن می‌گویند) حقوق خود را در میان می‌نهند تا به‌ جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.شرکت مدنی برخلاف شرکت تجاری، شخصیت حقوقی مستقل ندارد.

قرارداد قرض (قرض‌الحسنه)

قرض قراردادی است که به‌موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به‌طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف، رد نماید (بنابراین در وهله اول مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد) و در صورت تعذر در رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.

در موقع مطالبه حاکم می‌تواند با توجه به وضع مالی مدیون و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ضمنی و بنایی طرفین، برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار بدهد.قرض دهنده را مقرض و قرض گیرنده را مقترض می‌گویند.

قرارداد ضمانت

ضمانت قراردادی است که به‌موجب آن شخصی، در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را به عهده می‌گیرد و انتقال آن را به ذمه خویش می پذیرد. در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست

قرارداد حواله

حواله عقدی است که به‌ موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می‌گویند. حواله با رضای محتال (طلبکار) و قبول محال علیه (شخص ثالث) محقق می گردد.

قرارداد صلح

در مفهوم صلح نوعی تسالم یا گذشت وجود دارد. یعنی در هر مورد که وجود حقی بین دو نفر مشتبه است یا مورد نزاع است، طرفین برای پرهیز از تنازع، عقدی بر اساس گذشت متقابل منعقد می کنند که صلح نامیده می‌شود.

صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.طرفین عقد می توانند به‌ صرف منعقد کردن قراردادهای خود ذیل نام صلح، از احکام خاص برخی از عقود، فرار کنند؛ مثلا طرفین عقد می توانند با قرار دادن عنوان صلح بر عقد بیع، مانع ایجاد حق شفعه برای ثالث (شریک) که در بیع ایجاد می‌شود، گردند.

قرارداد مضاربه

مضاربه عقدی است که به‌ موجب آن احد متعملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود. حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع ازکل از قبیل: ربع یا ثلث و غیره باشد و توافقی که در آن تمام سود از آن مالک باشد، مضاربه محسوب نمی‌شود.

قرارداد جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخصی (جاعل) به اداء اجرت معلوم (جعل) در مقابل عملی اعم از اینکه طرف (عامل) معین باشد یا غیر معین.

با توجه به تعریف فوق جعاله به دو نوع تقسیم می‌شود:

 1. جعاله خاص : که در آن عامل، معین است. بنابراین انجام دادن عمل از سوی دیگران اجری ندارد
 2. جعاله عام : که در آن عامل، غیر معین است. بنابراین نخستین کسی که کار مورد نظر را انجام دهد و نتیجه را تسلیم کند، اجرت به او تعلق خواهد گرفت.

قرارداد ودیعه

ودیعه قراردادی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

امانت در این تعریف امانت قراردادی است که در آن شخصی مالی را به اختیار و اذن مالک در اختیار می‌گیرد و رابطه وی با مالک تابع تراضی و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف در آن جنبه تفسیری و تکمیلی دارد. در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.

قرارداد عاریه

عاریه قراردادی است که به‌موجب آن احد طرفین به‌طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. بنابراین اثر عقد عاریه اذن در انتفاع و بهره‌مند شدن از عین مالی است که به عاریه داده شده است.

قرارداد وکالت

وکالت عقدی است که به‌ موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. طبیعت اعطای نمایندگی اقتضاء می کند که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد تعهد برای موکل باشد و خود عهده دار امری نگردد.

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است اما آگاه شدن موکل از آن شرط نیست. اقدام وکیل بدون اعلام قبولی، قبولی ضمنی تلقی می‌شود و آگاه شدن موکل از آن شرط نیست.

بنابراین وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود البته در جایی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن مستلزم تنظیم سند رسمی است (مانند انتقال املاک ثبت شده) وکالت‌نامه باید سند رسمی‌ باشد.

وکالت به وکیل دادگستری هم از جمله این عقود است.

قرارداد هبه

هبه قراردادی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب و مالی که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

هبه از جمله عقود عینی هست به این معنا که در صورتی واقع می‌شود که متهب (هدیه گیرنده) علاوه بر قبول، آن را قبض کند. اعم از اینکه قبض کننده خود متهب باشد یا وکیل او. این به قبض دادن نیز باید با اذن واهب (هدیه دهنده) صورت گیرد. در غیر این صورت فاقد اثر خواهد بود.

قرارداد کفالت

کفالت قراردادی است که به‌ موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند.

کفالت عقدی است از سوی کفیل لازم و از سوی مکفول له جایز بنابراین کفیل که ملتزم به احضار شخص ثالث است باید پایبد به این التزام بماند و نمی‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند مگر در موارد قانونی. درصورتی که مکفول له صاحب حقی شده است که هر زمان اراده کند می‌تواند از آن بگذرد.

قرارداد رهن

رهن عقدی است که به‌موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. به این نوع وثیقه، وثیقه عینی می‌گویند به این معنا که در آن طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی (سلطه ای است که شخص معین نسبت به یک شیء معین مادی دارد و می‌تواند آن را مستقیم و بدون واسطه اجرا کند) می‌یابد و این حق عینی ناشی از عقد رهن است.

قرارداد وقف

وقف به معنی حبس عین و تسبیل منفعت است این عبارت صقیل همان کاربرد قانونگذار است و معنای آن این می‌شود که عین مال به وسیله عقد وقف محبوس و غیر قابل نقل و انتقال و منافع ملک در جهت و مسیر و راه مشخصی که منظور واقف بوده است مصرف می‌شود.

وقف 2 نوع دارد: وقف عام و وقف خاص. توصیه می‌شود جهت اطلاع از احکام و مقررات عقد وقف و سایر عقود و قراردادهای ذکر شده به مقالات تحت همین عنوان در پایگاه حقوقی یاسا مراجعه نمایید.

دسته بندی و تقسیم بندی انواع قراردادها

دسته‌بندی و تقسیم‌بندی انواع قراردادها

عقود و قراردادها را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی نمود این جهات اجمالا عبارتند از : از جهت موضوع قرارداد که می‌تواند مبادله کالا یا شیء و یا انجام یک تعهد باشد، از جهت تعداد افراد دخیل در آن که می‌تواند دو یا سه یا بیشتر طرف داشته باشد، از جهت لازم‌الاجرا بودن یا غیر آن، از جهت آنی و لحظه ای یا مستمر بودن و در نهایت از جهت مجانی یا معوض بودن.

در ادامه ضمن اشاره به دسته بندی های مختلف قرارداد به تعریف هر یک از اقسام آن می پردازیم. ممکن است یک قرارداد در چندین دسته‌بندی قرار بگیرد و واجد صفات متعددی باشد مثل‌ اینکه قرارداد بیع (خرید و فروش) هم لازم‌الاجرا است هم منجز است هم معوض است هم تملیکی است و هم عینی.

قرارداد لازم (لازم‌الاجرا)

عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ (انحلال ارادی) آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (مثل عقد بیع یا خرید و فروش یا اجاره یا معاوضه یا عقد نکاح). بنابراین عقد لازم را در دو صورت می توان منحل کرد:

 1. اعمال حق فسخ (خیار فسخ)
 2. اقاله یا تفاسخ: به این صورت ک همان اراده هایی که عقد را به وجود آورده اند، می توانند با توافق یکدیگر آن را منحل کنند.

قرارداد جایز (غیر لازم‌الاجرا)

قراردادجایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند. اصولا ً قابلیت فسخ عقد جایز، جزء ماهیت آن نیست و حق فسخ قرارداد قابل اسقاط است مگر در مواردی که جواز عقد با نظم عمومی در ارتباط است که در این صورت نمی توان عقد جایز را از نظر قابلیت فسخ به صورت عقد لازم درآورد و آن عقودی است مثل وعده نکاح یا رجوع از وصیت یا وکالت یا ودیعه یا عاریه یا هبه قبل از قبض. اما به طرق زیر می توان قرارداد جایز را غیرقابل فسخ نمود:

 • انعقاد عقد در قالب عقد صلح (صلح عقد لازم است، اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله)
 • درج شرط عدم قابلیت فسخ
 • گنجاندن خود عقد جایز ضمن عقد لازم
 • درج شرط عدم قابلیت فسخ ضمن خود عقد جایز (مثل وکالت بلاعزل)

نکته : لازم به ذکر است در صورت گنجاندن عقد جایز ضمن عقد لازم، ماهیت عقد جایز تغییر نمی کند، بلکه فقط عقد جایز از آن عقد لازم، کسب لزوم می کند. به این معنا که دیگر هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند هر وقت بخواهند عقد را فسخ کنند ولی عقد جایز همچنان با فوت، یا جنون یا سفه (اگر رشد شرط شده باشد) منفسخ می‌شود.

قرارداد دو وجهی

قرارداد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به‌طرف دیگر جایز. اصولا هرگاه قرارداد برای یک طرف ایجاد حق نماید، قرارداد نسبت به او جایز و نسبت به‌طرف دیگر لازم خواهد بود؛ مانند رهن.

در این عقد نسبت به مرتهن که حقی برای او ایجاد شده است، جایز است و او می‌تواند هر وقت که بخواهد عقد را فسخ نماید و مسبت به راهن لازم است و وی نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.

قرارداد خیاری

قراردادخیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.عقد خیاری عقد لازمی است که در آن شرط خیار (اختیار و حق فسخ معامله) شده باشد.

توجه داشته باشید که موضوع عقد خیاری لزوما عقود لازم هستند و درج حق فسخ در عقود جایز موضوعیت ندارد. چون طرفین هر وقت که بخواهند آن را منحل می کنند.

قرارداد منجز

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. تعلیق در انشاء یعنی وابسته کردن تشکیل و ایجاد معامله که باطل است و تعلیق در منشأ یعنی وابسته کردن وجود و تحقق ماهیت عقد، صحیح است.

قرارداد معلق

قرارداد معلق آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. عقد معلق در مرحله انشاء و توافق با سایر عقود تفاوتی ندارد و اثر عقد است که در این گونه قراردادها، منوط به امر خارجی می‌شود.

قرارداد معوض

قراردادی است که بر حسب طبیعت خود، دارای دو موضوع باشد. هر یک از طرفین در برابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که بر عهده می‌گیرد، مال یا تعهد دیگری را برای حود تحصیل می کند.لازم به ذکر است در عقود معوض، تفاوت ارزش دو عوض مانع از معوض شناختن عقد نیست، مگر آنکه عوض چنان ناچیز و کم بها باشد که عرف آن را نادیده گرفته و ظن و گمان صوری بودن عقد معوض ایجاد شود. مانند فروش یک ملک به یک شاخه نبات.

قرارداد مجانی

قراردادی است که یک یا چند نفر بر اساس آن در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری می شوند یا مالی را مجانا به دیگری تملیک می کنند، بدون آنکه برای شخص یا اشخاص اخیر، التزامی ایجاد شود.

قرارداد عهدی

عقدی است که اثر آن ایجاد، انتقال یا سقوط تعهد باشد. اگر تعهد برای متعاقدین ایجاد شود به آن عقد دو تعهدی یا تعاهدی گویند (مانند قولنامه) و اگر تعهد تنها برای یکی از متعاقدین ایجاد شود، به آن عقد یک تعهدی گویند (مانند تعهد به عدم فروش)

قرارداد تملیکی

عقدی است که به‌ موجب آن مالی از ملکیت یک شخص به شخص دیگر درآید که ممکن است موارد زیر باشد:

قرارداد معوض

مانند بیع که عبارت است از تملیک عین به‌عوض معلوم.

قرارداد مجانی

مانند هبه که عقدی است که به‌ موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند.

قرارداد رضایی

عقدی است که به‌ صرف ایجاب و قبول واقع می‌شود مانند عقد بیع.

قرارداد تشریفاتی

در عقود تشریفاتی علاوه بر تراضی طرفین، تشریفات خاصی وجود دارد. مانند انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی، فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده، انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسوولیت محدود با سند رسمی، فروش اموال دولتی.

قرارداد عینی

عقد عینی عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول، نیازمند قبض نیز هست.

قرارداد مسامحه‌ای

عقدی است که مبتنی بر گذشت و چشم پوشی است مانند هبه. بنابراین در عقود مسامحه ای علم اجمالی کافی است.

قرارداد مغابنه‌ای

در عقد مغابنه ای علم تفصیلی به مورد معامله لازم است.

قرارداد مشروط

عقدی است که در ضمن آن شرطی درج شده است.

قرارداد مطلق

عقدی است که شرطی در آن درج نشده باشد.

قرارداد فردی

عقدی است که آثار آن متوجه متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها است

قرارداد جمعی

عقدی است که علاوه بر متعاملین، کسانی را که در انعقاد عقد دخالت نداشته اند را نیز در بر گرفته و جمع را ملزم می کند. مانند قرارداد ارفاقی، پیمان دسته جمعی کار و عقد وقف.

قرارداد مبتنی بر مذاکره قبلی

در این نوع عقد، طرفین آزادانه به مذاکره پرداخته و شرایط عقد را تعیین می کنند.

قرارداد تحمیلی

در این نوع عقد یک طرف شرایط قرارداد را تعیین میکند و طرف دیگر حق دخالت در آن را ندارد. (مثل قراردادهای کار)

قرارداد الحاقی

در این نوع عقد یکی از طرفین که در موضع برتر قرار دارد، محتوای عقد را از قبل تعیین کرده و طرف دیگر بدون آن که بتواند تغییری در آن ایجاد کند، صرفا به آن ملحق می‌شود، مانند قراردادهای کار.

سخن آخر در مورد قراردادها

قرارداد جائز چیست؟

قرارداد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند. اصولا قابلیت فسخ عقد جایز، جز ماهیت آن نیست و حق فسخ قرارداد قابل اسقاط است مگر در مواردی که جواز عقد با نظم عمومی در ارتباط است که در این صورت نمی‌توان عقد جایز را از نظر قابلیت فسخ به صورت عقد لازم درآورد و آن عقودی است مثل وعده نکاح یا رجوع از وصیت یا وکالت یا ودیعه یا عاریه یا هبه قبل از قبض.

اگر قراردادی اسمی نداشته باشد درست است یا خیر؟

درصورتی‌که عقدی منعقد شود و نامی بر آن گمارده نشود، مثلا در بالای آن عبارت مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه یا هبه نامه یا وکالت‌نامه، نوشته نشود، عقد کاملا درست است و اگر شرایط هیچ‌ یک از این قرارداها را نداشته باشد طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجراست پس نام دار بودن و داشتن اسم و داشتن عنوان شرط صحت قرارداد نیست و حتی اگر عقد در قالب یکی از عناوین مذکور در قانون مدنی قرار نگیرد مطابق عقد صلح و نیز مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجرا است به‌ شرط اینکه مخالف صریح قانون نباشد و با نظم عمومی نیز منافات نداشته باشد.

چرا باید در تنظیم قرارداد از یک متخصص حقوقی کمک بگیریم؟

لزوم مشاوره با وکیل و مشاور حقوقی کارکشته در امر تنظیم قراردادها، مصداق بارز جمله معروف “پیشگیری بهتر از درمان است” هست، چراکه شخص متخصص در تنظیم قراردادها، ریزه‌کاری‌ها و پیچیدگی‌های فنی و حقوقی را می‌بیند که یک شخص عادی یا حتی تاجر حرفه‌ای قادر به دیدن و پیش‌بینی آن نیست. لذا مبحث تنظیم قراردادها، بخشی بسیار تخصصی و پیچیده و پر از ظرافت و ریزه‌کاری است که نگارش یک قرارداد بهینه و مطلوب جز با بهره‌مندی از یک وکیل متخصص، امکان‌پذیر نیست.

سخن آخر در مورد قراردادها

ما در این مطلب انواع قرارداد ها را بیان کردیم. امیدواریم با مطالب مطرح شده و آشکار نمودن گستردگی حوزه قراردادها، توانسته باشیم لزوم تنظیم یک قرارداد خوب توسط یک وکیل مجرب را برای مخاطبین محترم ترسیم نموده باشیم. در پایان لازم به ذکر است که تمامی این قراردادها به علاوه سایر قراردادهای ضروری در هر نوع کسب و کار، در بانک قراردادهای پایگاه حقوقی یاسا موجود می‌باشد و شما می‌توانید با تکیه بر آن‌ها مطمئن گام بردارید.

همچنین می‌توانید با استفاده از راهنمایی‌های مشاورین حقوقی و وکلای پایگاه حقوقی یاسا، متناسب با شرایط کسب و کار خود، به تنظیم و بررسی قراردادهای خود بپردازید و با مشاوران و وکلای ما در وقت و هزینه‌های خود صرفه جویی کنید.

برچسب هاتنظیم قرارداد قرارداد

وکیل | وکیل پایه یک دادگستری

  • در جستجو و انتخاب یک وکیل خوب به چه نکاتی باید توجه گردد؟
 • ویژگی هایی که در جستجوی یک وکیل مورد اعتماد باید مورد توجه قرار بگیرد چیست؟
 • وکیل و موکل چه تعهداتی نسبت به هم دارند؟
  • چه نکات را باید قبل از انتخاب وکیل و در زمان جستجوی او بین سایر وکلا، به دقت مورد توجه وبررسی قرار داد؟
 • وکیل پایه یک و دو چه تفاوتی با هم دارند؟
  • آیا با دانش حقوقی اندک و عدم اشراف به قوانین و مقررات حقوقی، می‌توان وکیل خود شد؟
   • در چه رشته هایی میتوان از وکیل متخصص استفاده نمود؟

جستجوی یک وکیل خوب و مطمئن، از اصلی‌ترین نگرانی‌های افراد در رویارویی با یک معضل حقوقی است. در حالی که این روزها به جهت شرایط اقتصادی و فرهنگی جامعه، اغلب افراد به نوعی درگیر پرونده‌های قضایی می‌باشند، کاملا بدیهی است که همه نمی‌توانند بر قوانین حقوقی تسلط کافی یابند و عقل سلیم اقتضا می کند که جهت دفاع موثر از حقوق خود فرصتی را به جستجو و انتخاب یک وکیل متبحر و مجرب اختصاص داده و دعاوی خود را به او بسپاریم.

با این شرایط از آن جایی که همانند تمامی صنوف، تعداد وکلا نیز در جامعه بسیار زیاد است تا حدی که به قول بسیاری از وکلا، تعداد وکیل تقریبا به حد اشباع در جامعه رسیده، لذا هنگام جستجوی یک وکیل خوب و یا درخواست از دوستان برای معرفی یک وکیل کارکشته، باید بدانیم که جستجو و نهایتا انتخاب یک وکیل متبحر راه و روشی دارد که قطعا اطلاع از آن ها ما را در انتخاب وکیل خوب یاری می‌نماید و طبیعی است که یک انتخاب غلط، تبعات سنگینی در مسیر دشوار یک پرونده حقوقی به همراه خواهد داشت. پس در صورتی که فرصتی را برای جستجو و نهایتا انتخاب درست یک وکیل خوب صرف نمایید، هم نتیجه قابل قبول آن را در مراحل دادرسی مشاهده خواهید کرد و هم قطعا چنین وکیلی رضایت خاطر شما را نیز جلب خواهد کرد.

وکیل پایه یک دادگستری

در اغلب کشورهای دنیا ضرورت داشتن وکیل، صرفا منوط به داشتن یک پرونده حقوقی در محاکم قضایی نیست، بلکه افراد به استفاده از مشاوره و راهنمایی وکیل در تمام مراحل زندگی همچون مشاوره ازدواج، راهنمایی در مسایل تحصیلی، مشاوره های شغلی، تقسیم ترکه و حقوق بازماندگان و… نیاز مبرم دارند و معمولا هیچ کاری را بدون اخذ مشاوره از وکیل خود انجام نمی دهند. مسلما هر مساله‌ یا سوالی که در زندگی شخصی شما پیش بیاید، راه‌های متفاوتی برای حل و فصل و به سرانجام رساندن آن وجود خواهد داشت، اما به اعتقاد پایگاه خبری یاسا بهترین راهکار برای حل تمامی مسائل، استفاده از راهکار حقوقی درست ومطمئن است.

بنابراین اگر قصد و اراده شما در رویارویی با مشکلات زندگی حل و فصل کردن آن‌ها باشد و به دنبال راهکار کم ریسک برای حل کردن این مشکلات باشید، به یقین مطمئن‌ترین راه، جستجوی یک وکیل متبحر و در نهایت انتخاب اوست.گذر از موانع پر پیچ وخم محاکم قضایی، خصوصا توسط افرادی که تاکنون گذرشان حتی به کلانتری هم نخورده و با برخورد معمولا سرد اغلب ضابطین و کارکنان دستگاه قضایی آشنایی ندارند، به راحتی انجام نخواهد شد. بنابراین صرف فرصت مناسب برای جستجوی یک وکیل مطمئن و انتخاب او به عنوان نماینده تام الاختیار خود می‌تواند به راحتی شما را به رای مطلوب نظرتان برساند.

جستجو و انتخاب یک وکیل خوب

نوشته های مشابه

 • وکیل | وکیل پایه یک دادگستری ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
 • – وکیل ایرانی در ترکیه ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

در جستجو و انتخاب یک وکیل خوب به چه نکاتی باید توجه گردد؟

وکیل یا به عبارتی همان جانشین یا نماینده، فردی است که از طرف شخص دیگری به موجب عقدی بنام وکالت برای انجام اموری مأمور می‌شود. قانون مدنی ایران نیز، عقد وکالت را اینگونه تعریف نموده: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌دهد. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی یافته، دارای وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می شوند».

وکیل دادگستری اگر دارای شرایط لازم باشد، نه تنها از طرح شکایت و دعوای بی پایه و مبنا خودداری می نماید، بلکه در سیر درست و قانونی و شتاب بخشیدن به جریان دادرسی به جهت روشن شدن موضوع دعوا با دادگاه ها همکاری نموده و صدور رأی منطبق بر ماهیت امر و موافق قانون را به سرعت امکان پذیر خواهد کرد. در این حالت پس از جستجو برای شناسایی یک وکیل متبحر میتوانید با اعتماد کامل به او، احتمال پیروزی وکسب موفقیت خود را در پرونده بیشتر کنید.

یکی از اوصاف یک وکیل خوب که به نحوی یکی از وظایف مهم او نیز محسوب می شود، این است که قبل از جلسه رسیدگی و پیش از دفاع از موکل خود، حتما با مطالعه دقیق پرونده و گفتگو با متهمین پرونده، ضمن کسب اطلاع کامل از موضوعات آن و نیز بررسی موشکافانه صحت و سقم اظهارات موکل خود، بتواند به نحو مناسبی از موکل خویش دفاع کند. هرچند عقد وکالت، تعهدی به وسیله است یعنی وکیل همانند پزشک، مکلف است تمام تلاش خود را برای دفاع جامع از موکل خود به کار ببندد، ولی قانوناً هیچ مسؤلیتی در رسیدن به نتیجه کار ندارد و هیچ وکیل منصف و مجربی، هیچگاه تضمینی جهت دستیابی به نتیجه کار نمی‌دهد. لیکن از خصوصیات یک وکیل خوب این است که در مقابل موکل خود همیشه پاسخگو باشد و این احساس مسؤلیت، مهم‌ترین بارزه شخصیتی او می‌باشد.

وکیل و موکل چه تعهداتی  نسبت به هم دارند

ویژگی هایی که در جستجوی یک وکیل مورد اعتماد باید مورد توجه قرار بگیرد چیست؟

مطمئن باشید جستجو، انتخاب و مشاوره گرفتن از یک وکیل خوب ، هزینه نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری به معنای واقعی است تا شما را از مسیرهای صعب العبور مسایل حقوقی و کیفری در دادگاه ها رهایی ببخشد. شما می‌توانید برای جستجوی وکیل و انتخاب او حد و مرزی مشخص کنید، مثلا معین کنید وکیل انتخابی شما باید چه شرایطی داشته باشد و در چه زمینه‌ای از طرف شما اجازه وکالت دارد. اما همیشه این سوال، دغدغه جستجوگران است که چگونه به یک وکیل اعتماد کنیم؟

در جستجوی یک وکیل خوب ، همیشه ویژگی های ذیل را سرلوحه انتخاب خود قرار دهید:

 • امانتداری وکیل

از ویژگی های برجسته شخصیتی یک وکیل خوب، امانت‌داری اوست. یک وکیل خوب در واقع محرم اسرار موکل و امین وی محسوب می شود. یک وکیل مانند یک پزشک ممکن است به سبب نوع شغل وحرفه خود، با وقایع و اسرار زیادی از سوی موکلین خود روبه رو خواهد شد که اخلاق حرفه‌ای او هیچگاه به او اجازه نمی دهد تا اسرار موکل را فاش کند.

 • پرهیز وکیل از اغراق گویی و غلو

یک وکیل خوب، این تعهد اخلاقی و حرفه‌ای را همیشه بر دوش خود احساس میکند که از بیان مطالب غلوآمیز و غیرممکن برای کسب منغعت خودداری کند. معمولا دادن وعده‌های دروغین به موکلین و امیدوارکردن بی دلیل آن‌ها خارج از اخلاق حرفه ای وکالت می‌باشد و هیچ وکیل مجربی چنین رفتاری را در فعالیتهای کاری خود انجام نمی دهد. بنابراین چه خوب است که وکیل همانند یک جراح، مسائلی را که ممکن است در حین دادرسی پیش آید از قبل به اطلاع موکل خود برساند تا موکل هم با چشم باز، مراحل پیش رو را انتخاب نماید. یک وکیل خوب هیچ وقت به موکل خود نمی گوید که وی صددرصد برنده است.

 • صداقت ودرستی لازمه شغل وکالت

از دیگر وظایف یک وکیل خوب در قبال موکل خود آن است که موکل را از انتخاب بیراهه باز دارد. وکیل خوب هیچگاه به طمع حق الوکاله، موکل خود را وارد یک دادرسی غیر ضروری نخواهد کرد. پس می توان گفت یکی از مهم‌ترین ویژگی یک وکیل خوب صداقت و راستگویی او در برخورد با موضوعاتی است که موکل به آنها دچار شده و گشایش گره آن را از وکیل خود می‌خواهد. یک وکیل مجرب به دلیل احاطه بیشتر بر روند دادرسی های حقوقی و مسایل قضایی، طبیعتاً بهتر از موکل خود می تواند مسیر درست را انتخاب کند، پس هیچ گاه به طمع دریافت حق الوکاله نباید مسیری را که نتیجه‌ای برای موکلش در بر ندارد پیشنهاد دهد. هرچند در این صورت اعتبار خود را زیر سوال خواهد برد. پس برای یک وکیل خوب همه چیز پول نیست.

 • تخصص وکیل خوب در ساده سازی مسایل حقوقی

از دیگر وظایف یک وکیل خوب در قبال موکل خود ساده کردن مسائل حقوقی برای اوست. یک وکیل خوب باید تا حد ممکن از پیچیده کردن دادرسی و یا ارائه توصیحات گیج کننده و پیچیده به موکل اجتناب نماید. وکیل موظف است از دانش و مهارتی که آموخته است برای توجیه و راهنمایی قاضی نیز استفاده کند. در بسیاری از مواقع قضات از این راهنمایی ها بهره خواهند برد و وکیل خوب و متبحر و باهوش می تواند از این مسیر بر ذهن قاضی و سیستم قضایی تاثیر مثبتی در جهت احقاق حق به جا بگذارد.

 • حفظ شان مقام قضایی

یک وکیل دادگستری نباید با چاپلوسی و تملق با قاضی صحبت نماید. همچین نباید به واسطه درجه علمی و اطلاعاتی که دارد، به مقام قضایی فخر بفروشد، بلکه یک وکیل خوب باید با رفتار و شأن وکالت و احترام دادگاه و جامعه را حفظ کند. پس یک وکیل هر قدر فروتن و افتاده تر باشد، احترام بیشتری را جذب خواهد نمود.

 • دانش حقوقی بالا، لازمه امر وکالت

از ویژگی های منحصر به فرد یک وکیل خوب، دانش حقوقی بالا در حرفه تخصصی وکالت است تا بتواند بهترین مسیر رسیدگی به پرونده را در بهترین فرصت ممکن شناخته و موثر ترین اقدامات را در جهت رسیدن به نتیجه خوب انجام دهد. وکیل خوب درانتخاب نوع دعوا و اقدامات قانونی لازم نهایت هوشیاری را به کار برد. البته در انتخاب هر متخصصی نکته مهم در نظر گرفتن قدرت تخصص و فن وی در ادای وظایف می‌باشد.

ویژگی هایی که در جستجوی یک وکیل مورد اعتماد باید مورد توجه قرار بگیرد چیست؟

وکیل و موکل چه تعهداتی نسبت به هم دارند؟

در جستجو و انتخاب یک وکیل خوب و هنگام عقد قرارداد وکالت، همیشه این نکته را مورد توجه قرار دهید، که در قرارداد وکالت هم وکیل و هم موکل، نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند که باید به دقت از سوی طرفین رعایت گردد .

تعهدات وکیل

۱. اگر از اعمال یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید وکیل شخصا مسئول جبران خواهد بود.
۲.وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل و صرفه و صلاح او را رعایت نماید
۳. هر مالی را در اثر وکالت به‌دست می‌آورد باید به موکل مسترد وتحویل دهد.
۴. حساب سود وزیان دوره تصدی خود را به موکل گزارش کند.

تعهدات موکل

۱. التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث، چرا که وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.
۲. پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرت‌المثل پرداخت می‌شود.
۳.پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پرداخته است.

چه نکات را باید قبل از انتخاب وکیل و در زمان جستجوی او بین سایر وکلا، به دقت مورد توجه وبررسی قرار داد؟

 • بهتر است قبل از پیدا کردن وکیل و انتخاب او، در مورد حیطه تخصصی او، میزان حق الوکاله‌های دریافتی وی و توانایی علمی و عملی او در دفاع از حقوق موکلین، تحقیق و جستجو نمایید تا بتوانید پرونده‌ای که گاه سرنوشت زندگی شما را تغییر خواهد داد، به او بسپارید.
 • در جستجوی وکیل خوب همیشه تبلیغات بیش از حد، به تنهایی نکته قابل اعتمادی برای انتخاب وکیل نمی‌باشد. پس بهتر است جستجوی خود را صرفاً براساس چنین تبلیغاتی در نظر نگیرید. بهترین راهکار کشف سابقه وکلا جستجو واستعلام از کانون وکلای دادگستری است.
 • سن وکیل و جنسیت او (زن یا مرد بودن) معیار مناسبی برای خوب بودن یا بد بودن وکیل در جستجو وانتخاب نیست. همانگونه که در انتخاب یک پزشک متخصص نیز چنین معیاری مورد توجه قرار نمی‌گیرد. گاهی اوقات یک وکیل تحصیل کرده، پرنشاط و جوان می‌تواند از یک وکیل سالخورده و به ظاهر با تجربه بیشتر گره از کار شما بازکند. پس بهتر است در جستجوی و انتخاب وکیل متبحر چنین دیدگاهی را از خود دور نماییم.

انواع مختلف وکلا

انواع مختلف وکلا با حیطه های تخصصی مختلف :

احتمالا به تناسب نحوه درگیری با پرونده های حقوقی و مسائل در ارتباط با این رشته، گاها عبارات وکیل اداری، وکیل کاری، وکیل دادگستری، وکیل پایه یک، وکیل پایه دو، وکیل قضایی، وکیل معاضدتی، وکیل تسخیری و غیره به گوشتان خورده باشد. همانگونه که ابتدای توضیحات نیز اشاره شد، قاطبه مردم برای احقاق حقوق خود احتیاج به دفاع، راهنمایی و مشاوره وکلای دادگستری دارند. بنابراین در همه امور قضایی اعم از حقوقی یا کیفری و اداری ، عموم مردم احتیاج به نماینده قانونی داشته که واسطه و قائم مقام او در انجام امورشان باشد. اما عده ای از همین مردم، معمولا به خاطر کمبودهای مالی و یا به دلایل دیگر از اختیار کردن وکیل برای دفاع از حقوق خود در محاکم، خودداری می نمایند. به موجب قوانین آیین دادرسی باید عموم مردم که نیاز به مراجعه به مراکز قضایی دارند از مشاوره وکیل و راهنمایی او بهره مند گردند و در صورت امکان نماینده آنها در مراجع قضایی باشند.

در همین راستا قانون گذار مقرراتی را مطرح و ثبت کرده است که همه مردم از این حق و خدمت بهره مند شوند. در ادامه به تقسیم بندی موصوعی وکلا اشاره خواهد شد.

وکیل قضایی کیست؟

وکیل قضایی به وکیلی اطلاق می‌شود که دارای پروانه وکالت بوده و با همین مجوز، حق وکالت از افراد را در دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دارد. برای اینکه فردی بتواند وکیل قضایی باشد، باید در رشته حقوق تحصیل کرده و پس آن با قبولی در آزمون وکالت، از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، پروانه وکالت دادگستری اخذ نماید. وکیل قضایی برای دست یافتن به این درجه از مراحل مهمی می‌بایست عبور نماید از جمله امتحانات کتبی و شفاهی طاقت فرسا، که پس از قبولی در آن فرد می‌تواند وکیل پایه یک دادگستری شود. وکلای پایه یک از متبحر ترین وکلا محسوب می‌شوند که در تمامی امور حقوقی حق مداخله و پیگیری دارند در حالی که وکلای پایه دو دادگستری از اختیارات محدودتری برخوردار هستند.

وکیل اداری چه کسی است؟

وکیل اداری فردی است که به موجب یک قرارداد وکالت محضری اداری، وکیل کاری شخص دیگری شده است تا در ادارات مختلف، کارهای اداری شخص دیگری را انجام دهد. به عبارتی هر کس می تواند وکیل اداری شخص دیگری بشود ونیازی به داشتن سواد یا مهارت خاص در اینگونه از وکالتها وجود ندارد. ملاحظه می‌کنید که این اصطلاح در عموم جامعه وجود داشته و اختصاصی به رشته حقوق ندارد. لازم به ذکر است وکیل اداری فقط حق مراجعه به ادارات را دارد و به هیچ وجه حق وکالت در دادگاه ها، دادن مشاوره حقوقی، دخالت در امر قضایی و دفاع از حقوق موکل در دادگاه را ندارد.

وکیل معاضدتی کیست؟

طبق قانون اساسی از جمله حقوق اولیه و اساسی هر شخصی حق داشتن وکیل است. همان طور که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده: «در همه دادگاه‌ها اصحاب دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». قسمت آخر اصل یاد شده در خصوص استفاده از این حق برای افرادی است که توانایی انتخاب وکیل را ندارند که باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی کشور ما پذیرفته است که یکی از معیارهای اساسی دادرسی عادلانه استفاده اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی باعث می‌شود که مردم کم‌درآمد و بی‌بضاعت در استفاده از وکیل دادگستری در تنگدستی قرار نگیرند.

این دسته از افراد می‌توانند از دادگاه ها برای زنده کردن حقوق از دست رفته خود و یا برای دفاع در مقابل ادعاهای طرف دیگر دعوا خود، تقاضای وکیل معاضدتی نمایند.

وکیل تسخیری به چه کسی گویند؟

وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه های کیفری برای دفاع از متهمین به وکلای دادگستری ارجاع می‌ گردد. در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق استفاده از وکیل را دارند. بنابراین اگر متهم بضاعت مالی برای انتخاب و معرفی یک وکیل خوب را نداشته باشد، امکان اینکه از دادگاه تقاضا کند که برای او وکیل انتخاب نماید وجود خواهد داشت. در این شرایط اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم نمی تواند برای خود وکیل استخدام کند با استفاده از منابع مالی دادگستری برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

برای دفاع از حقوق متهم، قانونگذاران کیفری حق داشتن وکیل تسخیری در بسیاری از جرائم و اتهامات کیفری،که البته مجازات قانونی آنها سنگین و مهم پیش‌بینی شده است را الزامی عنوان کرده، و در این جرایم، حضور وکیل را برای دفاع از حقوق متهم اجباری می‌داند. تاحدی که اگر وکیلی به عنوان وکیل تسخیری برای متهمی انتخاب گردد و با وجود ابلاغ وقت رسیدگی و تعهد به حضور در جلسه رسیدگی، در این جلسه حاضر نشود، ضمن تعیین مجازات هایی برای وکیل مورد نظر،بدون تشکیل جلسه رسیدگی، دوباره برای متهم وکیل تسخیری دیگری تعیین خواهد شد.

تعیین وکیل تسخیری از سوی دادگاه ها برای اشخاص این نتیجه مهم را در پی دارد که در قشر ضعیف و کم درآمد جامعه که نمی توانند حق الوکاله های سنگین را پرداخت نمایند از سوی دولت حمایتی برای آنها بوجود می آید که می تواند از نظر حقوقی آن ها را تحت پوشش قرار دهد و احیانا مورد ظلم و ستم قرار نگیرند.

وکلای سازمانی به چه وکیلی گفته می شود؟

قانونگذار در حمایت قضایی از کارکنان نیروهای مسلح و بسیاری از کارمندان دولتی، وکلای سازمانی را در اختیار کارمندان دولت قرار می دهد تا اگر در امور حقوقی با مشکلاتی روبرو شوند از این وکلا کمک بگیرند. اگر جزئی از کارمندان یا نیروهای لشکری و کشوری هستید و در خدمت خود با مشکل مواجه شده اید، به اداره حقوقی سازمان خود مراجعه نمایید. سازمان یا اداره محل خدمت شما مکلف است تا وکلای متخصص خود را در اختیارتان بگذارد تا متضرر نشوید، به این وکیل وکیل سازمانی می گویند.

وکلای اتفاقی کیست؟

وکیل حقوقی اتفاقی شخصی است که تحصیل کرده رشته حقوق است اما آزمون وکالت و دوره کارآموزی را سپری نکرده است. ولی این امکان را دارد تا با کسب مجوز از کانون وکلا به صورت اتفاقی و به عنوان وکیل، برای دفاع از حقوق خانواده خود و سایر خویشاوندان به پرونده های قضایی و دادگاه مرتبط وارد شود. این نوع اعلام وکالت، با کسب مجوز و پرداخت هزینه های معینه و طبق تعرفه های کانون صورت میپذیرد.

وکیل پایه یک

وکیل پایه یک و دو چه تفاوتی با هم دارند؟

در جستجو وانتخاب وکیل دادگستری به این نکته توجه داشته باید که وکلا برای اینکه بتوانند در تمامی امور حقوقی، به جهت مشاوره حقوقی تلفنی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه و… برای موکل خود اعلام وکالت کنند، باید بتوانند پروانه وکالت دادگستری را از مراجع ذی صلاح اخذ نمایند. این پروانه با دو عنوان کاملا متفاوت، به متقاضی پروانه وکالت، داده می‌شود پروانه وکالت دادگستری پایه یک و پایه دو.

وکیل پایه یک و وکیل پایه دو دادگستری هر دو اجازه فعالیت در زمینه انجام وکالت در امور حقوقی را دارند ولی در برخی از امور کمی با یکدیگر تفاوت دارند. در این خصوص می توان به اینکه وکیل پایه این اجازه را دارد که بدون هیچ محدودیتی در تمامی محاکم حقوقی یا کیفری کل کشور فعالیت حقوقی داشته باشد، اما وکیل پایه دو فقط حق شرکت در آن دسته محاکم کیفری را دارد که به جرایم تعزیری حبس کمتر از ۱۰ سال، شلاق و جزای نقدی و همچنین در محاکم حقوقی پرونده های مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان و خواسته‌های غیر مالی به جز اصل نکاح و طلاق و اثبات نسب و نفی نسب، اشاره کرد.

وکلایی که از کانون وکلای دادگستری پروانه دریافت می‌کنند در ابتدای امر و به مدت ۲ سال، دوره کار آموزی را طی خواهند کرد و می‌توانند زیر نظر وکیل سرپرست نسبت به دفاع از حقوق موکل اقدام نمایند و پس از طی این ۲ سال و نهایتا تأیید مجدد صلاحیت علمی و گزینش‌های مربوطه، موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک می گردند.

آیا با دانش حقوقی اندک و عدم اشراف به قوانین و مقررات حقوقی، می‌توان وکیل خود شد؟

در هر مقطعی از رسیدگی قضایی که قرار دارید نیاز به عقد قرارداد وکالت با یک وکیل دادگستری یا حداقل دریافت مشاوره حقوقی برای برای هرکس احساس می شود. وکیل شما با توجه به نوع تخصص در زمینه های مختلف به شما کمک می‌کند که پرونده در جریان دادرسی بهترین و مطلوبترین مسیر ممکن را طی نماید. قرارداد وکالت قراردادی است بین شما به عنوان موکل و وکیل شما ،که مقرر شده در جریان دادرسی با دانش کافی خود به برنده شما در پرونده قضایی در محاکم قضایی کمک کند و شما به حق قانونی خودتان برساند.

[sc_fs_faq html=”true” headline=”h2″ img=”” question=”عرفا وکیل متخصص به چه اشخاصی اطلاق میشوند؟” img_alt=”” css_class=””] وکیل متخصص به افرادی اطلاق می گردد،که به دلیل داشتن دانش تخصصی در یک مقوله خاص، یا به دلیل اخذ تجربه در یک حوزه خاص، مهارت و دانش بیشتری نسبت به سایر وکلای هم تراز در آن زمینه دارا است. لذا بعضی از وکلاء با توجه به این وضعیت، خود را متخصص در فلان حوزه اعلام می کنند. پس عنوان متخصص عنوانی است که خود وکیل آن را انتخاب می کند و برای راستی آزمایی و کشف واقعیت اینکه آیا در آن زمینه وکیل دارای تخصص به معنای واقعی می باشد یا نه، هیچ ابزار یا نهاد نظارتی وکنترلی در کشور وجود ندارد. [/sc_fs_faq]

حق الزحمه یا حق الوکاله وکیل بر چه مبنایی محاسبه و پرداخت میشود؟

طبق قوانین وآیین نامه های حوزه وکالت و قوانین مدنی در راستای موضوع وکالت،اگر برای پرداخت حق الزحمه یا همان حق الوکاله، بین طرفین عقد وکالت، توافقنامه ای تنظیم شده باشد، ملاک، همان قراداد خواهد بود و اگر قراردادی بین طرفین نباشد موکل باید مطابق قانون یا همان تعرفه کانون وکلا، حق الوکاله را پرداخت نماید.حق الوکاله در این مورد اخیر، مطابق با شرایط عرف و با توجه به نوع کاری که وکیل برای موکل خود انجام داده و وقت و مدت زمانی که صرف انجام مورد وکالت نموده محاسبه می شود.

ماهیت قرارداد وکالت چگونه عقدی است؟

عقد وکالت، یک قرارداد جایز است. به این معنی که موکل و وکیل می تواند هر زمان که اراده کنند از قرارداد مذکور خارج شوند و یا وکیل موکل خود را عزل کند و یا طرفین، عقد وکالت را در اصطلاح حقوقی فسخ نماید. اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، اعمالی را که وکیل در حدود اختیار وکالت و قبل از تاریخ عزل خود انجام داده کاملا صحیح و درست است. لذا برای فعالیتهایی که در این راستا انجام داده مستحق دریافت حق الزحمه نیز می باشد.

در نهایت اگر وکیل یا موکل فوت کنند، عقد وکالت باطل می شود. بنابراین اگر بعد از فوت موکل، وکیل اقدامی حتی در چهارچوب وحدود وکالت انجام دهد این اقدامات فضولی است و ورثه مختارند این اقدامات را تنفیذ یا ترد نمایند.

در چه رشته هایی میتوان از وکیل متخصص استفاده نمود؟

معمولا در رشته های ذیل می توان گفت وکیل متخصص وجود دارد و به سایر موضوعات حقوقی نمیتوان عنوان متخصص اطلاق کرد:

 • وکیل متخصص املاک و اراضی و امور ثبتی
 • وکیل متخصص نفت گاز و پتروشیمی
 • وکیل متخصص بازرگانی داخل و بین المللی
 • وکیل متخصص حقوق بانکی
 • وکیل متخصص حقوق بیمه
 • وکیل متخصص حقوق بازار بورس
 • وکیل متخصص مهاجرت
 • وکیل متخصص حقوق ورزشی
 • وکیل متخصص فن آوری اطلاعات
 • وکیل متخصص استارت آپ ها
 • وکیل متخصص حمل و نقل داخلی و بین المللی
 • وکیل متخصص حقوق کیفری

در چه رشته هایی میتوان از وکیل متخصص استفاده نمود

بهترین راه انتخاب یک وکیل مناسب در یاسا

قطعا مسائل حقوقی و اشراف به قوانین جاری کشور ودر نهایت طرح یک دعوا و دفاع از آن، دارای جزئیات و پیچیدگی‌های خاص است که در بیشتر مواقع نبود آگاهی نسبت به آن‌ها موجب پایمال شدن حقوق فردی یا جمعی شده است.

اگر برای شما هم یک مشکل حقوقی یا قانونی حتی کوچک پیش بیاید و یا بخواهید در مورد قرارداد یا امور مربوط به شرکت خود تصمیم مهمی بگیرید، توصیه می‌کنیم حتماً از خدمات یاسا استفاده کنید. با ثبت درخواست شما در پایگاه خبری یاسا، در صورت نیاز به عقد قراداد با یک وکیل کارکشته، تمامی مدارک و اوراق شما به دقت بررسی خواهد شد و شما می‌توانید با اتخاذ بهترین تصمیم و اطمینان خاطر به انجام کار خود بپردازید.

اگر در جستجوی یک وکیل خوب یا انجام مشاوره حقوقی حضوری یا عقد وکالت در هر زمینه ای هستید و یا در یک موقعیت خاص گرفتار شده اید و پیدا کردن پاسخ آن دشوار است از ما در پایگاه خبری یاسا کمک بخواهید.

امیدواریم با مطالب مطرح شده توانسته باشیم لزوم جستجو و انتخاب یک وکیل مجرب را برای مخاطبین محترم پایگاه خبری یاسا مشخص نموده باشیم. با وکلا و مشاوران پایگاه خبری یاسا در وقت و هزینه های خود صرفه جویی کنید.

برچسب هاوکیل وکیل کانون وکلا وکیل مرکز وکلا

تنظیم شکواییه | تنظیم و ثبت شکواییه کیفری

 • چگونه شکواییه تهیه کنیم؟
  • چند نوع شکواییه داریم؟
  • تنظیم شکواییه خیانت در امانت:
  • چه کسی می‌تواند شکواییه تهیه کند؟
 • درخواست تنظیم شکواییه در یاسا
  • نگارش شکواییه چقدر هزینه دارد؟
  • روند رسیدگی به پرونده کیفری:
  • وکیل شکواییه در استان‌های مختلف:
  • وکیل کیفری خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟
  • در حالت کلی، تظلم‌خواهی به چه روش‌هایی ممکن است؟
  • محل صالح برای رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی کدام است؟

برگه‌ای که در دعوی کیفری باید تکمیل نمود و اطلاعات خواسته شده در آن را ذکر کرد را شکواییه می‌نامند. شکواییه در دعوی کیفری مانند پر کردن برگه دادخواست و یا تنظیم لایحه دفاعیه در دعوی حقوقی می‌باشد. یعنی همانطور که برای اقامه یک دعوای حقوقی لازم است که دادخواست ارائه شود، در دعوی کیفری باید شکواییه تنظیم شود.

البته شایان توجه است که برای اقامه دعوی حقوقی، حتما باید به دادگاه، دادخواست ارائه شود اما برای اقامه دعوی کیفری نیازی نیست که شکایت شاکی در برگه مخصوص نوشته شود و حتی می‌تواند در یک برگه معمولی ثبت شود.

پس در حالت کلی شکواییه یک برگه مخصوص است که باید از طرف قوه قضائیه تهیه شود و در اختیار افراد قرار گیرد تا بتوانند شکایت خود را ثبت نمایند و در اصل می‌توان گفت که اولین قدم برای ثبت شکایت کیفری می‌باشد.

شاکی باید فرم شکواییه را که به آن شکایت‌نامه نیز گفته می‌شود، پر ‌کند و اطلاعاتی مانند: نام و آدرس خود شاکی، موضوع دعوا و… را در آن بنویسد.

نحوه تنظیم شکواییه

چگونه شکواییه تهیه کنیم؟

نحوه تهیه شکواییه و همچنین مواردی که باید در آن ذکر شود در ماده شصت و هشتم قانون آئین دادرسی کیفری آمده است و طبق آن: شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند خودش شخصا و یا توسط وکیل شکایت را ثبت نماید، در حالت کلی باید موارد زیر در شکواییه یا شکایت‌نامه ذکر شوند:

 1. اولین مورد همانطور که پیش‌تر ذکر کردیم، نام و نام خانوادگی، سن، شغل، نام پدر، تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره ملی و شناسنامه، آدرس دقیق و ترجیحا ایمیل، شماره تلفن ثابت و کد پستی شاکی و…
 2. درج موضوع شکایت، محل وقوع جرم و زمان و تاریخ وقوع آن.
 3. ذکر ضرر و زیانی که از وقوع جرم به شاکی وارد شده و موردی که قصد مطالبه آن را دارد.
 4. ادله وقوع جرم، مشخصات، اسامی، و هرچیزی که باعث اثبات وقوع جرم شود و همچنین در صورتی‌ که شاهدی در محل وقوع جرم وجود داشته، ذکر نام و مشخصات شهود و مطلعان.
 5. ذکر هرگونه مشخصات و نشانی از مظنون یا همان متشاکی عنه در صورت امکان.

در تبصره آن ماده نیز همانطور که پیش‌تر بیان نمودیم ذکر شده است که قوه قضائیه باید اوراق مخصوص که در بردارنده موارد فوق باشد را تهیه نماید و در اختیار شاکیانی که برای اقامه دعوی کیفری حضور پیدا می‌کنند قرار دهند و در ادامه آن نیز ذکر شده است که عدم استفاده از آن اوراق (همانطور که ذکر شد) مشکلی ندارد و ذکر این موارد در ورقه معمولی نیز بلامانع است.

در ادامه قصد داریم نکاتی را بیان کنیم که بهتر است در هنگام نوشتن شکایت‌نامه یا شکواییه پیش از تقدیم آن به یکی از مراجع قضایی رسیدگی کننده، رعایت شوند:

تشخیص و بیان درست موضوع شکایت و رعایت نکات مربوط به نگارش شکواییه بسیار مهم است، همچنین باید توجه شود که موضوع مورد شکایت در قانون مجازات اسلامی ایران جرم‌انگاری شده است یا خیر و همچنین باید به مدت زمانی که از وقوع جرم گذشته توجه شود، چرا که اگر از یک مدتی بیشتر گذشته باشد، برخی جرائم را نمی‌توان جرم‌انگاری کرد و قابلیت پیگیری و شکایت ندارند.

پس در حالت کلی فردی که می‌خواهد شکایت‌نامه را تنظیم کند باید از تمامی این امور آگاهی داشته باشد و ببیند که آیا تفسیر فرد شاکی از آن واقعه جرم تلقی می‌شود یا خیر و بر جزئیات قانون مجازات تسلط نسبی داشته باشد و همچنین بتواند به خوبی ادله اثبات جرم را شرح دهد و در شکواییه یا همان شکایت‌نامه ذکر کند.

چگونه شکواییه تهیه کنیم

چند نوع شکواییه داریم؟

شکواییه انواع مختلف دارد اما در ادامه قصد داریم تا چند نوع از رایج‌ترین انواع آن را ذکر نماییم:

 • شکواییه سرقت تلفن همراه: با توجه به اینکه امروزه بسیار شاهد سرقت تلفن همراه هستیم، یکی از رایج‌ترین شکواییه‌هایی که نوشته می‌شود مربوط به همین موضوع سرقت تلفن همراه است.
 • با افزایش خشونت خانگی و تبدیل شدن این موضوع به یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی و همچنین روزافزونی دعواهای خیابانی و ضرب و جرح، تنظیم شکواییه ضرب و جرح نیز بسیار رواج پیدا کرده است.
 • شکواییه صدور چک بی‌محل یا بلامحل، از رایج‌ترین انواع آن است، چرا که بسیاری از افراد بدون اینکه قوانین و مقررات مربوط به چک را بدانند از آن استفاده می‌کنند و باعث می‌شود تا مشمول مسئولیت کیفری شوند.
 • شکواییه توهین و فحاشی نیز بسیار در دادگاه‌ها تنظیم می‌شود و مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
 • خیانت در امانت یکی از جرایمی است که مشمول مجازات و پیگیری است و برای شروع روند مجازات‌دهی، لازم است که برای آن شکواییه ثبت شود.
 • مزاحمت و سلب آسایش نیز جرم‌انگاری شده است و از طریق دادگاه صالح پیگیری می‌شود، برای رسیدگی آن نیز شاکی باید شکایت‌نامه‌اش را تنظیم نماید.

چند نوع شکواییه داریم

تنظیم شکواییه خیانت در امانت:

در این قسمت از مطلب قصد داریم تا ببینیم در چه صورتی شکواییه خیانت در امانت قابلیت تنظیم شدن دارد و در چه صورتی یک جرم، خیانت در امانت محسوب می‌گردد.

در حالت کلی جرم خیانت در امانت در اثر استعمال، تلف یا مفقود نمودن و یا تصاحب مال ایجاد می‌شود.

استعمال یعنی مصرف کردن مالی که به امانت در اختیار کسی گذاشته شده و اجازه مصرف آن را نداشته باشد. مثلا استفاده بدون اجازه از پولی که کسی به امانت در اختیار شخص دیگری گذاشته است.

تلف نمودن نیز به این منظور است که مثلا شما مالی را در اختیار کسی می‌گذارید و او در اثر شرایطی آن را از بین می‌برد و مفقود و تلف می‌کند.لازم به ذکر است که این کار گاهی اوقات از طریق ترک فعل نیز صورت می‌پذیرد.

تصاحب مال نیز به این منظور است که کسی با مال دیگری برخورد مالکانه داشته باشد. مثلا آن مال را به فروش برساند یا اجاره دهد.

در صورتی‌که هرکدام از این سه شرایط پیش آیند، می‌توان شخص مرتکب را به جرم خیانت در امانت محکوم نمود و برای آن شکواییه تنظیم کرد.

پس نتیجتا درمی‌یابیم که تنظیم شکایت‌نامه یا شکواییه در موضوعات مختلفی قابل انجام است و شخص نویسنده باید به درستی تشخیص دهد که شکواییه جز کدام دسته قرار می‌گیرد و تخصص زیادی در تشخیص این موضوع داشته باشد.

چه کسی می‌تواند شکواییه تهیه کند؟

در حالت کلی شخصی که می‌خواهد شکواییه بنویسد باید اهلیت داشته باشد، داشتن اهلیت به این معناست که یک فرد از لحاظ قانونی، شایستگی بهره‌مند شدن از حقوق قانونی خود را دارا باشد، در اینجا به این منظور است که فرد شاکی باید سن لازم را داشته باشد که با توجه به قانون جمهوری اسلامی ایران، برای دختران سن 9 سالگی و برای پسران سن 15 سالگی در نظر گرفته شده است. البته شایان توجه است که در عمل معمولا همان سن هجده سال در نظر گرفته می‌شود و اگر فرد به سن لازم نرسیده باشد، ولی یا قیم او باید به‌جای او شکایت کنند و خود فرد با توجه به سن‌اش، اهلیت انجام این عمل را ندارد.

درخواست تنظیم شکواییه در یاسا

در حالت کلی با توجه به مواردی که باید برای نوشتن شکواییه در نظر گرفت ذکر کردیم، نوشتن آن با حساسیت زیادی همراه است و نیازمند کسی است که در این موضوع تخصص داشته باشد و بتواند شما را یاری کند تا به عالی‌ترین صورت شکایت خود را ثبت نمایید و مشکل خود را شرح دهید.

شما از طریق پایگاه حقوقی یاسا می‌توانید برای نگارش شکایت‌نامه خود از مشاوره حقوقی بهره‌مند شوید و با دریافت مشاوره آنلاین تلفنی یا متنی از مجرب‌ترین وکلا در سراسر کشور، دریابید که چه نکاتی را برای نوشتن شکواییه خود باید رعایت نمایید و چگونه باید موضوع شکایت خود را شرح دهید.

همچنین اگر در رابطه با جرم‌انگاری یا عدم جرم‌انگاری واقعه در قانون مجازات اسلامی اطمینان ندارید یا قصد دارید از توانایی پیگیری و شکایت داشتن یا نداشتن موضوع مورد بحث اطمینان حاصل کنید، می‌توانید از مشاوره و کمک وکیل منتخب خود استفاده نمایید.

شایان توجه است که اگر قصد دارید تمامی روند نوشتن شکواییه را به وکیل مجرب بسپارید نیز می‌توانید از طریق همین پایگاه حقوقی فرد موردنظر خود را انتخاب کنید تا به راحتی و در کمترین زمان و بهترین روش، این اقدام برایتان انجام شود.

نگارش شکواییه چقدر هزینه دارد؟

برای نگارش شکواییه تعرفه خاصی تعیین نشده است، هر شخصی برای نگارش آن هزینه متفاوتی را در نظر می‌گیرد.

البته شایان ذکر است که در صورت تمایل می‌توانید با استفاده از پایگاه حقوقی یاسا با مناسب‌ترین هزینه، نگارش شکواییه را به وکلا و کارشناسان مربوطه بسپارید و یا برای نحوه تنظیم آن مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

نگارش شکواییه

روند رسیدگی به پرونده کیفری:

رسیدگی به پرونده کیفری از زمان ثبت شکایت شاکی آغاز می‌شود، یعنی از زمانی که فرد شکایت‌نامه خود را پر می‌کند و در آن درباره واقعه، شاکی و از همه مهم‌تر کسی که به‌اش شک دارد می‌نویسد. همچنین دلیل مذکور در شکواییه باید محکم و مستند باشد تا پرونده با راحتی بیشتری قابلیت پیگیری داشته باشد و زودتر به نتیجه برسد.

پس از آن، قاضی قرار مناسبی را برای متهم صادر می‌نماید و پس از اینکه وی دفاعیاتش را ارائه داد، قاضی می‌تواند سریعا نظر خود را ارائه کند، اما اگر شاکی دلایل محکم و زیادی را ارائه نداده باشد ولی قاضی کماکان به مجرمیت متهم ظن داشته باشد، از ضابطین قضائی مربوطه درخواست می‌نماید تا تحقیقات بیشتری را درباره متهم انجام دهند و دستورات لازم درباره کیفیت تحقیق را نیز به آن‌ها ارائه می‌نماید تا جرم وی اثبات گردد.

شایان ذکر است که شاکی باید حتما تمامی دلایلی را که فکر می‌کند ذکر آن برای اثبات مجرمیت متهم ضروری است اعلام کند چرا که اگر دلایل کافی نداشته باشد و قاضی هم پس از صدور قرار تعقیب هیچ ظنی به متهم برای مجرم بودن وی نداشته باشد، این قرار تعقیب، قابلیت اعتراض در دادگاه را دارا خواهد بود.

وکیل شکواییه در استان‌های مختلف:

برای نوشتن شکواییه خوب و اصولی، همانطور که پیش‌تر بیان شد، لازم است که همکاری یک فرد خبره و دارای تخصص در این زمینه همراه شما باشد تا به خوبی بتوانید شکایت خود را مطرح نمایید و ادله اثبات آن را ذکر کنید تا روند رسیدگی به پرونده‌تان با سرعت بیشتری همراه شود و به خوبی از حقوقتان دفاع نمایید و فرد مجرم را به سزای عملش برسانید.

اما مشکلی که برای اکثر افراد وجود دارد این است که نمی‌دانند وکیل خوب برای شکواییه را از کجا باید انتخاب کنند؟ این فرد چه ویژگی‌هایی را دارا است و با توجه به محل زندگیشان چگونه می‌توانند وکیل شکواییه نزدیک به خود یا در استان و شهرشان پیدا کنند.

پایگاه حقوقی یاسا بستری است که شما می‌توانید با استفاده از آن، وکیل مناسب برای نوشتن شکواییه را در هر کجای کشور و جهان انتخاب نمایید و درخواست نوشتن شکوائیه را داشته باشید، همچنین می‌توانید در پایگاه حقوقی یاسا از وکیل موردنظر خود پس از بررسی و دیدن نظرات مردم درباره وی، در نحوه نوشتن شکواییه مشورت بخواهید.

وکیل شکواییه

وکیل کیفری خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

ویژگی‌های وکیل کیفری خوب:

وکیل کیفری خوب وقت‌شناس است و به خوبی می‌تواند روند رسیدگی به پرونده و شکایت را در کمترین زمان ممکن پیگیری نماید، چرا که شکایات کیفری از حیث زمان با حساسیت زیادی همراه‌اند و پیگیری خیلی از جرایم پس از گذشت مدتی از زمان وقوع آن‌ها ممکن نیست یا بسیار مشکل می‌باشد. وی عادل می‌باشد و هدف اصلی‌اش این است که هیچ حقی از کسی اجحاف نشود.

با اصول روانشناسی آشنایی دارد و می‌تواند به خوبی بر جوانب مختلف جرم وقوع‌یافته تسلط پیدا کرده و از جهات مختلف روانشناختی سعی در حل آن داشته باشد و باز تواند رفتارهای جسمی و ذهنی مجرم را حدس بزند و از ویژگی‌های آن آگاهی یابد..ا

وکیل کیفری خوب بر تمام جوانب قوانین و مقررات تسلط دارد و مسائل مربوط به جرم را با قانون منطبق می‌کند. اطلاعات وی به‌روز است و همواره در حال مطالعه برای کسب علوم بیشتر درباره جرائم و مجازات و نحوه رسیدگی و… است.

مهم‌تر از همه امانت‌دار است و این اطمینان را به شما می‌دهد که به راحتی بتوانید اطلاعات شخصی و اسرارتان را در اختیار وی قرار دهید و هیچ نگرانی از بابت فاش شدن جزئیات پرونده و اسرارتان نداشته باشید..

در حالت کلی، تظلم‌خواهی به چه روش‌هایی ممکن است؟

1)روش اول برای تظلم‌خواهی، شکایت کیفری است، همانطور که تا اینجای مطلب به آن پرداختیم و بیان کردیم که برای این روش تظلم‌خواهی، شکایت‌نامه یا شکواییه تنظیم می‌گردد و به کسی که شکایت می‌کند شاکی گفته می‌شود و شخص مقابل، متهم یا مشتکی عنه نامیده می‌شود. همچنین به چیزی که به وی نسبت داده شده است اتهام گفته می‌شود.

این نوع از تظلم‌خواهی برای مواردی است که قانون‌گذار در قانون مقرر داشته و بیان کرده است که در صورت انجام دادن یا ندادن آن، مجازاتی برای مشتکی عنه در نظر گرفته می‌شود. پس همانطور که گفتیم، این نوع از تظلم‌خواهی برای جرایمی است که در صورت انجام فعل یا ترک فعل صورت گرفته‌اند. ترک فعل مانند ترک نفقه ( یعنی در صورتی که پدر یا زوج استطاعت مالی داشته باشند اما از پیداخت نفقه سر باز زنند، طرف مقابل که واجب‌النفقه است می‌تواند از زوج یا پدر شکایت کند و با تشخیص قانون‌گذار، وی مورد مجازات قرار گیرد.) و انجام فعل مانند کلاهبرداری، قتل، ضرب و جرح و…

2)در روش دوم تظلم‌خواهی که از طریق ادعای حقوقی است، به کسی که اقامه دعوی کرده مدعی (خواهان) و به کسی که علیه او اقامه دعوی شده مدعی‌علیه (خوانده) گفته می‌شود و همچنین به موضوع و چیزی که خواهان برای آن اقامه دعوی کرده ادعا گفته می‌شود.

مجرم فراری را چگونه شناسایی کنیم؟

نحوه شناسایی و دستگیری مجرم در جرایم مختلف متفاوت می‌باشد، برای مثال در جرائم اینترنتی، دستگیری و پیگیری مجرم باید از طریق سازمان مربوطه که همان پلیس فتا است انجام شود، اما مثلا برای پیگیری کلاهبرداری از طریق شماره موبایل و… می‌توانید اطلاعات کلاهبردار را بدست آورید و حتی اگر پرینت مکالماتتان را به‌عنوان مدرک نیاز دارید می‌توانید آن را از مخابرات تهیه کنید و از کلاهبردار شکایت نمایید. در رابطه با دزدی در خیابان و… نیز می‌توانید از طریق پیگیری در سازمان مربوطه، مجرم را شناسایی کنید. البته شایان توجه است که در حالت کلی شناسایی مجرم با سختی‌هایی هم همراه است و آسان نیست.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”چگونه به‌ صورت اینترنتی شکایت کنیم و شکواییه تنظیم کنیم؟” answer-0=”شما همچنین می‌توانید از طریق اینترنت و با استفاده از سامانه مربوطه‌، شکواییه و دادخواست خود را ثبت نمایید، برای این کار لازم است که وارد سامانه ارائه و پیگیری دادخواست و شکوائیه مربوط به قوه قضائیه شوید و مراحل ثبت درخواست را طی کنید.. این سامانه برای پیگیری دادخواست و شکواییه و ارائه خدمات به اشخاص حقیقی تهیه شده است و شما می‌توانید با انتخاب مرجع قضائی خود و نوع درخواستتان که می‌تواند دادخواست بدوی، شکواییه سرقت یا هر چیز دیگری باشد، اقدام خود را برای شکایت و احقاق حقوق خود پیگیری نمایید.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”چگونه از اشخاص حقوقی شکایت کنیم؟” answer-1=”اشخاص حقوقی در مقابل اشخاص حقیقی قرار می‌گیرند و شامل گروه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و… می‌باشند، آن‌ها وجود طبیعی و حقیقی ندارند و مانند اشخاص حقیقی نیستند و در واقع، توسط چند شخص حقیقی تشکیل شده‌اند.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]

اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیف مالی‌اند و طبق قانون باید به آن‌ها عمل کنند. آن‌ها با اراده اشخاص حقیقی به‌وجود می‌آیند و با اراده‌شان از بین می‌روند.

شکایت کیفری از این نوع از اشخاص به گونه‌ای است که مشتکی عنه که نماینده حقوقی یا مدیرعامل آن مجموعه می‌باشد و جرمی را در جهت منافع شرکت یا سازمان مرتکب شده است، باید پاسخگو باشد و مورد پیگیری قرار گیرد و مسئولیت کیفری شامل حالش می‌شود. چرا که در حالت کلی در شکایات کیفری، اصل بر مسئولیت داشتن اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی فقط در صورتی‌که نماینده‌شان مرتکب جرم شده باشد مسئولیت دارند.

شایان ذکر است که شخص حقیقی که در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم می‌شود نمی‌تواند به بهانه‌ی دفاع از حقوق سازمان یا شرکتی که در آن نماینده است، از پذیرش جرم ارتکابی سر باز زند.

برای اشخاص حقوقی چه مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود؟

برای اشخاص حقوقی چه مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود؟

برای اشخاص حقوقی که علیه آن‌ها شکواییه ثبت شده باشد، مجازات‌های مختلفی با توجه به نوع شکایت و جرم ارتکابی‌شان در نظر گرفته شده است که از آن می‌توان به:

مصادره اموال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها، ممنوعیت از صادر کردن حکم برخی اسناد تجاری برای مدت حداکثر پنج سال، ایجاد ممنوعیت برای دعوت عمومی افزایش سرمایه برای حداکثر پنج سال یا حتی به‌طور دائم، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به صورتی دائمی یا به مدت حداکثر پنج سال، و یا حتی انحلال آن شخص حقوقی اشاره نمود.

همچنین شایان توجه است که اقامه دعوی حقوقی علیه اشخاص حقوقی و شرکت‌های خصوصی نیز امکان‌پذیر است:

طرح دعوی حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی با هم دارای تفاوت‌هایی می‌باشد، یکی از مهم‌ترین آن‌ها مربوط به دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی حقوقی است، دادگاه صالح برای رسیدگی به شرکت‌هایی که مرکز اصلی‌شان در ایران قرار دارد، دادگاه مقرر در مرکز اصلی شرکت و دادگاه صالح در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، همان است که خواهان تعیین می‌کند، یعنی همان مکانی که در آن به انعقاد قرارداد یا پرداخت پول یا تسلیم کالا و.. می‌پردازد یا دادگاه محل اقامت خوانده. خواهان مختار است که هرکدام را می‌خواهد به‌ عنوان دادگاه صالح انتخاب نماید.

شکایت کیفری از سوی اشخاص حقوقی چگونه ممکن است؟

شکایت کیفری از سوی اشخاص حقوقی چگونه ممکن است؟

برای اینکه اشخاص حقوقی بتوانند شکایت خود را علیه شخص دیگری ثبت نمایند، باید از طریق مدیرعامل یا هر شخصی که طبق اساسنامه اجازه و صلاحیت طرح شکایت را دارا می‌باشد، اقدام کنند.

شایان ذکر است که در رابطه با شکایت از سوی اشخاص حقوقی، دادگاه نمی‌تواند بدون رضایت و اجازه شخص ذی‌نفع، به پرونده رسیدگی کند و آن را تعقیب نماید و حتما لازم است که شاکی مدارک خود را در پرونده ضمیمه کند تا در صورت احراز، شکایت وی پیگیری شود و در حالتی که احراز نشود قابلیت پیگیری وجود نخواهد داشت.

البته رد درخواست پیگیری و شکایت توسط دادگاه، فقط در جرائم قابل گذشت اتفاق می‌افتد و در جرائم غیرقابل گذشت ممکن نیست (مثلا در دزدی یا کلاهبرداری که جنبه عمومی آن جرائم از جنبه خصوصی‌شان مهم‌تر است و مراجع قضائی مکلف‌اند آن را پیگیری نمایند.)

محل صالح برای رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی کدام است؟

دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به دعاوی کیفری به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند.

 • دادگاه کیفری: اولین دسته آن، دادگاه کیفری یک است که در مرکز هر استان تشکیل می‌گردد (البته بسته به نظر رئیس قوه قضائیه در شهرستان نیز می‌تواند تشکیل شود) و صلاحیت مشخصی را دارا می‌باشد. نحوه رسیدگی به دعاوی کیفری در این دادگاه در قانون آئین دادرسی کیفری با جزئیات مشخص شده است.
 • شایان ذکر است که آرای صادره از دادگاه کیفری یک، قابلیت اعتراض در دیوان عالی کشور را دارا هستند.
 • دومین دسته از دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به دعاوی کیفری، دادگاه کیفری دو می‌باشد که برای رسیدگی به تمامی جرائم صلاحیت دارد و در حوزه قضائی مربوط به هر شهرستان تشکیل می‌گردد. شیوه رسیدگی به دعاوی در این نوع از دادگاه‌ها به این صورت است که دادگاه پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به شاکی، اقدام به تشکیل جلسه‌ای می‌کند تا پس از آی رای خود را صادر نماید.
 • دادگاه نظامی نیز برای رسیدگی به جرائم مربوط به حوزه خودش اقدام می‌نماید و به جرایم مربوط به افسران نظامی و انتظامی رسیدگی می‌کند.
 • یکی دیگر از دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به دعاوی کیفری که به صورت تخصصی رسیدگی می‌کند، دادگاه‌ اطفال و نوجوانان است و به جرائم افراد زیر سن قانونی هجده سال و همچنین اطفال رسیدگی می‌نماید.
 • دادگاه‌ صالح بعدی، دادگاه انقلاب است که در دوران انقلاب و برای رسیدگی به جرائم کیفری که در آن دوران در ارتباط با انقلاب رخ می‌داد تشکیل شده بود. البته امروزه نیز دادگاه انقلاب برای رسیدگی به برخی جرایم امنیتی مانند توهین به مقام رهبری و… کاربرد دارد و پس از رسیدگی به این نوع از جرایم، رای صادر می‌کند.
 • شورای حل اختلاف آخرین موردی است که می‌خواهیم از بین انواع اماکن صالح برای رسیدگی به جرائم کیفری بررسی نماییم. این شورا در شهرها و روستاها ایجاد می‌شود و دارای یک رئیس، دو عضو اصلی و دو عضو غیراصلی می‌باشد تا از این طریق سهولت بیشتری برای رسیدگی به اختلافات و جرائم ایجاد شود و با صلح و سازش، مشکلات مردم را حل کنند و به سرانجام برسانند.

ادعای حقوقی: نوع دیگر تظلم‌خواهی که بررسی نمودیم و مربوط به ادعای حقوقی بود و اموری را شامل می‌شد که جنبه کیفری ندارند و موضوع مورد پیگیری در آن، در باب اختلافات مالی یا غیرمالی بود، در این نوع، طرفین نمی‌توانند به دادگاه کیفری مراجعه کنند و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم حقوقی، دادگاه حقوقی است مگر در مواردی که دادگاه‌های دیگر صالح برای رسیدگی باشند.

بنابراین لازم است پیش از طرح دعوی بررسی شود که موضوع مورد بررسی، در کدام دادگاه قابلیت طرح شدن دارد و از لحاظ قانونی دادگاه صالح برای رسیدگی کدام است، چرا که آن مکان باید صلاحیت ذاتی و نسبی برای رسیدگی به آن دعوی را داشته باشد.

اگر دادگاه، صلاحیت ذاتی و قانونی برای رسیدگی به آن پرونده خاص را نداشته باشد و عدم صلاحیت رسیدگی به نبرد و ادعای مذکور احراز شود، رای صادره از دادگاه موردنظر، قابلیت نقض و عدم پذیرش را خواهد داشت.

در صورتی هم ‌که در تشخیص دادگاه توسط مدعی اشتباه صورت گیرد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود و برای تغییر دادگاه و تغییر روند بررسی و… اقدام می‌شود و این موضوع باعث می‌شود که در رسیدگی به پرونده تاخیر ایجاد شود و اطاله دادرسی انجام شود.

برچسب هاشکواییه

تنظیم دادخواست | تنظیم و ثبت دادخواست حقوقی

دادخواست در لغت به معنای تقاضا و عریضه است که ممکن است شفاهی و یا کتبی باشد و با آن حق و حقوقی مطالبه ‌شود، و در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای اطلاق می شود که در آن خواسته ای از مراجع قضایی تقاضا شود.

دادخواستی که رسیدگی به آن نیاز به صدور قرار یا حکم توسط دادگاه را داشته باشد، نیاز به تقدیم دادخواست دارد و بدون دادخواست قابل رسیدگی نیست، پس با توجه به این اصل دادخواست دستور موقت که قبل از طرح دعوی می توان مطرح نمود باید طی دادخواست صورت گیرد زیرا دستور موقت ماهیت قرار را دارد.

دادخواست، فرم مخصوص ندارد و می توان روی هرگونه کاغذ و یا دست نوشت یا ماشین تحریر آن را تنظیم کرد.

دادخواست معمولا در خصوص امور غیر ترافعی است. یعنی برای اموری که رسیدگی به آن در دادسرا به صورت انفرادی و غیر علنی می باشد دادخواست به دادگاه داده می شود. ولی دادخواست مختص دعاوی و امور ترافعی است. یعنی دادخواست برای حل و رفع یک مرافعه یا دعوا بوده و نیاز به وقوع اختلاف و منازعه دارد.

طبق رویه محاکم، دادخواست الزاما باید بر روی فرم های چاپی مخصوص نوشته شود ولی درباره دادخواست چنین الزامی نیست. دادخواست در واقع خواسته ای از دادگاه است که اصولا نیازی به رعایت تشریفات دادخواست را ندارد و نیازی به نوشتن آن روی فرم های چاپی مخصوص دادگاه ها نیست. به عبارتی می توان گفت هر دادخواستی نوعی دادخواست هم هست ولی عکس آن صادق نیست.

نوشته های مشابه

 • – دادخواست به چه معناست و نحوه نوشتن آن به چه صورتی می باشد؟ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
 • – رد نشدن دادخواست ! اگر میخواهید دادخواستتان رد نشود این موارد را در نظر داشته باشید ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
 • – دادخواست مهریه به همراه توضیحات کامل درباره ی راهنمای نوشتن آن ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
 • – جلب ثالث و جریان دادرسی جلب ثالث به چه صورتی می باشد؟ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

به طور کلی دادخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شود، برخی از آن ها حتما باید در برگ چاپی مخصوص نوشته شود و برای برخی دیگر چنین الزامی نیست. دسته دوم را به اصطلاح دادخواست گویند.

تنظیم دادخواست
تنظیم دادخواست حقوقی توسط وکیل

چه افرادی به دادخواست احتیاج دارد؟

دادخواست به مفهوم خاصی که در قوانین حقوقی به کار رفته، تقاضایی است که شخص طبق آن انجام امر یا منع انجام امری را از مراجع قضایی تقاضا می‌کند. البته در این نوع دادخواست ها دعوایی مطرح نیست و شکل و قالب خاصی نیز ندارند.

دادخواست هایی که نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست ندارند، شامل موارد زیر است:

 1. دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت
 2. دادخواست تحریر ترکه
 3. دادخواست تعیین قیم
 4. دادخواست مهر و موم ترکه
 5. دادخواست تأمین دلیل
 6. دادخواست تأخیر اجرای حکم
 7. دادخواست تقسیم ترکه یا ارث
 8. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.

بهره مندی از نمونه دادخواست های پایگاه خبری یاسا

پایگاه خبری یاسا به منظور رفاه حال کاربران و مخاطبین خود تعدادی از نمونه دادخواست های نوشته شده در موضوعات مختلف را به‌ صورت کاملاً رایگان در دسترس قرار داده است. شما می‌توانید در میان این دادخواست ها، عنوان مورد نظر خود را جستجو و آن را پیدا کنید و یا برای نوشتن دادخواست مورد نظر خود از این نمونه ها ایده بگیرید. بهربرداری از نمونه دادخواست های پایگاه خبری یاسا کاملا رایگان بوده و نیاز به پرداخت هیچگونه مبلغی وجود ندارد. فقط کافی است دادخواست مورد نظر خود را پیدا کنید، بعد از آن وارد حساب کاربری خود شوید و یا در صورت فقدان حساب کاربری آن را ایجاد کنید، و پس از آن دادخواست مورد نظر خود را دریافت نمایید.

دادخواست را چگونه تنظیم کنیم؟

گاهی مواقع تنظیم یک دادخواست خوب، می‌تواند پیچیدگی های خاص خود را داشته باشد، در این حالت حتما توصیه می شود تنظیم دادخواست خود را به یک متخصص واگذار نمایید.

نمونه درخواست

مطالب تکمیلی تر در خصوص دادخواست:

به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون دادخواست نموده باشند.»

طبق این ماده، ارئه دادخواست اولین مرحله ای است که هرشخصی در مراجعه به محاکم قضایی با آن دعوای خود را طرح می کند. همانگونه که ذکر شد، دادخواست نوعی دادخواست است که در ادامه به آن می پردازیم اما نیازی به نوشتن و پر کردن فرم چاپی خاصی ندارد.

انواع دادخواست

بر اساس ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی اگر شخصی دارای حقی باشد و احتمال دهد که در آینده برای رسیدن به آن حق نتواند از دلایل و اسناد و مدارک موجود بهره‌مند شود،‌ می‌تواند از دادگاه دادخواست تامین دلیل کند.

گاهی ممکن است اشخاص برای حفظ بسیاری از اسناد و مدارکی که احتمال دارد بعدا بعنوان دلیل و مدرک در دادگاه ها یا طرح دعوای خود مورد استناد واقع شود دادخواست تامین دلیل کنند. مطمئنا می دانید دلیل چیزی است که اصحاب دعوی برای ثابت کردن دعوا یا دفاع از خودشان به آن استناد می‌کنند و تأمین دلیل به معنی حفظ دلایل موجود برای استفاده از آن‌ها در آینده است و دادگاه ها آن را در قالب قرار صادر می نمایند.

مرجع صالح برای ارائه این نوع دادخواست، شوراهای حل اختلاف محلی است که دلایل و امارات مورد دادخواست در حوزه آن قرار گرفته‌ و اگر در آن حوزه شورای حل اختلاف نباشد، رسیدگی به دادخواست با دادگاه های محلی است. برای ارائه دادخواست تامین درباره اموال غیر منقول، باید به شوراهای حل اختلاف محل وقوع ملک و برای سایر دادخواست ها به شورای محل اقامت خوانده مراجعه شود.

بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست تامین دلایل می تواند قبل از اقامه دعوا یا در حین رسیدگی انجام شود. دادخواست تامین دلایل می تواند کتبی یا شفاهی باشد. دادخواست تامین دلایل از سوی ذینفع به شکل یک دادخواست نوشته می شود.

‌شوراها با احراز فوری بودن موضوع، دادخواست را به یک کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط ارائه می دهند و پس از حضور مدیر دفتر شعبه مربوطه یا کارشناس مذکور در محل و صورت برداری از خواسته خواهان یا به عبارتی جلب نظر کارشناس‌، شورا صورتجلسه مربوطه را با ذکر نظر کارشناس تنظیم می‌کند.

تنظیم درخواست توسط وکیل
تنظیم دادخواست یا درخواست حقوقی توسط وکیل متخصص

انواع دادخواست تامین دلیل

در موارد مختلفی به تامین دلیل احتیاج است. مثلا اگر صاحب یک وسیله نقلیه، اتومبیلش خسارت دیده و می خواهد از خودرو خسارت‌ دیده خود هر چه زود‌تر استفاده کند و نمی‌خواهد منتظر سپری شدن تشریفات و مراحل دادرسی که وقت نسبتا طولانی را می‌طلبد بماند، می‌تواند با ارائه دادخواست تامین دلیل به مرجع قضایی و تقاضای اجرای آن، خسارت دقیق وارد ‌شده به وسیله خود را مشخص کند، و بعد از آن نسبت به تعمیر و بازسازی خودرو اقدام نماید و از آن استفاده کند و بعد از آن به استناد تامین دلیلی که انجام شده است، خسارت وارده به خود را از عامل زیان، مطالبه کند.

گاهی هم ممکن است که امکان از بین رفتن یا از دسترس خارج شدن دلایل و مدارک مورد نظر مدعی وجود داشته باشد، در نتیجه از طریق تامین دلیل می‌توان به سهولت این دلایل را حفظ کرد. برای مثال شخصی که می‌تواند در دادگاه شهادت بدهد و یا از امری مطلع و آگاه است، بخواهد از کشور خارج شود و یا به علت بیماری در آستانه فوت باشد و نتوان بعدها به او دسترسی پیدا کرد، دراین شرایط آسان ترین و مطمئن ترین راه اخذ تامین دلیل است.

دادخواست تامین خواسته

تامین در لغت به معنی قراردادن در امن و آسایش است. دادخواست تامین خواسته راهی برای جلوگیری از تضییع حق است. در این روش، خواهان عین خواسته خود، یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی بازداشت و از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند.

هر گاه که حقی از فردی ضایع شود، مدعی آن حق می‌تواند برای اجبار طرف مقابل به احقاق حق خود، اقدام به طرح دعوا کند. در همین رابطه و برای پیشگیری از تضییع بیشتر حقوق اشخاص در طول روند دادرسی و رسیدگی به پرونده، قانون این امکان را فراهم نموده که خواهان بتواند مال مشخص یا همان عین طلب خود و یا معادل آن را از اموال خوانده دعوا توقیف کند تا در نهایت اگر دادگاه به نفع او رای نهایی صادر کرد،‌ اموالی از خوانده برای احقاق حقوق او موجود باشد.

طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست تامین خواسته ممکن است قبل از اقامه دعوا یا بعد از آن صادر گردد. اصولا در هنگام دادرسی، چه در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدیدنظرخواهی، خواهان این امکان را خواهد داشت که دادخواست تأمین خواسته خود را به دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا،‌ تقدیم کند.
دادخواست قرار تأمین خواسته اگر قبل از اقامه دعوی و یا در جریان رسیدگی باشد باید به دادگاهی تقدیم شود که صالح به رسیدگی به اصل دعوی است.

برای صدور قرار تأمین خواسته از سوی دادگاه، ذینفعی مدعی باید ثابت شده و اهلیت هم داشته باشد. علاوه بر این، خواسته باید کاملا معین و قابل ارزیابی باشد، به عبارتی خواسته مبهم نباشد. برای مثال ممکن است برای جلوگیری از تضییع حقوق خواهان ملکی از اموال خوانده توقیف شود.

بعضا امکان دارد موعد یک طلب یا زمان تحویل مال معینی هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال همیشه وجود دارد که خوانده در آینده اقدامی کند که حقوق خواهان تضییع شود و در زمان سررسید پرداخت و یا تحویل آن مال، خواهان نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد. در این شرایط و طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی برای آنکه دادگاه بتواند قرار تامینی صادر کند ضروری است که دعوا مستند به سند رسمی باشد و خواسته در معرض تضییع و نابودی قرار داشته باشد.

مراحل درخواست

مراحل دادخواست انحصار وراثت

پس از فوت هر شخص، اموال او به صورت قهری به وراثش منتقل می‌شود. اگر وراث ‌بخواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن دخل و تصرف نمایند، در بدو امر باید دادخواست انحصار وراثت نمایند. به عبارتی باید مشخص گردد که اولا آیا آنها ورثه قطعی متوفی محسوب می شوند؟

و سهم الارث هرکدام از آن ها چه میزان از ماترکه متوفی است؟

در این حالت منحصر بودن آن ها و سهم‌الارث هر یک از آن ها در دادگاه مورد بررسی و اثبات قرار می گیرد. کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز همین است و بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و نحوه تقسیم ترکه به طور رسمی نمایان نمی‌شود.

اشخاص صالح برای ارائه دادخواست گواهی انحصار وراثت

ورثه شخص متوفی و افراد ذینفع اعم از هر فردی که منفعتی یا دینی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از شورای حل اختلاف، تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نماید.

اگر وراث یا افراد ذینفع متعدد باشند، نیازی نیست که همگی آن ها دادخواست انحصار وراثت نمایند و اقدام یک فرد از این افراد برای شروع فرآیند دادخواست گواهی انحصار وراثت کافی است.

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعاوی راجع به ترکه فرد متوفی اگر خواسته، دین و یا مربوط به وصیت های متوفی باشد، تا زمانی که اموال او تقسیم نشده، در دادگاهی باید اقامه ‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه فرد معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت فرد فوت شده در ایران، در حوزه آن دادگاه بوده است.»

هم اکنون مرجع صلاحیت داری که به انجام امور مربوط به انحصار وراثت می‌پردازد، شورای حل اختلاف است.
توصیه می کنیم برای تنظیم یک دادخواست صدور گواهی حصر وراثت خوب با مشاورین و وکلای متخصص پایگاه خبری یاسا مشورت نمایید.

دادخواست مهر و موم ترکه

اگر ترکه متوفی از جمله اموال عمومی باشد و فرد یا افرادی که آن اموال در نزد آنها امانت است بعد از اینکه مراتب را به رئیس حوزه قضائی اعلام نمودند، رئیس آن حوزه قضایی مراتب را جهت صدور قرار مهر و موم ترکه به دادگاه عمومی صلاحیت دار اعلام می کند.

اقدامات دادگاه تا مرحله صدور قرار مهر و موم ترکه

 • مطابق ماده 175 قانون امور حسبی، زمان مهر و موم را دادگاه به افرادی که ذینفع بداند اطلاع می دهد. البته این امر نباید موجب تاخیر در اجرای مهر و موم شود مثل اینکه افراد ذینفع در خارج از ایران اقامت داشته باشند یا اینکه محل اقامت آنها مشخص نباشد و یا اینکه در ترکه اموال منقولی مثل فرش، خودرو و… باشد که احتمال سرقت و دستبرد به آنها دور از ذهن نباشد.
 • اگر اطلاع به افراد ذینفع و احضار آنها موجبات تضییع و تفریط ترکه را به دنبال داشته باشد، دادگاه باید راسا بدون حضور این افراد و سایر اشخاص ذینفع مبادرت به مهر و موم ترکه نماید. چرا که علت و فلسفه اصلی مهر و موم، جلوگیری از حیف و میل شدن اموال است.
 • همانگونه که ذکر شد از آنجایی که مهر و موم ترکه برای حفاظت ازحقوق اشخاص ذینفع یا همان ورثه می باشد و طبیعت مهر و موم، احتیاجی به اطلاع تمامی اشخاص ذینفع ندارد، لذا به همین علت قانونگذار در مواد 172 و 173 قانون امور حسبی مقرر می دارد: چنانچه ورثه احتیاج به تعیین قیم و یا نصب امین داشته باشند، نصب امین و تعیین قیم را پس از مهر و موم لازم می داند، بنابراین چنانچه دادگاه تشخیص داد که مهر و موم فوریت دارد باید بلافاصله جلسه دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل داده و سپس مباردت به صدور قرار مهر و موم نماید.
 • جهت اجرایی نمودن دادخواست مهر و موم ترکه، دادرس مجری قرار مهر و موم، به محل از پیش تعیین شده رفته و اقدامات خود را که شامل اجرای عملیات مهر و موم و تنظیم صورت جلسه قرار مذکور می‌باشد انجام می دهد. همه این موارد با ارائه دادخواست مهر و موم ترکه به شوراهای حل اختلاف صورت می پذیرد.

توصیه می کنیم برای تنظیم یک دادخواست مهر و موم ترکه خوب با مشاورین و وکلای متخصص پایگاه خبری یاسا مشورت نمایید.

دادخواست خانواده - دادخواست تامین خواسته
تنظیم انواع دادخواست خانواده

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

بر اساس ماده 26 قانون حمایت از خانواده، در صورتی که طلاق از نوع طلاق توافقی، یا طلاق به دادخواست زوج باشد، دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید و اگر طلاق به دادخواست زوجه باشد، حسب مورد یا مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می نماید. در طلاق توافقی یا همان گواهی عدم امکان سازش زن و شوهر باید در مورد تمامی ارکان و جزییات و مسائل ناشی از زندگی مشترک زناشویی خود به توافق برسند و بعد از توافق به دادگاه صالح مراجعه نموده و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی نمایند.

دادخواست تحریر ترکه

از نظر اصطلاحِ حقوقی، دادخواست تحریر ترکه مجموعه اقداماتی است که طی آن دارایی و دیون متوفی مشخص می‌گردد و از اموال شخص فوت‌ شده محافظت به عمل می‌آید. به عبارت دیگر، صورت برداری دقیق از ترکه با توصیف اموال و ارزیابی آن و مشخص کردن مطالبات و بدهی‌ها که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر بازرگانی مربوط به متوفی یا اقرار بدهکاران ورثه، قطعی است.

انجام عملیات تحریر ترکه موجب می‌گردد که وراث متوفی بینش لازم را در تصمیم‌گیری خود پیدا کنند. طلبکاران هم با تحریر ترکه از چگونگی و اندازه وثیقه طلب خود اطلاع کافی پیدا خواهند کرد و موصی له نیز از تناسب میزان آن را با ارزش کل ماترک در زمان فوت موصی اطلاع کسب می نماید و سهم خود را از کل دارایی متوفی تا زمان پرداخت یا تصفیه‌ی آن تمییز می‌ دهد.

مطمئنا بهره گیری از تخصص کارشناسان و وکلای متخصص در پایگاه خبری یاسا خیال شما را در دادخواست تحریک ترکه بی نقص آسوده می نماید.

دادخواست صدور حکم حجر

شاید تا به حال، واژه « محجور » به گوشتان رسیده باشد، یا اینکه در خانواده خود شخص مسنی دارید که به گمانتان از هوشیاری کاملی برخوردار نیست، گاهی ممکن است، از طرف این فرد معامله ای انجام گرفته و شما برای ابطال آن معامله، در پی اثبات محجوریت ایشان هستید، گاها این اتفاق زمانی رخ می دهد که یکی از اطرافیان ( به عنوان مثال یکی از فرزندان ) با سوء استفاده از وضعیت عقلی فرد محجور ( مثلا پدر یا مادر خود )، معامله ای منعقد می نماید که خوشایند مابقی فرزندان آن فرد نیست، به عنوان مثال عقد صلحی با ایشان می بندد که هیچ مبلغی در آن پرداخت نمی شود و یا سند مالکیتی را انتقال می دهد که در قبال آن هیچ مبلغی یا پرداخت نشده و یا اگر پرداخت شده بسیار اندک است.

سوال اینجاست که آیا قراردادهایی از این قبیل، نافذ هستند و یا خیر

باید بدانیم در صورتی که شخص منتقل کننده یا همان محجور، در زمان انتقال مالکیت اسناد مذکور، از اهلیت کامل( یعنی عاقل و رشید باشد ) برخوردار باشد، تمام قراردادها از این منظر ( عدم محجوریت ) کاملا صحیح است، در غیر این صورت قراردادهای منعقده به دلیل عدم اهلیت، باطل و بلا اثرخواهد بود، مطابق ماده 212 قانون مدنی« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است».

انواع دادخواست

دادخواست تاخیر اجرای حکم

یکی از مبانی مهم حاکم بر اجرای آرای دادگاه‌ ها، دوام، تعقیب و استمرار عملیات اجرایی شدن حکم تا زمان اجرای کامل آن است، به صورتی که مفاد حکم دادگاه ها به نفع محکوم‌لهم اجرا و تحت اختیار او درآید. بنابراین اصولاً هیچگاه نباید اجرای حکمی را متوقف نمود و یا آن را به تأخیر انداخت، مگر اینکه به‌ طور استثنایی و در شرایطی خاص، یکی از جهات و دلایل قانونی، مجوز چنین تأخیری را به دایره اجرا حکم بدهد. دادخواست تأخیر دراجرای حکم گاهی منشأ ارادی دارد و به خواست و اراده هر یک از طرفین اجراییه محقق می شود.

در مواردی نیز اتخاذ برخی روش های شکایت از آرای دادگاه‌ ها، اسباب تأخیر اجرای حکم را فراهم می‌کند و گاهی نیز اسباب تأخیر به حکم قانونگذار این تاخیر را به همراه می‌آورد. آخرین مورد نیز دستور و قرار مرجع قضایی برای تأخیر اجرای حکم است که خود آن دارای اسباب قانونی دیگری است. دادخواست تأخیر در اجرای احکام فقط زمانی ممکن است رخ دهد که اجراییه صادرشده و اجرای حکم نیز آغازشده باشد ولی به طور کامل پایان نیافته باشد. ضمن آن که این تأخیر می‌تواند از زمان صدور حکم لازم‌الاجرا تا هنگام صدور اجراییه نیز واقع گردد.

دادخواست صدور حکم به بطلان رای داور

در خصوص اینکه آیا دادخواست ابطال رای داوری الزاما نیازی به تقدیم دادخواست دارد و یا به صرف دادخواست کافی است، مستفاد از برخی مفاد ق.آ.د.م از آن جایی که هدف قانونگذار، تشویق و ترغیب عموم مردم به ارجاع موضوع اختلافشان به داوری بوده و در این راستا نیز تسهیلات لازم از جمله عدم وجود قواعد و دست و پا گیر آیین دادرسی را از ابتدای دادخواست تعیین داور تا انتها و دادخواست ابطال رای برای اصحاب دعوا فراهم نموده است و با توجه به صراحت مواد 490 و 492 ق.آ.د.م صرف دادخواست جهت ابطال رای داوری را کافی دانسته و لزومی به تقدیم دادخواست نمی باشد؛

بنابراین چنانچه تقاضای مزبور در فرم دادخواست هم تنظیم شود، همچنان دادخواست تلقی و به هیچ وجه آثار دادخواست بر آن بار نمی شود.

دادخواست هزینه رفت وآمد به دادگاه و جبران خسارت حاصله از آن از جانب شاهدان

طرح و پیگیری هر گونه دادخواست یا شکایت در مراجع قضایی نیازمند پرداخت هزینه ای، با عنوان هزینه های دادرسی می باشد. در واقع هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری افراد باید وجوهی را پرداخت نمایند و در هر صورت، پرداخت هزینه بر عهده مدعی یا شاکی می باشد.

هزینه دادرسی، مبالغی است که بر اساس نوع دعوی و میزان خواسته مورد ادعای خواهان تعیین و توسط خواهان یا شاکی پرونده به صندوق دادگستری واریز می شود. در این میان هزینه ایاب و ذهاب شاهدان نیز به نوعی هزینه دادرسی محسوب می شود که بر عهده شاکی است.
در مجموع شاکی موظف به پرداخت هزینه های شکایت کیفری است. اما قوه قضاییه در مواردی که گواهان به تشخیص خود مقام قضایی احضار یا دعوت می شوند، هزینه ایاب و ذهاب آن ها را خود می پردازد.

نرخ تعرفه های هزینه دادرسی در ابتدای هر سال توسط وزارت دادگستری اعلام می گردد و افراد می توانند با مراجعه به درگاه های آن از تعرفه های قضایی مطلع شوند. اما با این حال سامانه قضایی کشور تمهیداتی اندیشیده است، تا افراد بتوانند به صورت آنلاین اقدام به محاسبه هزینه دادرسی خود نماید.

برچسب هادادخواست

تنظیم لایحه | تنظیم و ثبت لایحه حقوقی و کیفری

  • برای تنظیم یک لایحه خوب چه مراحلی باید طی شود؟
 • بررسی نحوه نگارش برخی لایحه های رایج در محاکم قضایی:
  • لایحه دادخواست استرداد
  • لایحه معرفی داور و قبولی داوری در دعاوی طلاق
  • لایحه تقاضای کارشناس و پرداختی هزینه کارشناسی
  • لایحه برای صدور قرار تامین خواسته
  • لایحه الزام به تمکین
  • لایحه عزل وکیل
 • تفاوت های لایحه با دادخواست و شکواییه
  • دادخواست چیست؟
  • لایحه چیست؟
  • شکواییه چیست؟
 • اهمیت نگارش یک لایحه خوب رد روند یک دادرسی
  • ضرورت نگارش یک لایحه دفاعیه خوب در جریان پرونده های کیفری
  • ضرورت ارائه لایحه دفاعیه در صورت عدم دسترسی به متهم در جریان رسیدگی
  • ضرورت ارائه لایحه دفاعیه برای جلوگیری از صدور رای غیابی
  • عدم ارائه لایحه دفاعیه و امکان واخواهی
  • ارائه لایحه دفاعیه در کلیه امور جزایی
  • شروع رسیدگی قانون به پرونده ها با ارائه دادخواست و لایحه
 • نکات مهم در تنظیم لایحه
  • چرا نوشتن لایحه توسط وکیل ضرورت دارد؟
 • یک لایحه خوب باید حاوی چه نکاتی باشند؟
  • نکات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اهمیت نوشتن لایحه توسط وکیل

شاید تاکنون برای شما هم پیش آمده باشد که برای پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری خود به یک فرد متخصص مراجعه کنید و از او تقاضا نمایید تا برایتان تنظیم لایحه کند.

یکی از مهمترین و چالشی ترین مباحثی که امروزه اغلب افراد در مراجع و محاکم قضایی با آن روبرو هستند و به دغدغه ای اساسی مبدل گردیده این موضوع است که باید برای دفاع از حقوق خود، چگونه لایحه ای خوب تنظیم نموده و به محضر دادگاه ارائه نمایند.

مسلما تنظیم لایحه خوب کار راحتی نیست، و دارای شرایط و چارچوب های قانونی مختص به خود می باشد. این ویژگی های خاص و تخصصی بودن تنظیم یک لایحه قضایی، لزوم استفاده از وکیل متخصص و واگذاری این امر را به او نمایان تر می سازد بنابراین توصیه جدی می شود که حتما این کار تخصصی را به فردی واگذار کنیم که در این زمینه دارای تجربه و مهارت کافی می باشد.

هیچگاه این موضوع بسیار مهم را فراموش نکنید که حرفه ای بودن متن و مضمون یک لایحه و نوع نگارش آن با جهت دهی به تصمیم قضات محترم ارتباط مستقیمی دارد.

شاید در ظاهر اغلب افراد با خود فکر کنند که نوشتن یک لایحه کار آسانی است ولی زمانی که همین افراد در جریان دادرسی پرونده های مختلف قرار بگیرند، به یقین خواهند رسید که نوشتن یک لایحه جامع و کامل و دقیق، با در نظر گرفتن قواعد اصولی کار، بسیار بسیار دشوار است و تنها شخصی می تواند آن را انجام دهد که در این زمینه دارای مهارت کافی و وافی باشد و دانش حقوقی بالایی را برای نگارش متن لایحه داشته باشد.

قطعا تنظیم یک لایحه خوب توسط وکیل از ایجاد بسیاری از مشکلات اساسی در روند پرونده جلوگیری خواهد کرد و این امکان را برای طرفین یک دعوا بوجود می آورد که درصد موفقیت آنها در جریان پرونده بیشتر شود.

نوشته های مشابه

 • تنظیم لایحه | تنظیم و ثبت لایحه حقوقی و کیفری ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
 • – لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مساله ای بسیار مهم برای اولویت در تصویب لایحه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

لوایح اصولا برای دفاع از حقوق افراد نوشته و تالیف می شوند، به همین جهت است که هیچگاه یک لایحه خوب از نظر هیچ قاضی پنهان نمانده و نادیده گرفته نخواهد شد.

لایحه

برای تنظیم یک لایحه خوب چه مراحلی باید طی شود؟

وقتی که در مورد تخصصی بودن موضوع نوشتن لایحه توسط وکیل صحبت به میان می آید، ممکن است برای برخی از افراد این سوال اساسی پیش بیاید که اقدامات تخصصی وکیل برای نوشتن یک لایحه خوب چیست؟

و توجه به چه موضوعاتی باعث خواهد شد تا لایحه ای که توسط یک وکیل خوب تالیف می شود دارای ارزش قانونی و اعتبار باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، به چند مورد از اقداماتی که وکیل خوب برای نوشتن لایحه ای خوب و بی نقص از انها استفاده خواهد کرد، اشاره می کنیم:

 • مرحله اول: در گام نخست وکیل خوب معمولا پرونده مذکور را به طور کامل و با دقت مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد تا از مسیر رسیدگی و جریان دادرسی پرونده و مراحل آن، اطلاع جامع و کامل پیدا کند. یک وکیل حرفه ای حتما از مهم ترین نکات پرونده یاداشت برداری می کند تا در هنگام نگارش لایحه به دقت از آنها استفاده کند.
 • مرحله دوم: وکیل خوب معمولا اظهارات کلی موکل خود را با متن لایحه مطابقت می دهد تا هیچگونه تضاد و تعارض یا اقرار غیر موجهی در آن دیده نشود.
 • مرحله سوم: در مواردی که در پرونده از دلایل استنباطی همچون شهادت شاهدان استفاده شده باشد، وکیل خوب وظیفه دارد تا این اظهارات و گواهی ها را در صورت مفید بودن در متن لایحه ی خود استفاده کند.
 • مرحله چهارم: یک لایحه خوب باید خوانا نوشته شود و کاملا ویرایش ادبی شده باشد، درمتن لایحه نباید هیچگونه تضاد و تعارضی وجودداشته باشد تا در تصمیم گیری قاضی رسیدگی کننده موثر واقع شود.
 • مرحله پنجم: یک وکیل متخصص به خوبی بر این موضوع اشراف دارد که حتما باید از استدلال ها و استنبط های حقوقی و فقهی در متن لایحه خود استفاده کند که مضمون آن محکمه پسند و مستند به مواد قانونی باشد.
 • مرحله ششم: نوشتن لایحه توسط وکیل این امکان را برای موکل بوجود خواهد آورد تا روند طی شدن مراحل دادرسی پرونده او با سرعت بیشتری انجام شود و حقوق آن ها تا حد ممکن مورد تضییع واقع نشود.
 • مرحله هفتم: معمولا وکلای متخصص و باتجربه، متن لایحه را کاملا خوانا و روان تالیف می کنند، به گونه ای که جای هیچگونه شک و شبهه ای را برای مقام قضایی در پذیرش آن باقی نمی گذارد.
 • مرحله هشتم: نوشتن یک لایحه خوب توسط وکیل این مزیت را داراست که به خواسته های موکل و صرفه جویی در هزینه دادرسی کاملا توجه می شود.

بررسی نحوه نگارش برخی لایحه های رایج در محاکم قضایی

بررسی نحوه نگارش برخی لایحه های رایج در محاکم قضایی:

لایحه دادخواست استرداد

در برخی از پرونده های کیفری این موضوع دیده می شود که شاکی به دلایل خاصی از شکایت خود نسبت به شخصی که از آن شاکی شده منصرف می شود. بنابراین برای انصراف از شکایت باید نسبت به این فرد حتما لایحه ای را ارائه دهد تا مورد پذیرش محاکم قضایی قرار گیرد. در چنین مواقعی شاکی باید اقدام به نوشتن و ارایه لایحه دادخواست استرداد نماید.

لایحه معرفی داور و قبولی داوری در دعاوی طلاق

معمولا در بسیاری از پرونده های طلاق و دعاوی خانوادگی دادگاه طی حکمی زوجین را ملزم به معرفی داور می کنند.

در چنین مواردی معمولا هر یک از زوجین باید به صورت جداگانه برای معرفی داور اقدام کنند و در نهایت نیز باید با ارائه یک لایحه خوب، قبولی داوری و معرفی شخص مورد نظر خود به عنوان داور را به دادگاه اعلام نمایند.

لایحه تقاضای کارشناس و پرداختی هزینه کارشناسی

همانطور که می دانید در جریان بسیاری از پرونده ها و تحقیقات قانونی، معمولا از نظرات یک کارشناس متخصص برای تکمیل اطلاعات پرونده استفاده می شود.

درخواست از دادگاه و مجاب نمودن داگاه برای اختصاص کارشناس از طریق ارائه یک لایحه خوب انجام خواهد شد و در صورتی که پرداخت هزینه چنین کارشناسانی بر عهده طرفین دعوا باشد، انان باید فیش پرداختی خود را به همراه یک لایحه تحویل دادگاه دهند.

لایحه برای صدور قرار تامین خواسته

معمولا در جریانات پرونده های کیفری و در مواردی که پرونده در مرحله رسیدگی در دادسرا قرار می گیرد، ممکن است خسارت هایی مادی و ضرر و زیان هایی به فرد شاکی وارد شود که در این شرایط شاکی این اختیار قانونی را خواهد داشت که برای احقاق حقوق خود و جبران این خسارت ها، تقاضای صدور تامین خواسته را به دادیار و یا بازپرس پرونده در قالب یک لایحه قانونی ارائه دهد.

لایحه الزام به تمکین

در اغلب اختلاف زناشویی میان زن وشوهر ، بسیار دیده شده که زوجه اقدام به ترک مسکنی که شوهرش برای او تهیه نموده است می نماید، در این مواردی در اصطلاح حقوقی گفته می شود که زن اقدام به عدم تمکین از شوهر خود کرده است.

در قانون کشور ما عدم تمکین و اثبات نشوز زن، نتایج منفی همچون عدم پرداخت نفقه توسط شوهر را به همراه دارد. در این موارد برای انکه شوهر بتواند از پرداخت نفقه شانه خالی کند و یا زوجه را مجبور به تمکین نماید، باید حتما با نوشتن لایحه ای خوب توسط وکیل با عنوان لایحه الزام به تمکین اقدام نماید.

لایحه عزل وکیل

بر اساس قوانین جاری کشور، عقد وکالت جزء آن دسته از عقودی محسوب می شود که طرفین آن می توانند در هر زمانی که بخواهند برای فسخ آن عقد اقدام کنند. لذا در هر زمانی که موکل دیگر تمایلی به ادامه همکاری با وکیل خود را نداشته باشد قادر است با تنظیم لایحه ای، عزل او را از مقام وکالت در پرونده خود اعلام نماید.

لایحه اخذ مبلغ چک: قطعا برای شما نیز پیش آمده باشد که موعد مبلغ چکتان فرا برسد اما صادر کننده یا ظهرنویس نتواند مبلغ آن را پرداخت کند یا به طور ارادی از پرداخت آن ممانعت کند. در چنین مواردی نوشتن لایحه ای خوب توسط وکیل با هدف اخذ مبلغ چک انجام می شود.

تفاوتهای لایحه با دادخواست و شکواییه

تفاوت های لایحه با دادخواست و شکواییه

قطعا برای شما هم پیش آمده که برای طرح دعوی به دادگاه ها و محاکم قضایی مراجعه کرده باشید، و حتما این سوال برایتان پیش آمده است که در اولین گام برای آغاز مسیر دادرسی پرونده خود چه باید کرد؟

در چنین مواردی مسلما ممکن است شنیده باشید که باید در ابتدا دادخواست، لایحه و شکواییه ارائه دهید، اما فرق میان این موارد چه می باشد؟ باید کدام یک از آنها را انتخاب کنیم؟

پاسخ به این سوال برای شروع فرآیند یک پرونده حقوقی و یا کیفری بسیار مهم و حائز اهمیت است و افراد باید قبل از هرگونه اقدام قانونی، اطلاعات خود را در رابطه با این موضوعات تکمیل نمایند. در ابتدا لازم است با تعاریف قانونی هر یک از این موضوعات آشنا شویم و سپس کارکردهای آنها در دعاوی مختلف را مورد بررسی قرار دهیم.

دادخواست چیست؟

دادخواست به متنی گفته می شود که دارای ویژگی تنظیمی بودن است؛ به بیانی بهتر باید گفت که برای تهیه ی دادخواست باید بر اساس نیاز پرونده و اطلاعات آن اقدام به تنظیم متنی قانونی کرد که در آن از مستندات قانونی کمک گرفته شده است و این متن باید به گونه ای تنظیم شود که علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در محاکم قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

لایحه چیست؟

در حالت کلی به متنی حقوقی گفته می شود که در آن از مستندات قانون نیز استفاده می شود و هر دو طرف یک دعوا از آن می توانند استفاده کنند تا حقوق آنها تضییع نشود.

در مقایسه اصطلاح حقوقی دادخواست و لایحه باید گفت که دادخواست معمولا در پرونده های حقوقی برای آغاز روند دادرسی توسط فرد خواهان ارائه می گردد و بسیار کوتاه و مختصر است، اما لایحه متن قانونی می باشد که خوانده و فرد متهم نیز می تواند از آن برای اثبات بی گناهی و دفاع از حقوق خود استفاده کند.

در حقیقت لایحه با اشاره به مستندات داخواست، تکمیل کننده داخواست نیز می باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است. لایحه نویسی در تمام جریانات حقوقی، کیفری و اداری متصور است.

شکواییه چیست؟

شکواییه متنی است که برای آغاز دادرسی پرونده های کیفری از آن استفاده می شود. افرادی که قصد شکایت علیه فردی دیگر را دارند و می خواهند او را مورد تعقیب مرجع قضایی قرار دهند و نهایتا مجازات کنند، باید با تنظیم شکوائیه، شکایت خود را مطرح نمایند. شکواییه یا همان شکایت نامه، متنی است که معمولا باید در ابتدا به دادسرا یا کلانتری ارائه گردد.

 اهمیت نگارش یک لایحه خوب رد روند یک دادرسی

اهمیت نگارش یک لایحه خوب رد روند یک دادرسی

از آنجایی که اساسی ترین مزیت یک لایحه خوب دفاع از حقوق افراد می باشد، نگارش صحیح آن در روند دادرسی پرونده ها نیز بسیار حائز اهمیت است. هرگونه کوتاهی و خطا در شیوه نگارش لایحه باعث می شود تا حقوق افراد تضییع گردد و متاسفانه آنها متحمل خسارت های سنگینی شوند.

در برخی از موارد ممکن است این خسارت ها مادی باشند و در برخی مواقع نیز جانی و به همین خاطر نیز به تمامی افراد توصیه می گردد که حتما از مزایای نوشتن لایحه خوب توسط وکلای متخصص استفاده کنند تا دچار خسارت های مادی و معنوی نشوند و حقوق آنها در جریان پرونده های مختلف تضییع نگردد

ضرورت نگارش یک لایحه دفاعیه خوب در جریان پرونده های کیفری

همانطور که اشاره کردیم، نوشتن لایحه توسط وکیل جزو مواردی می باشد که هم در پرونده های حقوقی و هم در پرونده های کیفری کاربرد فراوان دارد، با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری، به چند مورد از اساسی ترین مواردی که در روند امور کیفری از نوشتن لایحه توسط وکیل با هدف دفاع از حقوق متهم استفاده می شود، اشاره می کنیم تا اهمیت این موضوعات را بهتر و بیشتر درک نمایید:

ضرورت ارائه لایحه دفاعیه در صورت عدم دسترسی به متهم در جریان رسیدگی

گاهی پیش می آید که متهم در دسترس نبوده و یا به دلایلی همچون عدم شناسایی در محل اقامت، احضار و جلب او مقدور نمی گردد و تعیین وقت رسیدگی با ذکر‌ موضوع اتهام (‌در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) در یکی از جراید کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت چاپ می‌شود.

در این حالت تاریخ انتشار آگهی‌ تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی و بدون توجه به عدم حضور متهم، اقدام به رسیدگی نموده و رای لازم را صادر می‌نماید.

رای صادره نیز پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهی در همان دادگاه می‌باشد. در حقوق‌الله رسیدگی غیابی به هیچ عنوان جایز نیست، دادگاه ها در صورت ظن قوی بر وقوع جرم مذکور، تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح‌ می‌گذارد.

ضرورت ارائه لایحه دفاعیه برای جلوگیری از صدور رای غیابی

در کلیه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه‌ حاضر نشده باشد و حتی لایحه هم ارسال نکرده باشند، دادگاه اقدام به صدور رای غیابی می‌نماید، این رای ظرف ده روز و پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده‌ رأی می‌باشد و پس از انقضای فرصت واخواهی، برابر قانون تجدید نظر از احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است.

عدم ارائه لایحه دفاعیه و امکان واخواهی

در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی شده و بر محکومیت متهم استوار باشد، اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نشده باشند و لایحه‌ دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر هم ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی است و رسیدگی به آن در همان‌ دادگاه تجدیدنظر صورت می پذیرد، رای صادره از دادگاه تجدید نظر قطعی است.

ارائه لایحه دفاعیه در کلیه امور جزایی

در کلیه امور کیفری طرفین دعوا قادرند، وکیل یا وکلای مدافع خود را برای وکالت و ارائه لایحه دفاعیه انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند، وقت رسیدگی به متهم، شاکی، مدعی‌خصوصی و وکلای مدافع آنها ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل جلسه دادگاه و انجام رسیدگی کافی‌ است.

شروع رسیدگی قانون به پرونده ها با ارائه دادخواست و لایحه:

شروع رسیدگی قانون به پرونده ها با ارائه دادخواست و لایحه

یکی از مهمترین موضوعاتی که اغلب طرفین دعوا دوست دارند تا در مورد مراحل قانونی آن اطلاعات ثمر بخشی بدست آورند، آغاز فرایند رسیدگی قانونی به پرونده ها می باشد.

کسب اطلاع از نحوه و چگونگی رسیدگی محاکم قضایی به پرونده ها، دارای جزییات خاص حقوقی می باشد که لازم است عموم مردم از انها اطلاع پیدا کنند. هرگونه بی اطلاعی و کم توجهی به چنین موضوعاتی باعث خواهد شد تا افراد نتوانند برای احقاق حقوق خود به دادگاه ها و محاکم قضایی مراجعه نمایندو در نهایت نیز حقوق آنان مورد تضییع واقع می گردد.

شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست و در ادامه، تنظیم یک لایحه خوب می باشد. مدیران دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست یا لایحه باید فوری آن را به ثبت برسانند و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم دادخواست (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در همان برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.

در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، به عنوان وصی یا متولی یا قیم یا مدیریت شرکت و امثال آن را طرح دعوا کرده باشد، در دادخواست و یا لایحه خود، باید به آن اشاره نمایند.

مدیر دفتر دادگاه ظرف مهلت دو روز نقایص دادخواست و لایحه را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع می دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او فرصت می دهد تا نقایص مطرح شده را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر رفع نقصی صورت نپذیرد، دادخواست به موجب قراری که خود مدیر دفتر و در غیبت ایشان، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

نکات مهم در تنظیم لایحه

هرگاه در دادخواست یا لایحه، خواهان یا محل اقامت او مشخص نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، طی قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت او جانشین او صادر می کند، رد می شود.

خواهان باید حتما رونوشت یا کپی اسناد خود را به دادخواست و لایحه پیوست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا باشد و مطابقت آن با اصل گواهی شود.

مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا ارائه می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آن ها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد و در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.

اگر اسناد و لوایح به زبان فارسی نباشند، علاوه بر رونوشت یا تصویر تصدیق شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید به دادخواست یا لایحه پیوست شود. درستی ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی می نمایند.

اگر دادخواست و لایحه توسط وکیل، قیم، ولی و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم دادگاه شده باشد، رونوشت سندی که اثبات کننده سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست یا لایحه باید تسلیم دادگاه شود.

دادخواست و لایحه و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

نکات مهم در تنظیم لایحه

چرا نوشتن لایحه توسط وکیل ضرورت دارد؟

هنگامی که در مورد نگارش یک لایحه خوب صحبت می کنیم، تاکید بر موضوع نوشتن آن لایحه توسط یک وکیل مجرب به خوبی نمایان می شود، اما واقعا چرا باید نگارش لوایح خود و دیگر اسناد قانونی را به وکلا بسپاریم؟ ایا این امکان وجود ندارد که خودمان به تنهایی این کار را انجام دهیم؟ [/sc_fs_faq]

در پاسخ به این سوال باید گفت: لایحه، دست نوشته ای است برای احقاق حقوق از دست رفته اشخاص و جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق آنها و هرگونه اشتباه، مسامحه و کوتاهی در تالیف و نگارش آن باعث ایجاد ضرر و زیان مادی و معنوی و بعضا جبران ناپذیر به اشخاص می گردد. البته امکان نوشتن لایحه توسط اشخاص عادی نیز وجود دارد اما حقیقت ماجرا این است که در هر کاری نیاز به یک فرد متخصص آن حرفه داریم تا انجام آن کار را به بهترین نحو بر عهده بگیرد و صرفا داشتن ادبیات نگارشی خوب دلیلی بر امکان تالیف یک لایحه خوب نیست.

در مورد نوشتن لایحه نیز توصیه می شود که یک وکیل متخصص و با تجربه تنظیم آن را برعهده بگیرد. نوشتن لایحه توسط وکیل متخصص باعث احقاق حقوق حقه افراد می گردد و به آنها کمک می کند تا دچار خسارت و مجازات به ناحق، نشوند.

امروزه دلایل بسیار زیادی وجود دارد که موجب می شود اغلب افراد ترجیح دهند که از مزیت های مختلف نوشتن یک لایحه خوب توسط وکیل خوب استفاده نمایند که در ادامه مطلب به چند مورد از اساسی ترین آنها نیز اشاره خواهیم کرد،

اما در حالت کلی باید گفت که با توجه به اینکه وکلای مختلف معمولا هزینه های مختلفی را به عنوان دستمزد لایحه نویسی دریافت میکنند، اما این هزینه ها در مقایسه با کارکرد اساسی و مهم لوایح در فرآیند دادرسی پرونده ها، کاملا به صرفه و اقتصادی می باشد، چرا که در برخی از موارد ارائه یک لایحه استاندارد باعث جلوگیری از بروز سایر خسارت های خواهان یا خوانده دعوا خواهد شد.

به چند مورد از مهم ترین دلایلی که باعث می شود تا حتما نوشتن لایحه خود را به یک وکیل متخصص بسپاریم اشاره می کنیم تا با آن ها آشنا شوید:

 1. نوشتن لایحه توسط وکیل باعث می شود تا این سند قانونی با کیفیت بسیار بالایی تهیه شود و در مدت زمان کوتاهی آماده ارائه به دادگاه شود.
 2. یک وکیل با تجربه و حرفه ای به خوبی می داند که از چه دلایل استنباطی برای تنظیم لایحه استفاده کند و به چه نکات اساسی در آن اشاره کند تا اعتبار قانونی لایحه آن افزایش پیدا کند.
 3. معمولا یک وکیل متخصص تمامی متن لایحه را بر اساس جزئیات دقیق پرونده تهیه میکند و به طور کامل با مستندات موجود در پرونده آن را تطبیق میدهد تا هیچ گونه تضاد و خللی در متن لایحه دیده نشود.
 4. افراد عادی که اقدام به نگارش لایحه می کنند با ادبیات حقوقی به خوبی آشنایی ندارند و معمولا نمی توانند متنی مستند بر قانون را نگارش کنند و همین موضوع باعث می شود تا از ارزش قانونی مطلب کاسته شود.
 5. وکلای متخصص دارای تجربه کافی برای نگارش لوایح حقوقی مستند به قانون هستند و متنی روان و خوانا را تالیف می کنند. یکی از قواعد لایحه نویسی آن می باشد که علاوه بر آنکه مطلب باید دارای اعتبار قانونی باشد، باید کاملا روان و قابل درک باشد و هیچگونه هجو و حشوی در آن وجود نداشته باشد، رعایت چنین قواعدی تنها از عهده یک وکیل برمی آید و هر کسی نمیتواند به طور همزمان تمامی این قواعد را در هنگام نوشتن لایحه رعایت کند.
 6. برای جلوگیری از هرگونه آسیب و ضرر و زیان مادی و معنوی باید برای دفاع از اشخاص حقیقی و حقوقی از مزایای نوشتن لایحه توسط وکیل استفاده کرد.

یک لایحه خوب

یک لایحه خوب باید حاوی چه نکاتی باشند؟

بر اساس ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما دادخواست و لایحه باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :

 • نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.
 • در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
 • نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
 • تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
 • تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
 • آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
 • ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح در لایحه معین کند.
 • امضای و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
 • اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
 • چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست و لوایح نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

نکات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اهمیت نوشتن لایحه توسط وکیل

شاید وقتی که در مورد اهمیت نوشتن یک لایحه توسط وکیل صحبت میکنیم، اغلب افراد دقیقا ندانند که اهمیت این موضوع چقدر زیاد است، در چنین شرایطی بهترین روش برای کسب اطمینان آن می باشد که به چند مورد از مهم ترین مواد قانونی اشاره نماییم تا بتوانیم با این موارد آشنا شویم.

قانون آیین دادرسی کشور ما اهمیت بسیار زیادی به مقوله لایحه نویسی داده است و نکات بسیار پراهمیتی را نیز در مورد آن ذکر کرده است.

لذا تمامی کسانی که قصد دارند تا از وکیل برای تنظیم لایحه استفاده نمایند، بهتر است در بدو امر با نکات قانونی و پراهمیتی که قانون آیین دادرسی به مبحث لایحه نویسی داده است، آشنا شوند. به چند مورد از اساسی ترین مفاد قانونی که به مبحث اهمیت لایحه نویسی و ارائه آن توسط وکیل پرداخته است، اشاره می کنیم تا با اهمیت لایحه نویسی در مراحل دادرسی آشنا شوید:

 • اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند. هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی‌ که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌ یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگه اخطاریه قید می‌شود. در این‌ صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.
 • عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌ که دادگاه به اخذ‌ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین‌ در صورتی که با دعوت قبلی هیچ‌ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و لایحه ارائه نکنند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال‌ خواهد شد.
 • در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌ دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه‌ دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد، غیابی محسوب است.

لایحه‌دفاعیه

توجه:

در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیکدام از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌ لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض‌ و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌ آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی‌نماید.

در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچیکدام از آن ها به‌ طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌ لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،‌

دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده‌ باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌ دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

برچسب هالایحه

تنظیم اظهارنامه | تنظیم و ثبت اظهارنامه حقوقی و قضایی

طبق تعریف قانونی اظهارنامه وسیله رسمی مطالبه حق است. در واقع شما به دلایل مختلفی ممکن است نخواهید از طریق اقامه دعوی حق خود را باز ستانید به عنوان مثال شما مشغله فراوانی دارید و از دادرسی‌های طولانی و صف طویل دادگاه بیزارید، هزینه دادرسی برایتان مقدور نیست و یا با توجه به شخصیت طرف مقابلتان و نسبتی که با وی دارید، نتوانید به طور رسمی علیه وی شکایتی کنید. در همه این موارد، شما نباید از حق خود چشم‌پوشی کرده و از مطالبه آن پشیمان شوید بلکه می‌توانید بدون نیاز به مراجعه به دادگاه حق قانونی خود را که ممکن است پرداخت مبلغ، ایفای نوعی تعهد یا هر عمل حقوقی دیگری باشد، از متعهد مطالبه نمایید.

این روزها اخبار فراوانی از دادگاه‌های مختلف به گوش می‌رسد که ترافیک پرونده‌ها و کمبود نیروی کافی برای رسیدگی بسیاری از مردم را معطل کرده است. علاوه بر مشغله و گرفتاری‌هایی که افراد دارند و همین امر باعث می‌شود که نخواهند زمان کافی را برای منتظر ماندن تلف کنند، هزینه‌های دادرسی از طرفی و عدم دریافت حق و حقوق قانونی خواهان در بازه زمانی کوتاه باعث می‌شود تا مردم سعی کنند بیشتر مشکلات پیش آمده را بین خود حل و فصل نمایند و دیگر راهی دادگاه نشوند.

تنظیم و تقدیم اظهارنامه، راه‌حلی است که قانون‌گذار برای افراد گرفتار در نظر گرفته است. اگر شما طلب مالی یا غیر مالی از کسی دارید یا متعهد از ایفای تعهدش در برابر شما خودداری نموده است، بهترین راه‌حل قبل از مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست، استفاده از اظهارنامه است.

ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اظهارنامه چنین می‌گوید

ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اظهارنامه چنین می‌گوید:

هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند؛ ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.

نوشته های مشابه

 • – طلاق بگیرم یا فرصت هست؟ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
 • – اثرات طلاق برای همیشه در ذهن باقی خواهد ماند؟ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
 • – شوهرم به زن ها زل می زند ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
 • – آیا ضامن وام میتواند از وامگیرنده شکایت کند؟ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

این ماده چند نکته مهم دارد:

 1. تنظیم و ارسال اظهارنامه قبل از تقدیم دادخواست ممکن است. در واقع شما از این راه‌حل زمانی می‌توانید استفاده کنید که مطالبه حق خود را از طریق اقامه دعوی و تنظیم دادخواست انجام نداده باشید. اگر برای پیگیری خواسته خود دادخواستی تنظیم و تقدیم کرده‌اید و با دادخواست شما موافقت شده است، به این معنی است که دادخواست مورد نظر بدون ایراد بوده و پرونده شما در جریان رسیدگی قرار گرفته است. پس اگر حتی هنوز جلسه‌ای از دادگاه تشکیل نشده ولی شما دادخواست را تقدیم کرده‌اید و رسید گرفته‌اید؛ دیگر امکان ارسال اظهارنامه را برای موضوع آن دعوی نخواهید داشت و باید منتظر رسیدگی و حکم دادگاه بمانید.
 2. خواسته و مطالبه شما باید حال شده باشد، یعنی موعد تادیه آن فرا رسیده باشد. پس ارسال اظهارنامه برای مطالبه طلب یا ایفای تعهدی که برای آینده است و هنوز موعد قانونی آن نرسیده، ممکن نیست و طرف مقابل شما همچنان فرصت دارد.
 3. صلاحیت تنظیم و ارسال اظهارنامه برای مطالبه طلب یا ایفای تعهد است اما اگر عمل حقوقی نیاز به تشریفات دیگری هم داشته باشد باید در اظهارنامه قید شود. به عنوان مثال اگر شما ضمن ارسال اظهارنامه الزام تنظیم سند رسمی را از فروشنده بخواهید باید حتما در اظهارنامه قید شود.
 4. دو نهاد برای دریافت و ابلاغ اظهارنامه وجود دارد یکی اداره ثبت اسناد و املاک کشور و دیگری دفاتر دادگاه ها در هر ناحیه. در مورد قواعد ابلاغ اظهارنامه جلوتر توضیح خواهیم داد.
  تبصره همین ماده خاطر نشان می‌کند که اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.

یعنی این دو نهاد هم وظیفه بررسی محتوایی و شکلی و هم ابلاغ اظهارنامه‌ها را بر عهده دارند. از آن جایی که اظهارنامه یکی از اوراق قضایی است و با اینکه سند عادی محسوب می‌شود اما به طور رسمی و از نهادهای رسمی ابلاغ می‌گردد پس باید به شیوه محترمانه و درست و صریح تنظیم شود.

کاربردهای تنظیم اظهارنامه

کاربردهای تنظیم اظهارنامه

اظهارنامه به عنوان یک ابزار قضایی کاربردهای متعددی دارد:

اولین و مهم‌ترین کاربرد اظهارنامه آن است که بار اثباتی دارد. یعنی شما اگر ابتدا اظهارنامه‌ای برای متعهد بفرستید و او از ایفای تعهد یا تادیه دین نسبت به شما سر باز بزند، وقتی که برای تنظیم دادخواست و شکایت از وی به دادگاه بروید، اظهارنامه ای که پیشتر فرستاده اید برایتان حکم سند و مدرک دارد که به دادگاه اثبات می‌کند بعد از رسیدن موعد و درخواست قانونی شما، وی از انجام وظیفه خود خودداری کرده و حالا طبق حکم دادگاه باید ملزم به انجام آن شود.

دومین کاربرد اظهارنامه همانطور که پیش تر گفته شد مطالبه حق است. یعنی شما بدهی و دینی از دیگری طلب دارید که حقتان است و قبل از مراجعه به دادگاه، از طریق اظهارنامه از او درخواست تادیه آن حق را می‌نمایید.

کاربرد سوم ایفای تعهد است. اگر کسی به موجب عقد و قراردادی نسبت به شما متعهد شود که عملی را انجام خواهد داد، چه آن عمل حقوقی باشد مانند زدن سند به نام خریدار یا یک عمل غیر حقوقی مانند تکمیل ساخت ساختمان؛ در صورت فرا رسیدن موعد قانونی مقرر در قرارداد و عدم انجام یا تکمیل عمل از جانب متعهد، اظهارنامه وسیله‌ایست که چنین تقاضایی را از وی به صورت قانونی طلب می‌کند.

گاهی هم ممکن است شما بخواهید با فرد مقابلتان از راه صلح و سازش وارد شده و با رسیدن به توافقاتی از حق خود بگذرید. در این مورد هم به کمک اظهارنامه می توانید طرف مقابل را از تصمیم خود آگاه نمایید.

دیگر کاربرد قابل تصور برای اظهارنامه زمانی است که شما متعهد هستید و می‌خواهید به متعهدله خبر دهید که تعهد خود را ایفا نموده‌اید یا دین خود را پرداخت کرده‌اید. گاهی متعهد له از پذیرش این موارد سر باز می‌زند و گاهی هم دسترسی به او ممکن نیست. شما ضمن تنظیم و ارسال اظهارنامه می‌توانید اثبات کنید که مسئولیت خود را انجام داده‌اید و حالا دیگر تکلیفی به گردنتان نیست.

موارد الزامی تنظیم اظهارنامه

موارد الزامی تنظیم اظهارنامه

به صورت کلی استفاده اظهارنامه یک راهکار اختیاری است که قانون‌گذار به افراد پیشنهاد می‌دهد اما در برخی موارد هم تنظیم و ارسال اظهارنامه از منظر قانونی الزامی تلقی شده و افراد باید به انجام آن اهتمام ورزند.

اولین مورد الزام به تنظیم اظهارنامه در مورد اموری موضوع ماده 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی و در باب داوری است. در بسیاری از موارد طرفین توافق می‌کنند که در مورد موضوع اختلافی که اکنون حاصل شده و یا ممکن است در آینده به وجود بیاید؛ به جای اقامه دعوی به داور مراجعه کنند. در احکام داوری پیش بینی شده است که اگر طرفین به هر دلیلی نتوانند بر سر انتخاب داور به تفاهم برسند؛ هر کدام از آن‌ها می‌توانند ضمن تنظیم اظهارنامه داور مورد نظر خود را معرفی و از دیگری بخواهند که که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظرش را در مورد آن شخص اعلام کند.

دومین مورد الزام به تنظیم اظهارنامه در ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر آمده است که اگر مستاجر پس از انقضای مدت اجاره، اقدام به تخلیه ملک کند ولی موجر از تحویل گرفتن ملک خودش خودداری نمیاد، مستاجر باید از طریق اظهارنامه از وی بخواهد تا عین مستاجره را تحویل بگیرد.

سومین مورد در قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1359 آمده است که اگر مالک و ساکن یک آپارتمان از پرداخت سهم خود در هزینه‌های جاری و غیر جاری آپارتمان خودداری کند، این هزینه ها از وی به وسیله اظهارنامه طلب خواهد شد.

ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مطالبه مال امانی می گوید هرگاه سرایدار ، خادم ، کارگر و بطور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند ،متصرف عدوانی شناخته می شود؛ فلذا طرف مقابل از امتیازات مربوط به دعوای تصرف عدوانی از جمله رسیدگی خارج از مهلت بهره مند می شود.

همچنین در قانون ماده 13 قانون بیمه مصوب 1316 آمده است که اگر بیمه گر اقدام به فسخ بیمه نامه خود نماید باید این تصمیم را از طریق اظهارنامه با نامه سفارشی به بیمه گذار اطلاع داده و اثر این فسخ ده روز پس از ابلاغ به بیمه گذار آغاز خواهد شد.

در باب انتقال مال به غیر، اگر مالک ملک از وقوع معامله مال غیر آگاه بوده است، باید تا 1 ماه از زمان اطلاع یافتن خود از طریق اظهارنامه مسئله را به گوش انتقال گیرنده مال غیر بفرستد در غیر این صورت در جرم معاون خواهد بود.

در اظهارنامه چه مواردی قید می‌شود؟

در اظهارنامه چه مواردی قید می‌شود؟

مواردی که در فرم اظهارنامه وجود دارد و صحیح پر کردن آن ضرورت دارد، شامل:

مشخصات اظهارکننده: کسی که اظهارنامه را پر می‌کند یا وکیل وی باید نام و نام خانوادگی و شماره ملی خود را به دقت وارد کند.

اقامتگاه اظهارکننده: نشانی اظهارکننده در مورد ابلاغ بسیار مهم است. حتی اگر بعدتر این نشانی تغییر کند باید مراتب به دفتر قضایی یا اداره ثبت اطلاع داده شود. اقامتگاه محل فعالیت‌ها و امور مهم فرد است. در مورد شخص حقیقی ممکن است این نشانی محل کار یا محل زندگی او باشد و در مورد اشخاص حقوقی هم محل اصلی فعالیت شخص حقوقی مانند دفتر مرکزی.

موضوع اظهارنامه: موضوع طلب و مطالبه‌ای که شما قرار است از دیگری بخواهید و متن اظهارنامه هم در مورد همان تنظیم می‌کنید باید در ابتدای این فرم درج شود.

مشخصات مخاطب: نام و نام خانوادگی دریافت کننده اظهارنامه که مخاطب شماست و شما از او مطالبه‌ای دارید برای احراز هویت باید درج شود.

نشانی اقامتگاه مخاطب: آدرس دقیق مخاطب اظهارنامه در مرحله ابلاغ اهمیت دارد پس شما باید آدرس وی را وارد کنید و در صورت عدم اطلاع از آدرس دقیق، از اداره ثبت استعلاک بگیرید.

خلاصه اظهارات: مطالبه خود و دلیلی که شما صاحب حق هستید را باید کامل توضیح دهید.

خلاصه جواب: در انتهای برگه محلی هم برای مخاطب مشخص شده است که پاسخ خود را به طور کوتاه و مختصر در مورد اظهارنامه به فرستنده برساند. چه این پاسخ شامل قبول تعهد و اقدام به استرداد آن باشد و چه مبتنی بر عدم انجام خواسته اظهارکننده.

اظهارنامه قانونی در سه نسخه فراهم می‌شود؛ یک نسخه در دادگستری بایگانی می‌شود، نسخه دوم به طرف مقابل ابلاغ می‌شود و نسخه سوم به همراه نتیجه ابلاغ یا پاسخ طرف مقابل به اظهارکننده اعاده می‌شود.

تنظیم اظهارنامه

تنظیم اظهارنامه

اظهارنامه به دلیل اینکه یکی از اوراق قضایی است در تنظیم و درج محتوای آن باید دقت شود. اول از همه باید بدانید شما چه به عنوان فرستنده اظهارنامه و چه به عنوان مخاطب در هنگام پاسخ، اظهاراتی را در یک ورق قضایی درج می‌کنید و زیر آن را هم برای تایید امضا می‌زنید. پس اظهارنامه نوعی اقرار از جانب شما خواهد بود که ممکن است بعدها در محاکم برای اثبات ادعایی از آن استفاده شود. به عنوان مثال اگر شما ضمن یک اظهارنامه به مخاطب خود اطلاع دهید که طلب وی را آماده کرده‌اید و او باید برای دریافت آن حاضر شود؛ به طور ضمنی اقرار نموده‌اید که به وی بدهکارید. پس اگر بعدها از تادیه دین سر باز بزنید مخاطب شما می‌تواند از همین اظهارنامه علیه شما استفاده نماید.

دقت داشته باشید که تنظیم اوراق قضایی علاوه بر رعایت موارد شکلی، باید از لحاظ محتوا هم حاوی ویژگی‌هایی باشد. به عنوان مثال، ادب و نزاکت را باید رعایت کنید و از هر نوع توهین و بی احترامی به مخاطب خودداری نمایید. هر چند که قابل درک است اگر شما برای دریافت طلب یا ایفای تعهدی به سودتان کم طاقت و کلافه شده باشید و طرف مقابل هم در این بین اوقاتتان را تلخ کرده باشد اما از هر نوع بی احترامی باید خودداری نمایید. در صورت مشاهده چنین الفاظی از پذیرش و ارسال اظهارنامه شما توسط مراجع ذی ربط ممانعت به عمل خواهد آمد.

همانطور که می‌دانید توهین و تهدید هر دو در قانون مجازات ما جرم انگاری شده است و هر دو هم به صورت کتبی و شفاهی قابل تحقق است. پس اگر شما ضمن یکی از اوراق قضایی مانند اظهارنامه به دیگری توهین کنید یا او را تهدید کنید که در صورت عدم تادیه دین یا ایفای تعهدش بلایی سر خودش یا مالش یا آبرویش می‌آورید، عمل شما جرم است و فرد مقابل می تواند از شما شکایت کیفری کند. صرف طلبکار بودن به ما این حق را نمی دهد که دیگران را تهدید کنیم یا به آن‌ها توهینی روا داریم.

تهدید اگر به انجام عمل قانونی باشد، مانند آن که شما در اظهارنامه به مخاطب خود اخطار دهید اگر حساب بانکیش را پر نکند، چک‌های او را به اجرا خواهید گذاشت؛ دیگر این عمل مصداق تهدید و جرم نیست و مانعی ندارد.

همه جنبه‌های خواسته خود را با کلمات واضح و توصیف به کمک ارقام و اعداد تشریح نمایید. از استفاده از هرگونه کلمات مبهم خودداری نمایید و خواسته خود را دقیق و کامل توضیح دهید.

قبل از فرستادن اظهارنامه حتما موقعیتی که در آن قرار دارید و دلیلی که می خواهید اظهارنامه بفرستید را به دقت بررسی کنید. شناخت مخاطب در این مورد بسیار اهمیت دارد چرا که شما با فرستادن اظهارنامه او را از اقدامات بعدی خود مطلع می‌کنید و به او اطلاع می‌دهید که به عنوان مثال قرار است دادخواستی به دادگاه دهید. او در این میان ممکن است با قصد فرار از دین اموال خود را به نام دیگری بزند و دست شما را از طلب خود کوتاه کند. پس اگر می‌بینید مسئله جدی است و یا طرف مقابل ممکن است این کار را بکند به جای اظهارنامه، دادخواستی تنظیم و اقامه دعوی نمایید.

اگر به همراه اظهارنامه خود می‌خواهید اوراقی دیگر را نیز پیوست نمایید مانند استاد و قراردادها یا چک بانکی، حتما در متن اظهارنامه به محل نگهداری، شماره و مشخصات ظاهری آن اشاره نمایید. اسناد و مدارک پیوست شده به ابلاغ نامه تحت حفاظت مرجع دریافت کننده قرار می‌گیرد تا تکلیف اختلاف مشخص شود.

پیشنهاد می‌شود قبل از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و تحویل اظهارنامه حتما آن را از قبل تنظیم نمایید و با چند نفر هم مشورت کنید. اگر یک نسخه از آن را به وکیل هم نشان دهید از پیامدهای بد آتی جلوگیری خواهید نمود.

نکات مهم در مورد اظهارنامه

نکات مهم در مورد اظهارنامه

اظهارنامه تاثیر دادخواست را ندارد و به لحاظ اهمیت در بین اوراق قضایی در رتبه دوم قرار می‌گیرد. این بدان معنی است که تنظیم و ارسال اظهارنامه از سوی افراد به منزله اقامه دعوی نیست و دادگاه هم ملزم به شروع رسیدگی نخواهد بود. همینطور باید بدانید که اظهارنانه بین دو طرف رابطه دادرسی ایجاد نمی‌کند که فرستنده در حکم خواهانی باشد که باید ادعای خود را اثبات کند و مخاطب به عنوان خوانده ملزم به دفاع گردد.

همانطور که گفتیم اظهارنامه قابل تسلیم به دو مرجع دفتر دادگاه و اداره ثبت اسناد و املاک است. در مورد دفتر دادگاه، اینکه کدام دفتر صالح است در قانون مشخص نشده اما رویه این چند سال بر آن بوده است که دفتر دادگاه محل اقامتگاه اظهارکننده در همه موضوعات منقول و غیرمنقول صلاحیت دریافت و ثبت اظهارنامه را دارد.

اظهارات مامور ابلاغ مبنی بر ابلاغ اظهارنامه به مخاطب، سند رسمی به شمار آمده و قابل استناد است.

هر چند که مخطاب اظهارنامه مکلف به پاسخ نیست و سکوت وی در برابر اظهارنامه حقی را برای فرستنده ایجاد نمی‌کند، اما در مواردی ممکن است سکوت مخاطب با علم به ابلاغ اظهارنامه نشان‌دهنده قرائنی باشد که یک وکیل خوب می‌تواند از آن برای پیشبرد پرونده در دادگاه استفاده نماید.

ارسال اظهارنامه و مشاوره حقوقی درباره آن در یاسا

بعد از آن که اظهارنامه را با رعایت موارد گفته شده تنظیم کردید، باید برای ازسال آن تمبری به اظهارنامه الصاق نمایید و آن را جهت ابلاغ قانونی به مخاطب خود در یکی از دفاتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد محل زندگیتان تسلیم نمایید. در مجتمع‌های قضایی اظهارنامه‌ها جهت ابلاغ به دفتر مجتمع ارجاع داده می‌شوند و 20 روز بعد برای اخذ نتیجه دوباره به همان جا باید مراجعه شود. این روند در اداره ثبت اسناد هم بدین شکل است که در دبیرخانه اداره یا محل خاص دیگری به تعیین خودشان تقسیم بندی های لازم صورت می‌گیرد.

بعد از آن که اظهارنامه در 3 نسخه به یکی از مراجع گفته شده تحویل داده شد، یک نسخه برای ابلاغ به مخاطب و نسخه‌های دیگر هم برای بایگانی و خود فرستنده حفظ می‌شود و به صورت کتبی هم یادداشت برداری خواهد شد. در نتیجه، پس از یک هفته تا ۲۰ روز از تاریخ تحویل اظهارنامه می‌ بایست به آن مرجع مراجعه و یک نسخه از اظهارنامه را دریافت کرد. نسخه دیگر نیز در دفتر اظهارنامه بایگانی می‌شود.

وقتی که اظهارنامه بررسی و ارسال شد، برای فرستنده پیامکی در جهت تائید و اطلاع رسانی فرستاده می‌شود. دومین پیامک در بازه زمانی 10 روز تا 1 ماه از پیامک اول با این مضمون فرستاده می‌شود که مخاطب اظهارنامه را دریافت کرده است یا خیر. به این ترتیب، با مراجعه مجدد به دفاتر خدمات قضایی می‌توان رسید ابلاغ‌ نامه دریافت شود.

قبل‌تر برای تنظیم و ارسال یک اظهارنامه مانند تمام امور قضایی و اداری دیگر باید به صورت حضوری به دادگاه مراجعه می شد و فرم مخصوصی دریافت می‌گردید. اما هم اکنون در راستای برنامه توسعه و تحول ساختار قضایی کشور، صفر تا صد فرآیند تنظیم، ثبت، ارسال، پاسخ و پیگیری اظهارنامه از طریق اینترنت و با مراجعه با سامانه عدل ایران امکان‌پذیر شده است. این سامانه بعد از تکمیل و ارسال اظهارنامه به شما کد رهگیری برای پیگیری مراحل اظهارنامه خود می‌دهد. این راه بیشتر به کسانی توصی می‌شود که اولین بار نیست اظهارنامه می‌فرستند و تنظیم آن را بلدند یا به شخص متخصصی سپرده اند و تجربه دارندو

اما راه آسان‌تری که معمولا بیشتر افراد اتخاذ می‌کنند این است که با داشتن تمام مدارک مورد نیاز، به یکی از شعب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و مسئول دفتر با وارد کردن اطلاعات اولیه اظهارنامه شما را به ثبت برساند و همان موقع کد رهگیری همراه یک نسخه چاپی از اظهارنامه ثبت شده را به شما تحویل دهد که باید در حفظ آن‌ ها کوشا باشید.

دیگر لازم نیست برای هر پیگیری به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید بلکه با وارد کردن این کد در سامانه از وضعت حاضر اظهارنامه خود مطلع خواهید شد.

فراموش نکنید که مخاطب اظهارنامه شما مجبور به پاسخ نیست و به همین دلیل هم مهلتی برای این کار تعیین نشده است. مخاطب برای پاسخ دادن باید دقت کند که هر پاسخی از جانب وی در حکم اقرار است و بعدها در محاکم علیهش استفاده خواهد شد. پس مشورت با متخصصین یاسا به ساده ترین شکل، در مورد پاسخ به اظهارنامه ضروری خواهد شود.