مرور برچسب

رای ثروتمند شدن

چرا برای ثروتمند شدن نباید هیچوقت برای پول کار کنید؟

چرا برای ثروتمند شدن نباید هیچوقت برای پول کار کنید؟   ارنست همینگوی نویسنده برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات و خالق کتابِ پیرمرد و دریا در مصاحبه ای که خبرنگار از او پرسید؛ آیا شما برای پول کتاب می نویسید؟ پاسخ داد : "پول…