• info@12ceo.ir
 • ایران - تهران - دفتر سایت مدیر عامل

ارث چیست؟

 • اگر سهم الارث متوفی توسط وکیل اخذ شود چه مزایایی دارد؟
 • سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)
 • مراحل مورد نیاز برای مطالبه سهم الارث توسط وکیل
 • مدارک مورد نیاز برای مطالبه سهم الارث توسط وکیل

بعد از اینکه شخص فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث ایشان بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت میتوانند آن ماترک را بین خود تقسیم کنند. به این ماترک که به وراث میرسد ارث میگویند.

 • آیا در نکاح موقت زن از متوفی ارث خواهد برد؟
 • اگر سهم الارث متوفی توسط وکیل اخذ شود چه مزایایی دارد؟
 • میزان سهم الارث شوهر و یک دختر و دو پسر یک زن متوفی چگونه است؟
 • ارث بردن زن از شوهر در صورتیکه شوهر در سال 1387 فوت کرده باشد چگونه است؟
 • میزان سهم ارث مادر و زن و دو پسر و یک دختر و برادر و خواهر چگونه محاسبه می شود؟
 • در صورتیکه فردی فرزندخوانده داشته باشد و تحت تکفل او باشد بعد از فوت او فرزندخوانده ارث میبرد؟

تا زمانیکه گواهی انحصار وراثت دریافت نشده باشد امکان تنظیم سند هر یک از اموال متوفی به وراث نمیباشد و وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم دریافت کند.

در بسیاری از موارد بین وراث اختلافاتی ایجاد میشود که حتما پیشنهاد میشود وراث وکیل بگیرند.در قسمت پائین مزایای گرفتن وکیل را برای شما توضیح میدهیم.

در مواردی پیش میاید که هر یک از ورثه ادعا میکنند که مثلا پدرش که متوفی میباشد یکی از زمین های خود را با قولنامه به ایشان انتقال داده است و ممکن است این قولنامه جعلی باشد و امضای پدر توسط پسرش امضا شده باشد.

گرفتن وکیل به شما کمک خواهد کرد تا در صورت درست کردن قولنامه توسط یکی از ورثه بتواند جعلی بودن آن را اثبات کند.

در مواردی نیز پیش میاید که یکی از ورثه وصیت نامه ای را تنظیم میکند که در آن متوفی (شخصی که فوت شده است) تا یک سوم به نفع ایشان وصیت کرده است. در این موارد وظیفه وکیل اینست که تاریخ تنظیم وصیت نامه را بررسی کرده و درستی آن را بررسی کند.

در مواردی متوفی اموالی داشته و به دلیل اینکه وراث در خارج از کشور میباشند اطلاعی از اموال متوفی ندارند و نمیدانند که متوفی چه اموالی و در کجا دارد. وکیل میتواند برای شناسایی این اموال اقدام کند.

نوشته های مشابه

 • موانع تحقق ارث و چگونگی نحوه ی بررسی انتقال مالکیت اموال میّت ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
 • مطالبی درباره ارث و میزان سهم الارث در حقوق ایران بر اساس طبقات ارث ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
 • قوانین ارث بردن زن از شوهر فوت شده چیست؟ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
 • آیا سهام عدالت به ارث می رسد؟ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

همچنین وکیل میتواند سهم دقیق هر یک از ورثه را مطابق قانون مدنی مشخص کند و یا با توافق هر یک از وراث، میزان سهم هر یک از ورثه را به صورت نقدی به جای سهم از زمین تبدیل کند.

اگر سهم الارث متوفی توسط وکیل اخذ شود چه مزایایی دارد؟

 • مدت زمان تقسیم ارث خیلی کمتر میباشد.
 • وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم بگیرد.
 • در صورتیکه بین وراث اختلاف باشد وکیل با علم به قوانین اختلافات را برطرف میکند.
 • وکیل میتواند مالیات بر ارث را به اداره دارایی بپردازد.
 • نیازی به حضور هیچ یک از وراث در شورای حل اختلاف و یا اداره دارایی نمیباشد.
 • سهم هر یک از ورثه را وکیل میتواند به ورثه دیگر انتقال دهد و یا بفروشد.

سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

 1. آیا در نکاح موقت زن از متوفی ارث خواهد برد؟
  خیر در نکاح موقت زن از همسرش که فوت شده است هیچ ارثی نخواهد برد.
 2. آیا در نکاح موقت زن و مرد میتوانند شرط توارث کنند؟
  خیر شرط توارث در نکاح موقت امکان پذیر نخواهد بود.
 3. اگر زنی فوت کرده در حالی که همسر و فرزندی ندارد همچنین پدر و مادر ایشان نیز فوت کرده اند. دارای یک برادر و پنج خواهر می باشند. سهم الارث ایشان چگونه است؟
  برادر دو سهم و خواهر یک سهم می برد.
 4. میزان سهم الارث شوهر ویک دختر و دو پسر یک زن متوفی چگونه است؟
  شوهر یک چهارم از ارث را می برد و باقی به نسبت دو و یک بین دو پسر و یک دختر تقسیم می شود یعنی ماترک پس از کسر سهم شوهر به پنج سهم تقسیم می شود، چهار سهم به دو برادر و یک سهم به دختر می رسد.
 5. میزان سهم ارث مادر و زن و دو پسر و یک دختر و برادر و خواهر چگونه محاسبه می شود؟
  مادر ۶/۱ «یک ششم» و زن ۸/۱ «یک هشتم» و بقیه بین دو پسر و یک دختر تقسیم می شود.
 6. پدر من بعد از فوت پدرش زمینی به ارث برده بود. پدر من چند سال پیش فوت کرد. میخواستم بدانم سهم ارث مادرم و من و خواهرم به چه صورتی میباشد؟
  سهم مادر از زمین یک هشتم از قیمت آن خواهد بود و هفت هشتم باقیمانده به نسبت دو به یک بین پسر و دختر تقسیم خواهد شد.
 7. پدر در قید حیات است و مبلغ فروش یک باب خانه را بین مادر دو خواهر و یک پسر میخواهد تقسیم نماید چگونه میشود وسهم الارث هرنفر چقدر میشود؟
  تا زمانیکه در قید حیات میباشند میتوانند به هر نحوی که بخواهند تقسیم کنند ولی در صورتیکه قصد تقسیم آن بر مبنای قانون ارث را داشته باشند یک ششم را به مادر و بقیه را به چهار قسم تقسیم می کند، به پسر دو قسمت و به هر کدام از دختر ها یک قسمت می پردازد.
 8. آیا پدر میتواند یکی از ورثه را از ارث محروم کند؟
  خیر پدر فقط میتواند تا یک سوم از اموال خود را به نفع یکی از وراث وصیت کند ولی نمیتواند هیچ یک از ورثه را از ارث محروم کند.
 9. در صورتیکه فردی فرزندخوانده داشته باشد و تحت تکفل او باشد بعد از فوت او فرزندخوانده ارث میبرد؟
  خیر فرزندخوانده از کفیل و کسی که او را تحت سرپرستی خود دارد ارث نخواهد برد مگر اینکه وصیّت به ثلث کرده باشد یا اینکه قبل از فوت قدری از اموال خود را به او ببخشد.
 10. در صورتیکه پسر فردی قبل از خودش فوت کرده باشد و دارای برادر و خواهر باشد آیا فرزندان پسر بعد از فوت پدربزرگ ارث خواهند برد؟
  خیر در صورتیکه متوفی قبل از فوت پدرش فونت کند فرزندان او از پدربزرگ ارثی نخواهند برد.
 11. ارث بردن زن از شوهر در صورتیکه شوهر در سال 1387 فوت کرده باشد چگونه است؟
  در این صورت ملاک سال فوت متوفی میباشد و زن از سال 87 از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول نیز ارث خواهد برد.

مراحل مورد نیاز برای مطالبه سهم الارث توسط وکیل

 1. بعد از فوت شخص وراث ایشان قصد تقسیم ماترک متوفی و سهم الارث را دارند.
 2. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص در امور ارث دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
 3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را تکمیل و به همراه داشته باشید.
 4. ابتدا جهت مشاوره با وکیل سپس در صورتیکه خودتان قادر به مطالبه سهم الارث نباشید وکیل این کار را برای شما انجام خواهد داد.
 5. بعد از تنظیم دادخواست توسط وکیل سهم الارث شما تقسیم و قابل مطالبه خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای مطالبه سهم الارث توسط وکیل

 1. گواهی فوت
 2. شناسنامه متوفی
 3. شناسنامه و کارت ملی وراث
 4. در صورت امکان، ارائه گواهی انحصار وراثت

برچسب هاارث انحصاروراثت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *